Quyết định 43/2000/QĐ-BCN

Quyết định 43/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc Công ty Xây lắp điện 2 về trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang về Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG THUỘC CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 2 Ề TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 16 /TT-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2000);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc Công ty Xây lắp điện 2 về làm đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

-Trụ sở chính đặt tại : Phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Xí nghiệp:

-Sản xuất các loại cột điện bê tông ly tâm thông thường và cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước phục vụ cho các công trình đường dây tải điện từ 110 kV trở xuống;

-Sản xuất các cọc cừ, ống bê tông ly tâm ứng lực trước và các sản phẩm bê tông đúc sẵn phục vụ cho xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng; các công trình cơ sở hạ tầng;

-Xây lắp đường dây và trạm điện đến 35 kV; xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng, sản xuất kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí phục vụ cho xây lắp các công trình;

-Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hoá.

Điều 3. Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Xí nghiệp do Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp điện 2, Giám đốc Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:                            

- Như điều 4,
- Ban Đổi mới quản lýDN TW,
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCNMT,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước ,
- UBND tỉnh An Giang,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2000/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2000/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2000
Ngày hiệu lực27/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2000/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 43/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang về Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang về Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2000/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành12/07/2000
        Ngày hiệu lực27/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 43/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang về Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2000/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang về Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

            • 12/07/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực