Quyết định 43/2011/QĐ-UBND

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 83/2011/QĐ-UBND về quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu khác trên địa bàn và Quyết định 133/2004/QĐ-UB điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 83/2011/QĐ-UBND Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2011/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 28 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/2001/QĐ-UB NGÀY 17/10/2001 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 133/2004/QĐ-UB NGÀY 31/12/2004 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÀNH VIÊN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 441/TTr-SKHĐT ngày 21/5/2011 và Giám Đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 604/TTr-SNV ngày 09/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 83/2001/QĐ-UB ngày 17/10/2001 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 133/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia.

Lý do: Hai Quyết định trên không còn phù hợp với quy định mới của pháp luật; với tình hình thực tế và thể thức văn bản Quy phạm pháp luật được quy định trong Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2011
Ngày hiệu lực08/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 83/2011/QĐ-UBND Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 83/2011/QĐ-UBND Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýTrương Tấn Thiệu
       Ngày ban hành28/06/2011
       Ngày hiệu lực08/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 83/2011/QĐ-UBND Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 83/2011/QĐ-UBND Bình Phước

           • 28/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực