Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên thể thao thành tích cao do tỉnh Bến Tre quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2019/QĐ-UBND thuốc bổ tăng lực vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2019/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THUỐC BỔ TĂNG LỰC CHO VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO DO TỈNH BẾN TRE QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 3056/TTr-SVHTTDL ngày 18 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên thể thao thành tích cao do tỉnh Bến Tre quản lý.

1. Chế độ thuốc bổ tăng lực được tính bằng tiền dùng để mua thuc btăng lực cho một ngày tập trung tập luyện, tập trung thi đấu của vận động viên th thao thành tích cao thuộc các đội tuyn, đội tuyn trẻ do tỉnh Bến Tre quản lý (mỗi tháng ti đa không quá 26 ngày trong đó không tính các ngày Chnhật, các ngày ngh l, nghTết theo quy định của Chính phủ, cụ th như sau:

a) Chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên đội tuyn tỉnh: 60.000 đồng/người/ngày (Sáu mươi ngàn đng).

b) Chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên đội tuyn trẻ tỉnh: 30.000 đồng/người/ngày (Ba mươi ngàn đng).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian hưởng chế độ hỗ trợ

a) Điều kiện, tiêu chuẩn

- Đội tuyển tỉnh:

Các môn thể thao cá nhân: Vận động viên đoạt từ Huy chương vàng, Huy chương bạc giải Vô địch quốc gia; vận động viên đoạt Huy chương các giải Vô đch tng môn hoặc Đại hội Thể thao Đông Nam Á trở lên; vận động viên phá kỷ lục quc gia hoặc phá kỷ lục Đại hội Th thao toàn quc.

Các môn thể thao tập thể: Bóng đá từ hạng Nhất quốc gia trở lên (không quá 22 ngưi) đi với Bóng chuyền trong nhà tham dự giải Vô địch quc gia (không quá 12 người).

- Đội tuyển trẻ tỉnh:

Các môn thể thao cá nhân: Vận động viên đoạt Huy chương giải Vô đch Trẻ khu vực Đông Nam Á trở lên hoặc đoạt huy chương vàng giải Vô đch trẻ toàn quốc.

Các môn thể thao tập thể: Vận động viên tham gia đội tuyển Trẻ quốc gia các môn Bóng đá, Bóng chuyền.

b) Thời gian hưởng chế độ hỗ trợ: Thực hiện từ khi đạt thành tích cho đến giải Vô địch quc gia, đại hội ththao quốc tế cấp tương ứng của môn thể thao tương ng ở năm (hoặc kỳ) kê tiếp. Nếu ở lần kế tiếp liền kề, vận đng viên không đạt thành tích theo quy định tại Đim a Khoản 2 Điều này thì sẽ không còn được hưng chế độ.

3. Đi với các vận động viên do tỉnh Bến Tre quản lý trong thời gian tập trung tập luyện và thi đu cho đội tuyển Trẻ quốc gia hoặc đội tuyển quốc gia thì hưởng chế độ thuc btăng lực và thực phẩm chức năng của Trung ương (trừ những trưng hợp đơn vị quản lý ở Trung ương có văn bản đề nghị chi hỗ trợ).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

S Văn hóa, Th thao và Du lịch tng hợp dự toán chi thực hiện chế độ vào dự toán ngân sách hàng năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Văn hóa, Ththao va Du lịch và các thành phn được nêu tại Điu 1 chịu trách nhim thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết đnh s 20/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên do tỉnh Bến Tre quản lý./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2019
Ngày hiệu lực07/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2019/QĐ-UBND thuốc bổ tăng lực vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2019/QĐ-UBND thuốc bổ tăng lực vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Văn Đức
        Ngày ban hành25/10/2019
        Ngày hiệu lực07/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 43/2019/QĐ-UBND thuốc bổ tăng lực vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2019/QĐ-UBND thuốc bổ tăng lực vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Bến Tre

            • 25/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực