Quyết định 43/2005/QĐ-TTg

Quyết định 43/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2005/QĐ-TTg Đề án thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 43/2005/QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 03 NĂM 2005 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội với các nội dung sau:

1- Tổng công ty Viễn thông Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng là tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông Quân đội cho phù hợp yêu cầu mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

2- Tổng công ty Viễn thông Quân đội (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và Điều lệ của Tổng công ty.

- Tên gọi đầy đủ: Tổng công ty Viễn thông quân đội.

- Tên giao dịch Quốc tế: VIETTEL CORPORATION.

- Tên viết tắt: VIETTEL.

- Trụ sở chính: số 1, đường Giang Văn Minh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

3- Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập: 950 tỷ đồng (chín trăm năm mươi tỷ đồng).

4- Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty: Kinh doanh các dịch vụ bưu chính viễn thông; phát triển các sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, internet; sản xuất, lắp ráp, sửa chữa và kinh doanh thiết bị điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin và thiết bị thu phát vô tuyến điện; hoạt động trong lĩnh xây dựng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền tải điện.

5- Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định cơ cấu tổ chức quản lý cho phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp quốc phòng và đảm bảo Tổng công ty hoạt động có hiệu quả.

6- Các đơn vị thành viên tại thời điểm thành lập Tổng công ty gồm:.

a) Hạch toán phụ thuộc

+ Công ty Điện thoại cố định Viettel.

+ Công ty Điện thoại di động Viettel.

+ Công ty truyền dẫn Viettel.

+ Công ty Viễn thông Quân đội khu vực I.

+ Công ty Viễn thông Quân đội khu vực II.

+ Công ty Viễn thông Quân đội khu vực III.

b) Hạch toán độc lập:

+ Công ty Internet Viettel.

+ Công ty Bưu chính Viettel.

+ Công ty Khảo sát, thiết kế Viettel.

+ Công ty Xây lắp công trình Viettel.

+ Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Viettel.

+ Công ty cổ phần Xây dựng Viettel.

c) Sự nghiệp:

+ Trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ Viettel.

+ Trung tâm đào tạo Viettel.

+ Câu lạc bộ Thể công - Viettel.

7- Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định: thành lập Tổng công ty, các đơn vị thành viên của Tổng công ty; phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; bổ nhiệm các chức danh quản lý Tổng công ty đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Quân đội và Giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2005/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2005/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2005
Ngày hiệu lực23/03/2005
Ngày công báo08/03/2005
Số công báoTừ số 6 đến số 7
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2005/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 43/2005/QĐ-TTg Đề án thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2005/QĐ-TTg Đề án thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2005/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành02/03/2005
        Ngày hiệu lực23/03/2005
        Ngày công báo08/03/2005
        Số công báoTừ số 6 đến số 7
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 43/2005/QĐ-TTg Đề án thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2005/QĐ-TTg Đề án thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội

            • 02/03/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/03/2005

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực