Quyết định 43/2006/QĐ-BYT

Quyết định 43/2006/QĐ-BYT ban hành Quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống và quy trình kỹ thuật ghép gan từ người cho sống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2006/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống


BỘ Y TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 43/2006/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT GHÉP GAN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 số 75/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học nghiệm thu Quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống ngày 29 tháng 4 năm 2006 và Quy trình kỹ thuật ghép gan từ người cho sống ngày 03 tháng 11 năm 2006;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống.

2. Quy trình kỹ thuật ghép gan từ người cho sống.

Điều 2. Quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống và Quy trình kĩ thuật ghép gan từ người cho sống là tài liệu hướng dẫn về thực hành chuyên môn kĩ thuật được áp dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra và Vụ trưởng các Vụ, Cục của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2006/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2006/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực06/02/2007
Ngày công báo22/01/2007
Số công báoTừ số 51 đến số 52
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2006/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 43/2006/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2006/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2006/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýLê Ngọc Trọng
        Ngày ban hành29/12/2006
        Ngày hiệu lực06/02/2007
        Ngày công báo22/01/2007
        Số công báoTừ số 51 đến số 52
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 43/2006/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2006/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống

            • 29/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/01/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/02/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực