Quyết định 43/2015/QĐ-UBND

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý xe gắn máy sản xuất tại nội địa Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2015/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SẢN XUẤT TẠI NỘI ĐỊA ĐƯA VÀO TIÊU THỤ TRONG KHU KINH TẾ- THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo;

Căn cứ Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;

Thực hiện Công văn số 5694/BTC-CST ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc xử lý ưu đãi thuế và quản lý hàng hóa xuất vào Khu Lao Bảo, Khu Cầu Treo;

Theo đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Công văn số 518/CV-KKT ngày 30/11/2015), Sở Tư pháp (Công văn số 740/STP-VBQP ngày 04/11/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Quy định này quy định việc quản lý hoạt động kinh doanh, lưu hành, chuyển quyền sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được hưởng thuế suất thuế GTGT 0%”

2. Sửa đổi tên Điều 3 như sau:

Điều 3. Yêu cầu đối với thương nhân

3. Sửa đổi tên Điều 4 như sau:

Điều 4. Yêu cầu về cơ sở vật chất

4. Sửa đổi Điều 5 như sau:

Điều 5. Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

Người mua xe mô tô, xe gắn máy đăng ký trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo ngoài các giấy tờ quy định tại Thông tư số 15/2004/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 phải có hộ khẩu thường trú tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Cục trưởng Hải quan tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2015
Ngày hiệu lực10/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý xe gắn máy sản xuất tại nội địa Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý xe gắn máy sản xuất tại nội địa Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Hữu Dũng
       Ngày ban hành31/12/2015
       Ngày hiệu lực10/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 43/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý xe gắn máy sản xuất tại nội địa Quảng Trị

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý xe gắn máy sản xuất tại nội địa Quảng Trị

          • 31/12/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/01/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực