Quyết định 43/QĐ-SKHCN

Quyết định 43/QĐ-SKHCN năm 2007 về mẫu “Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” và “Báo cáo định kỳ” để thực hiện Dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 43/QĐ-SKHCN mẫu Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 43/QĐ-SKHCN

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU “HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ” VÀ MẪU “BÁO CÁO ĐỊNH KỲ” ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ khoa học - Công nghệ và Bộ nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về khoa học công nghệ địa phương;
Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 04/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về khoa học công nghệ địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Mẫu Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” và “Mẫu báo cáo định kỳ” để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước.
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này mẫu “Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” và mẫu “Báo cáo định kỳ” để thực hiện các Dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh.

Điều 2. Phòng Quản lý khoa học – Sở hữu trí tuệ chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức cá nhân liên quan sử dụng “mẫu” quy định tại điều 1 của quyết định này cho phù hợp với từng loại dự án Khoa học – Công nghệ.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Quản lý công nghệ - Sở hữu trí tuệ, Chánh Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, CN.

GIÁM ĐỐC
Trương Văn Nặm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/QĐ-SKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/QĐ-SKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2007
Ngày hiệu lực17/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/QĐ-SKHCN

Lược đồ Quyết định 43/QĐ-SKHCN mẫu Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/QĐ-SKHCN mẫu Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/QĐ-SKHCN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrương Văn Nặm
        Ngày ban hành17/04/2007
        Ngày hiệu lực17/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 43/QĐ-SKHCN mẫu Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/QĐ-SKHCN mẫu Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển

            • 17/04/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/04/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực