Quyết định 429/QĐ-UBND

Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2440/QĐ-UBND về phê duyệt Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình cánh đồng lớn theo phương châm 4H” do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 429/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh Quyết định 2440/QĐ-UBND về cánh đồng lớn An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/QĐ-UBND

An Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 2 ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2440/QĐ-UBND NGÀY 11/8/2017 CỦA UBND TỈNH AN GIANG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG LỚN THEO PHƯƠNG CHÂM 4H”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình cánh đồng lớn theo phương châm 4H”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 150/TTr- SKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2018 về việc triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình cánh đồng lớn theo phương châm 4H”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình cánh đồng lớn theo phương châm 4H”, như sau:

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn thay thế Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam làm cơ quan chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình cánh đồng lớn theo phương châm 4H”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (đơn vị chủ trì đề tài), TS. Nguyễn Công Thành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh (b/c);
- Sở KH&CN (05 bản);
- Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Châu Phú, Thoại Sơn;
- Trung tâm Khuyến nông AG;
- Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam;
- TT Nghiên cứu Tài nguyên và PTNT;
- TS. Nguyễn Công Thành;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- P. KTN, P.HCTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Quang Thi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 429/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu429/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2018
Ngày hiệu lực02/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 429/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 429/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh Quyết định 2440/QĐ-UBND về cánh đồng lớn An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 429/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh Quyết định 2440/QĐ-UBND về cánh đồng lớn An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu429/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLâm Quang Thi
       Ngày ban hành02/03/2018
       Ngày hiệu lực02/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 429/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh Quyết định 2440/QĐ-UBND về cánh đồng lớn An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 429/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh Quyết định 2440/QĐ-UBND về cánh đồng lớn An Giang

            • 02/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực