Quyết định 43/2020/QĐ-UBND

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2020/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2017 quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng; Để báo cáo
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; Để báo cáo
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; Để báo cáo
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Để báo cáo
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND cấp xã (do UBND huyện sao gửi);
- Trung tâm CNTT-VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNGTXD, Cao Cường (70b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2020
Ngày hiệu lực11/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(30/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành28/08/2020
        Ngày hiệu lực11/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (30/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 43/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Hải Dương

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Hải Dương

              • 28/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực