Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

Quyết định 43/2009/QĐ-UBN điều chỉnh quy định Chính sách đầu tư vào Khu công nghiệp Tịnh Phong và Quảng Phú kèm theo Quyết định 69/2008/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2009/QĐ-UBND Chính sách đầu tư KCN Tịnh Phong Quảng Phú Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2009/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TỊNH PHONG VÀ KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG PHÚ TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2008/QĐ-UBND NGÀY 02/5/2008 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quy định Chính sách đầu tư vào Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Công văn số 385/BQL ngày 04/8/2009 và Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1475/STC-QLGCS ngày 11/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh câu “Tiền cho thuê lại đất có hạ tầng được áp dụng cho từng KCN, tương ứng với phương thức thanh toán như sau:” tại Khoản 2, Điều 6 bản Quy định Chính sách đầu tư vào Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thành:

“Tiền cho thuê lại đất có hạ tầng đã bao gồm thuế VAT được áp dụng cho từng KCN, tương ứng với phương thức thanh toán như sau:”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh; Giám đốc Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2009
Ngày hiệu lực11/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2009/QĐ-UBND Chính sách đầu tư KCN Tịnh Phong Quảng Phú Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2009/QĐ-UBND Chính sách đầu tư KCN Tịnh Phong Quảng Phú Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýNguyễn Xuân Huế
       Ngày ban hành01/09/2009
       Ngày hiệu lực11/09/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2009/QĐ-UBND Chính sách đầu tư KCN Tịnh Phong Quảng Phú Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2009/QĐ-UBND Chính sách đầu tư KCN Tịnh Phong Quảng Phú Quảng Ngãi

           • 01/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực