Quyết định 43/2016/QĐ-UBND

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND sửa đổi khoản 7 Điều 1 của Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND sửa đổi 58/2009/QĐ-UBND hỗ trợ diễn viên văn hóa thể thao du lịch Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa thể thao tỉnh Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2016/QĐ-UBND sửa đổi 58/2009/QĐ-UBND hỗ trợ diễn viên văn hóa thể thao du lịch Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2016/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 7 ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2009/QĐ-UBND NGÀY 14/8/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI DIỄN VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND7 ngày 24/7/2009 của Hội đồng nhân dân khóa VII về hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luận viên, vận động viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2012 của Hội đồng nhân dân khóa VIII quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 109/TTr-SVHTTDL ngày 07/10/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch như sau: “Chế độ dinh dưỡng được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập huấn, thi đấu của một vận động viên, huấn luyện viên thực hiện theo Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2016 ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2016
Ngày hiệu lực01/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2020
Cập nhật9 tháng trước
(27/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2016/QĐ-UBND sửa đổi 58/2009/QĐ-UBND hỗ trợ diễn viên văn hóa thể thao du lịch Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2016/QĐ-UBND sửa đổi 58/2009/QĐ-UBND hỗ trợ diễn viên văn hóa thể thao du lịch Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýĐặng Minh Hưng
       Ngày ban hành20/10/2016
       Ngày hiệu lực01/11/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2020
       Cập nhật9 tháng trước
       (27/02/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 43/2016/QĐ-UBND sửa đổi 58/2009/QĐ-UBND hỗ trợ diễn viên văn hóa thể thao du lịch Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2016/QĐ-UBND sửa đổi 58/2009/QĐ-UBND hỗ trợ diễn viên văn hóa thể thao du lịch Bình Dương