Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND quy định mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc đã được thay thế bởi Quyết định 09/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Hải Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2009/QĐ-UBND mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 43/2009/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ CHỢ TẠI SIÊU THỊ CHỢ CUỐI THỊ TRẤN GIA LỘC, HUYỆN GIA LỘC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ “V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí”;
Căn cứ Nghị quyết số 131/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 16 “Quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy định mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc như sau:

1. Mức thu:

STT

Loại kiốt

Diện tích (m2)

Mức thu

Thuê 1 năm, trả tiền 1 lần (đ/m2/năm)

Thuê 3 năm, trả tiền 1 lần (đ/m2/3năm)

Thuê 45 năm, trả tiền 1 lần (đ/m2/45năm)

 

Tầng 1

1.147,5

 

 

 

1

Loại kiốt A1

367,5

280.000

1.540.000

5.880.000

2

Loại kiốt A2

556,4

245.000

1.330.000

5.512.000

3

Loại kiốt A3

223,6

210.000

1.120.000

4.987.000

 

Tầng 2

1.362,5

 

 

 

4

Loại kiốt B1

181,8

245.000

1.050.000

4.252.000

5

Loại kiốt B2

648,4

210.000

840.000

3.990.000

6

Loại kiốt B3

532,3

175.000

700.000

3.517.000

- Miễn thu cho các hộ trong thời gian 2 năm kể từ khi quyết định phê duyệt mức thu có hiệu lực.

Mức thu phí trên (chưa bao gồm các khoản chi phí khác do các hộ sử dụng riêng như: điện, nước, vệ sinh môi trường…người thuê phải chi trả thêm trên cơ sở thực tế sử dụng) chỉ áp dụng đối với các hộ đang kinh doanh tại chợ Cuối cũ, các hộ kinh doanh khác ngoài đối tượng trên phải thuê theo mức thu phí bằng 1,25 lần mức thu phí trên và chỉ được ký hợp đồng thuê theo thời hạn 45 năm trả tiền một lần.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Yêu cầu việc thực hiện phải theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010 và thay thế Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 04 ngày 12 năm 2009. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan, Chủ tịch UBND Huyện Gia Lộc, Chủ tịch UBND Thị trấn Gia Lộc, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tây Bắc căn cứ quyết định thi hành./.           

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2009/QĐ-UBND mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2009/QĐ-UBND mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành20/12/2009
        Ngày hiệu lực01/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2009/QĐ-UBND mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2009/QĐ-UBND mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc