Quyết định 43/1999/QĐ-UB

Quyết định 43/1999/QĐ-UB thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và tư liệu tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 43/1999/QĐ-CT thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin tư liệu Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/1999/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 10 tháng 7 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết đính số 1022/QĐ-UB ngày 2/6/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v phương án tổ chức bộ máy Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường tỉnh Quảng Nam;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và tư liệu tỉnh Quảng Nam, trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm Công nghệ thông tin và tư liệu tỉnh Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều II: Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thực hiện đúng mục III, đề án tổ chức Trung tâm Công nghệ thông tin và tư liệu Quảng nam, do Giám đốc sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh ban hành ngày 25/2/1999.

Điều III: Trung tâm có Giám đốc, phó Giám đốc và các công chức chuyên môn giúp việc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm do UBND tỉnh Quyết định; Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường tỉnh quyết định.

Biên chế của trung tâm do Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường tỉnh phân bổ trong tổng số biên chế được UBND tỉnh giao hằng năm.

Điều IV: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban TCCQ, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và tư liệu tỉnh Quảng nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Ngọc Hoàng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/1999
Ngày hiệu lực10/07/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 43/1999/QĐ-CT thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin tư liệu Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/1999/QĐ-CT thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin tư liệu Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/1999/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýVũ Ngọc Hoàng
       Ngày ban hành10/07/1999
       Ngày hiệu lực10/07/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/1999/QĐ-CT thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin tư liệu Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/1999/QĐ-CT thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin tư liệu Quảng Nam