Quyết định 43/2006/QĐ-UBND

Quyết định 43/2006/QĐ-UBND về việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 43/2006/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 12 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ TAM THÔN HIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010”;  
Căn cứ Công văn số 56/GD-ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng phường - xã;
Xét Tờ trình số 596/TTr-PGD ngày 17 tháng 11 năm 2006 của Trưởng Phòng Giáo dục huyện về thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp và Trưởng Phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp.

Điều 2. Trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp có nhiệm vụ tập hợp, theo dõi, tổ chức các loại hình học tập không chính quy ở địa phương; tổ chức các chuyên đề đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, tư vấn các hoạt động sản xuất, sinh hoạt văn hóa, hoạt động phong trào trên địa bàn xã và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của cấp Ủy, Ủy ban nhân dân xã Tam Thôn Hiệp, sự quản lý chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Giáo dục huyện; sự hỗ trợ về chuyên môn của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục huyện; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Thôn Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2006
Ngày hiệu lực19/12/2006
Ngày công báo31/12/2006
Số công báoSố 46
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐoàn Văn Thu
        Ngày ban hành12/12/2006
        Ngày hiệu lực19/12/2006
        Ngày công báo31/12/2006
        Số công báoSố 46
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 43/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp

            • 12/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực