Quyết định 430/QĐ-CTN

Quyết định 430/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 430/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành


CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 430/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 18/TTr-CP ngày 17/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 405 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 430/QĐ-CTN ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Hà Thị Thúy Ngọc, sinh ngày 29.10.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Reichstr.12, 90408 Nuerberg

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Phương Thu, sinh ngày 01.9.1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Zollhofstr. 1, 67059 Ludwigshafen am Rhein

Giới tính: Nữ

3. Phùng Tuyến, sinh ngày 22.5.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Spixstr. 10/2, 81539 München

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thị Phiên, sinh ngày 20.12.1997 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Mathias-Hoesl-Str. 3, 84034 Landshut

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 04.6.1959 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Schillerstr. 82, 73033 Goeppingen

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Ái Thương, sinh ngày 22.8.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Schustergasse 11, 98673 Eisfeld

Giới tính: Nữ

7. Hoàng Phan Tuấn, sinh ngày 15.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Theodor-Heuss-Str. 2, 69469 Weinheim

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Ngọc Sang, sinh ngày 27.5.1966 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bismarckstr. 102, 10625 Berlin

Giới tính: Nam

9. Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 02.11.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bismarck str.102, 1025 Berlin

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Tùng Anh, sinh ngày 20.7.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bismarck str.102, 10625 Berlin

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 01.01.1958 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Ostpreussenstr. 16, 61381 Friedrichsdorf

Giới tính: Nữ

12. Đỗ Duy Tân, sinh ngày 16.10.1990 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Im Wenkendiek 13, 46244 Bottrop

Giới tính: Nam

13. Nguyễn Quang Thiều, sinh ngày 22.8.1962 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rheinstr. 67, 65195 Wiesbaden

Giới tính: Nam

14. Phạm Nhật Hà, sinh ngày 06.8.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hornthalstr. 31a, 96047 Bamberg

Giới tính: Nữ

15. Hà Ánh Minh, sinh ngày 05.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Rathaus str.10, 96114 Hirschaid

Giới tính: Nữ

16. Hà Diệu Linh, sinh ngày 05.11.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rathausstr.10, 96114 Hirschaid

Giới tính: Nữ

17. Lợi Hồng Châu, sinh ngày 12.5.1973 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Neuenlander str.28A, 28199 Bremen

Giới tính: Nữ

18. Phạm Văn Tùng, sinh ngày 28.8.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Duckwitzstr.21, 28199 Bremen

Giới tính: Nam

19. Phạm Toni Tùng Ân, sinh ngày 02.4.2013 tại Đức

Hiện trú tại: Duckwitzstr.21, 28199 Bremen

Giới tính: Nam

20. Trần Gia Tiến, sinh ngày 31.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Bruchloebeler Landstr.51, 63452 Hanau

Giới tính: Nam

21. Lý Henry Đạt, sinh ngày 19.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Johannesstr. 30, 70806 Kornwestheim

Giới tính: Nam

22. Lương Minh Tùng Lâm, sinh ngày 26.8.1998 tại Hải Dương

Hiện trú tại: St-Martin-Str. 4, 81541 Muenchen, Bayern

Giới tính: Nam

23. Bùi Ngọc Hà, sinh ngày 14.3.1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schloss Str. 56, 06869 Coswig (Anhalt)

Giới tính: Nam

24. Trần Thùy Ngân, sinh ngày 05.9.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rinckartstr. 3, 04838 Eilenburg

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Hữu Hoàng, sinh ngày 17.01.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Bergstr. 10, 54550 Daun

Giới tính: Nam

26. Nguyễn Thị Minh Thu, sinh ngày 24.7.1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bergstr.10, 54550 Daun

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Ngọc Tấn, sinh ngày 13.4.1962 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Wieland Str. 8, 67547 Worms

Giới tính: Nam

28. Huỳnh Thùy Linh, sinh ngày 05.01.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lange Str. 15, 27632 Dorum

Giới tính: Nữ

29. Trần Tuyết Nhi, sinh ngày 25.11.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Wievenesch 57, 49324 Melle

Giới tính: Nữ

30. Hoàng Nguyên Minh, sinh ngày 02.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Kanelstadt 14, 26340 Zetel

Giới tính: Nam

31. Lê Thị Hồng (Zoellner Hồng), sinh ngày 25.8.1988 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Kaelblesrainweg 52/1, 73430 Aalen

Giới tính: Nữ

32. Trần Thị Huế, sinh ngày 11.4.1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lindenstr. 59, 89284 Pfaffenhofen a.d Roth

Giới tính: Nữ

33. Trương Thị Liên, sinh ngày 01.11.1987 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Dr.-Walter-Kolb-Str. 4, 63322 Rödermark

Giới tính: Nữ

34. Nghiêm Thị Thu Hà, sinh ngày 27.10.1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Podbielskistr.68, 30177 Hannover

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Thị Bình Minh, sinh ngày 19.11.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friesenstrasse 20, 06112 Halle (Salle)

Giới tính: Nữ

36. Nguyễn Hương Thảo, sinh ngày 07.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Georg-Friedrich-Str. 34, 76131 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Thụy Giang, sinh ngày 04.7.1993 tại Đức

Hiện trú tại: H-M schleyer str.29, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

38. Nguyễn Julia Việt Hà, sinh ngày 19.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Gutenberg str.2, 75177 Pforzheim

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Thanh Thảo, sinh ngày 18.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Neptunweg 1, 90763 Fuerth

Giới tính: Nữ

40. Huỳnh Tuấn Khang, sinh ngày 30.11.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Ingolstädter Str. 239a, 80939 München

Giới tính: Nam

41. Nguyễn Nhật Lệ, sinh ngày 28.7.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Nordbahnhof str.91, 70191 Stuttgart

Giới tính: Nữ

42. Lê Hoàng Nam, sinh ngày 17.8.1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kollaustrasse 156, 22453 Hamburg

Giới tính: Nam

43. Cù Nguyễn Tuyết Nga, sinh ngày 19.01.1982 tại Đức

Hiện trú tại: Maybachstr.10b, 22177 Hamburg

Giới tính: Nữ

44. Ngô Nguyễn Hoàn Chương, sinh ngày 20.10.1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schillerstr. 73, 52064 Aachen

Giới tính: Nam

45. Bạch Trung Tuấn, sinh ngày 12.02.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt str.21, Gehlenberg, 26169 Frieoythe

Giới tính: Nam

46. Phạm Vân Anh, sinh ngày 15.11.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Max Planck Str.16, 38304 Wolfenbuettel

Giới tính: Nữ

47. Phạm Withat Việt Anh, sinh ngày 28.12.2013 tại Đức (con c. Vân Anh)

Hiện trú tại: Max Planck Str.16, 38304 Wolfenbuettel

Giới tính: Nam

48. Nguyễn Phương Trang, sinh ngày 24.5.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Woerthstr.66, 72766 Reutlingen

Giới tính: Nữ

49. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 26.9.1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Garmischer str.223, 81377 Muenchen

Giới tính: Nam

50. Ngô Kim Toàn, sinh ngày 20.6.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hassel Str.24, 63762 Grossostheim

Giới tính: Nam

51. Nguyễn Trọng Thanh Sang, sinh ngày 30.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Conrad Hist str.6, 67346 Speyer

Giới tính: Nam

52. Phan Thị Phương Vy, sinh ngày 13.4.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Zerzabelhofstr.5, 90478 Nuernberg

Giới tính: Nữ

53. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 11.11.1996 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Antoniusstr. 19, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

54. Hoàng Xuân Lee, sinh ngày 07.3.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Rheinstahlring 17, 34246 Vellmar

Giới tính: Nữ

55. Lê Mạnh Hùng, sinh ngày 09.7.1994 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Herder str.44, 93333 Neustadt a.d. Donau

Giới tính: Nam

56. Nguyễn Levi, sinh ngày 25.3.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Akazienweg 1, 48499 Salzbergen

Giới tính: Nam

57. Phạm Thị Hoa, sinh ngày 06.01.1987 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Schubertstr.13, 82140 Olching

Giới tính: Nữ

58. Trần Huy Minh Julian, sinh ngày 08.3.2012 tại Đức (con c. Hoa)

Hiện trú tại: Schubertstr.13, 82140 Olching

Giới tính: Nam

59. Lý Thành Long Marcus, sinh ngày 27.11.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Fuerstenberger str.20b, 37603 Holzminden

Giới tính: Nam

60. Hoàng Hồng Quang, sinh ngày 23.02.1969 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Thomas Schettler str.7, 89407 Dillingen

Giới tính: Nam

61. Hoàng Thảo Anh, sinh ngày 18.3.2000 tại Đức (con a. Quang)

Hiện trú tại: Thomas Schettler str.7, 89407 Dillingen

Giới tính: Nữ

62. Hoàng Quang Minh, sinh ngày 26.10.2005 tại Đức (con a. Quang)

Hiện trú tại: Thomas Schettler str.7, 89407 Dillingen

Giới tính: Nam

63. Trần Khắc Hùng, sinh ngày 15.01.1965 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Am Thie 5a, 49186 Bad Iburg

Giới tính: Nam

64. Võ Sơn Tâm, sinh ngày 20.12.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Helmstedter str.42, 30519 Hannover

Giới tính: Nam

65. Hà Khánh Ly, sinh ngày 26.9.1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schwendele 5, 79872 Bernau

Giới tính: Nữ

66. Vũ Vũ Hà Mi, sinh ngày 07.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Heerenfeld 15, 26874 Detern

Giới tính: Nữ

67. Tăng Thị Đài Trang, sinh ngày 21/7/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kaplansgasse 6, 35390 Giessen

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Minh Lợi, sinh ngày 15.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hubertusstr.226, 47798 Krefeld

Giới tính: Nam

69. Nguyễn Thị Hằng Thúy, sinh ngày 19.6.1967 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Berg str 18, 35066 Frankenberg

Giới tính: Nữ

70. Lê Thành Vũ, sinh ngày 14.01.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kapellenstr.15, 67824 Feilbingert

Giới tính: Nam

71. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 16.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Obermarkt 3, 04720 Döbeln

Giới tính: Nam

72. Lê Đinh Lực, sinh ngày 31.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kapellenstr.15, 67824 Feilbingert

Giới tính: Nam

73. Chu Giang Nam, sinh ngày 30.6.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Hessenring 60, 61348 Homburg v.d.Hoehe

Giới tính: Nam

74. Trần Quỳnh Anh, sinh ngày 29.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Adlergestell 239, 12489 Berlin

Giới tính: Nữ

75. Trần Quỳnh Hương, sinh ngày 12.5.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Adlergestell 239, 12489 Berlin

Giới tính: Nữ

76. Phan Ngọc Dương, sinh ngày 08.9.1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hoehe 25, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nam

77. Bùi Thị Hồng Nhung, sinh ngày 07.9.1991 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Untersbergstr.15a, 86163 Augsburg

Giới tính: Nữ

78. Nguyễn Ngọc Hưng, sinh ngày 23.11.1986 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Steinkautenweg 4, 63165 Muehlheim am Main

Giới tính: Nam

79. Nguyễn Thị Minh Kha, sinh ngày 28.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Oranienstr.46, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

80. Lê Trần Xuân Yến, sinh ngày 27.6.1987 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gutenberg str.91, 70197 Stuttgart

Giới tính: Nữ

81. Nguyễn Anh Sơn, sinh ngày 22.6.1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Essener str.88 C, 22491 Hamburg

Giới tính: Nam

82. Võ Thị Thùy, sinh ngày 28.01.1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dessauer 22, 04129 Leipzig

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Trà Mi, sinh ngày 31.8.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Waisenhausstr. 2/1, 80637 Muenchen

Giới tính: Nữ

84. Hà Túy Huê, sinh ngày 13.01.1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Seitenhorstr. 09, 47279 Duisburg

Giới tính: Nữ

85. Đào Lệ My, sinh ngày 10.7.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Französisches Gäßchen 2, 63065 Offenbach am Main

Giới tính: Nữ

86. Lê Thanh Xuân, sinh ngày 04.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Oppumer str.31, 47799 Krefeld

Giới tính: Nữ

87. Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 23.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrichstr.7, 67433 Neustadt/Weinstr

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Thúy Linh, sinh ngày 07.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrichstr 7, 67433 Neustadt/Weinstr

Giới tính: Nữ

89. Bùi Minh Trang, sinh ngày 04.6.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wasserstr. 40, 68519 Viernheim

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Nam Phương, sinh ngày 17.7.1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Eisenlohstr.27, 76135 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

91. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 18.02.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.3, 54439 Saarburg

Giới tính: Nữ

92. Phạm Quang Nhân, sinh ngày 13.02.1996 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Gunzenhausener str.30, 91781 Weibenburg i. Bay

Giới tính: Nam

93. Vũ Quỳnh Hương, sinh ngày 28.10.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Trümpellstr. 20, 91052 Erlangen

Giới tính: Nữ

94. Đồng Thị Ngọc Anh, sinh ngày 20.9.1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Furtmayrstr.8, 93053 Rengensburg

Giới tính: Nữ

95. Nguyễn Thành Công, sinh ngày 18.11.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Judengasse 6, 61169 Friedberg

Giới tính: Nam

96. Pauli (Phạm) Văn Nghệ, sinh ngày 14.8.1957 tại Nam Định

Hiện trú tại: Torgauer Landstr. 15, 04838 Eilenburg

Giới tính: Nam

97. Phan Anna Nhung, sinh ngày 12.8.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Koblenzer Str. 5, 65582 Hambach

Giới tính: Nữ

98. Phan Tonny Duy Quang, sinh ngày 29.8.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Koblenzer Str. 05, 65582 Hambach

Giới tính: Nam

99. Hoàng Quốc Việt, sinh ngày 01.8.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Bernhard- Harless-Str. 2, 91590 Bruckberg

Giới tính: Nam

100. Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh ngày 11.4.1995 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Richthofentr. 32, 73312 Geislingen an der Steige

Giới tính: Nam

101. Lê Phạm Kim Hoa, sinh ngày 22.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: An der Grossen Wisch 10, 26133 Oldenburg

Giới tính: Nữ

102. Hoàng Mai Anh, sinh ngày 27.11.1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Wartburg str.47, 10823 Berlin

Giới tính: Nữ

103. Vũ Linh Đan, sinh ngày 03.7.2009 tại Đức (con c. Mai Anh)

Hiện trú tại: Wartburg str.47, 10823 Berlin

Giới tính: Nữ

104. Phạm Cao Thuần, sinh ngày 20.01.1975 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Pestalozzistr.58, 79540 Loerach

Giới tính: Nam

105. Phạm Jasmin Trawy, sinh ngày 16.6.2006 tại Đức (con a. Thuần)

Hiện trú tại: Pestalozzistr.58, 79540 Loerach

Giới tính: Nữ

106. Phạm Tiana Tố Như, sinh ngày 28.01.2008 tại Đức (con a. Thuần)

Hiện trú tại: Pestalozzistr.58, 79540 Loerach

Giới tính: Nữ

107. Phạm Janik Cao Trí, sinh ngày 01.11.2012 tại Đức (con a. Thuần)

Hiện trú tại: Pestalozzistr.58, 79540 Loerach

Giới tính: Nam

108. Nguyễn Tiến Đức, sinh ngày 12.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Am Drudenbogen 13, 82256 Fuerstenfeldbruck

Giới tính: Nam

109. Lê Hải Sơn David, sinh ngày 10.11.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Jagerhofallee 56, 71638 Ludwigsburg

Giới tính: Nam

110. Võ Trương Hồng Nguyệt, sinh ngày 24.6.1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Dr Otto Hoechtl str.18, 94315 Straubing

Giới tính: Nữ

111. Trần Lê Đức Duy, sinh ngày 25.11.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Max Eyth Str.2, 89415 Lauingen (Donau)

Giới tính: Nam

112. Trần Giang Lam, sinh ngày 04.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Schwendele 5, 79872 Bernau

Giới tính: Nam

113. Trần Long Biên, sinh ngày 29.6.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Schwendele 5, 79872 Bernau

Giới tính: Nam

114. Lê Đức Hoàng Tú, sinh ngày 09.5.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Meiendorfer Mühlenweg 26a, 22393 Hamburg

Giới tính: Nam

115. Hà Công Đức, sinh ngày 15.4.1997 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sachsenfelderstr. 17, 08340 Schwarzenberg

Giới tính: Nam

116. Lê Phương Trinh, sinh ngày 04.11.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Fischemäkerstr. 14, 38640 Goslar

Giới tính: Nữ

117. Đặng Quốc Vũ, sinh ngày 07.5.1973 tại Long An

Hiện trú tại: Blumenstr.30, 85540 Haar

Giới tính: Nam

118. Đặng Lê Vy, sinh ngày 02.01.2008 tại Tp Hồ Chí Minh (con a. Vũ)

Hiện trú tại: Blumenstr.30, 85540 Haar

Giới tính: Nữ

119. Nguyễn Mỹ Dung, sinh ngày 14.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Stadtmarkt 14, 38300 Wolfenbuettel

Giới tính: Nữ

120. Nguyễn Quý Tuấn, sinh ngày 03.10.1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Akademie str.9, 76133 Karlsruhe

Giới tính: Nam

121. Nguyễn Bá Ngọc, sinh ngày 17.12.1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kaplansgasse 6, 35390 Giessen

Giới tính: Nam

122. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 10.01.1977 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Fleischgasse 13, 65549 Limburg

Giới tính: Nữ

123. Nguyễn Bảo Nam, sinh ngày 21.02.2008 tại Đức (con c. Quyên)

Hiện trú tại: Fleischgasse 13, 65549 Limburg

Giới tính: Nam

124. Nguyễn Đức Thành, sinh ngày 10.4.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fleischgasse 13, 65549 Limburg

Giới tính: Nam

125. Trương Ban Cường, sinh ngày 06.01.1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bruchköbeler Landstr. 25, 63452 Hanau

Giới tính: Nam

126. Khúc Thị Ngà, sinh ngày 23.9.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Eisenberg 18, 56154 Boppard

Giới tính: Nữ

127. Hoàng Thúy An, sinh ngày 14.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Gartenweg 8, 97999 Igersheim

Giới tính: Nữ

128. Ngô Minh Trí, sinh ngày 01.3.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Von Spies Str. 5, 49749 Haseluenne

Giới tính: Nam

129. Vũ Nguyễn Lily Thanh Thủy, sinh ngày 16.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Widdersteinstrasse 7, 88400 Biberach

Giới tính: Nữ

130. Nguyễn Thị Mỹ Hương, sinh ngày 19.02.1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Warendorferstr. 153, 48145 Münster

Giới tính: Nữ

131. Hoàng Thùy Dương, sinh ngày 22.11.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Narzissen Weg 14/2, 74177 Bad Friedrichshall

Giới tính: Nữ

132. Lê Đức Hoàng Tuấn, sinh ngày 16.9.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Meiendorfer Mühlen weg 26a, 22393 Hamburg

Giới tính: Nam

133. Đỗ Thị Phương Nga, sinh ngày 08.6.1968 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Klusser Damm 2A, 23970 Wismar

Giới tính: Nữ

134. Nguyễn Minh, sinh ngày 21.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Klusser Damm 2A, 23970 Wismar

Giới tính: Nam

135. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 06.11.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Klusser Damm 2A; 23970 Wismar

Giới tính: Nam

136. Vương Diệu Anh, sinh ngày 19.10.1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brockweg 42, 33332 Guetersloh

Giới tính: Nữ

137. Trần Hoài Thu, sinh ngày 15.9.1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kirchgasse 14, 56357 Auel

Giới tính: Nữ

138. Chu Thành Công Anton, sinh ngày 20.5.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Ziegel Kamp str.7d, 31582 Nienburg

Giới tính: Nam

139. Đào Long Hải, sinh ngày 19.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Am Wemkenhof 9A, 26127 Oldenburg

Giới tính: Nam

140. Nguyễn Lê Hoàn, sinh ngày 15.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Marienbader str.4, 85435 Erding

Giới tính: Nam

141. Nguyễn Lê Minh Anh, sinh ngày 25.11.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Weissenthurmerstr. 44b, 56220 Kettig

Giới tính: Nữ

142. Đỗ Thị Minh, sinh ngày 15.01.1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Weidenweg 5, 72515 Inzigkofen

Giới tính: Nữ

143. Vũ Thị Tú Uyển, sinh ngày 12.02.1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schubertstr. 15, 56218 Muelheim-Kaerlich

Giới tính: Nữ

144. Phạm Tuấn Kiệt, sinh ngày 16.6.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Weiherstr.16, 75249 Kieselbronn

Giới tính: Nam

145. Phạm Đoàn Tuấn Việt, sinh ngày 09.4.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Weiherstr. 16, 75249 Kieselbronn

Giới tính: Nam

146. Nguyễn Văn Hơn, sinh ngày 10.8.1970 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Koblenz Olper Str.83, 56170 Bendorf

Giới tính: Nam

147. Trần Thị Lan Thu, sinh ngày 21.9.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Diesel str.11D, 64546 Moerfelden

Giới tính: Nữ

148. Hồ Hà Thanh Sơn Tommy, sinh ngày 29.9.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Mannheimerstr. 26, 76105 Schifferstadt

Giới tính: Nam

149. Đỗ Đăng Sơn, sinh ngày 12.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Sudentenstr.8, 31785 Hameln

Giới tính: Nam

150. Nguyễn Hữu Thắng, sinh ngày 29.3.1961 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bergstr. 10, 54550 Daun

Giới tính: Nam

151. Nguyễn Hồng Duyên, sinh ngày 12.10.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Buckenhofer Weg 43, 91058 Erlangen

Giới tính: Nữ

152. Ngô Thị Hoa, sinh ngày 25.9.1967 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lange str.62, 49632 Essen (Oldenburg)

Giới tính: Nữ

153. Nguyễn Hoài Anh, sinh ngày 14.11.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heirichstr. 120, 64287 Darmstadt

Giới tính: Nữ

154. Vũ Thu Trang, sinh ngày 16.9.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hansering 86, 31141 Hildesheim

Giới tính: Nữ

155. Hà Tuấn Anh, sinh ngày 12.8.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Oldenturper str.8, 33604 Bielefeld

Giới tính: Nam

156. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 07.5.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Bergstr. 1, 06108 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

157. Nguyễn Vũ Vân Nga, sinh ngày 19.3.1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hamburger str.71, 44135 Dortmund

Giới tính: Nữ

158. Quàng Trung, sinh ngày 22.10.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Huefinger str.45, 78199 Braeunlingen

Giới tính: Nam

159. Phạm Thị Bích Vân, sinh ngày 04.01.1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Buergermeister Smidt str.71, 27568 Bremerhaven

Giới tính: Nữ

160. Nguyễn Trương Kim Ngọc, sinh ngày 14.10.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Johannes-Keplerstr. 6, 27790 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

161. Nguyễn Trương Hoàng Anh, sinh ngày 10.5.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Johannes Kepler Str. 6, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

162. Nguyễn Thanh Thảo, sinh ngày 17.6.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Heinrich Luebke Str 8/5, 81737 Muenchen

Giới tính: Nữ

163. Đào Minh Đức Toni, sinh ngày 15.8.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Gleiwitzer bogen 9. 22043 Hamburg

Giới tính: Nam

164. Nguyễn Hồng Quân, sinh ngày 16.12.1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ben Gurion Ring 78, 60437 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

165. Nguyễn Vũ Hương Giang Lisa, sinh ngày 12.6.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Ben Gurion Ring 78, 60437 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

166. Vũ Thị Vân Anh, sinh ngày 08.02.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Richard - Zanders-Str. 45, 51469 Bergisch Gladbach

Giới tính: Nữ

167. Hoàng Nam Cương, sinh ngày 28.5.1970 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Richard - Zanders-Str. 45, 51469 Bergisch Gladbach

Giới tính: Nam

168. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 18.7.1966 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hauptstr. 87, 67466 Lambrecht

Giới tính: Nữ

169. Võ Văn Thuận, sinh ngày 07.8.1964 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Hauptstr. 87, 67466 Lambrecht

Giới tính: Nam

170. Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 29.7.1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hauptsr. 239, 55743 Idar-Oberstein

Giới tính: Nữ

171. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 13.7.2004 tại Đức (con c. Huyền)

Hiện trú tại: Hauptsr. 239, 55743 Idar-Oberstein 

Giới tính: Nam

172. Nguyễn Tấn Thành, sinh ngày 14.4.2007 tại Đức (con c. Huyền)

Hiện trú tại: Hauptsr. 239, 55743 Idar-Oberstein

Giới tính: Nam

173. Nguyễn Văn Thanh, sinh ngày 01.7.1970 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Hauptstr. 239, 55743 Idar-Oberstein

Giới tính: Nam

174. Lê Nguyễn Hoài Thương, sinh ngày 21.6.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hauptstr. 239, 55743 Idar-Oberstein

Giới tính: Nữ

175. Vương Phước Đăng Jimmy, sinh ngày 18.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Caracciolastr. 61, 80935 Muenchen

Giới tính: Nam

176. Vũ Hà Vy, sinh ngày 10.12.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Ahornstr. 3, 97526 Sennfeld

Giới tính: Nữ

177. Nguyễn Minh Tú, sinh ngày 16.11.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Reinsburgstr. 48, 70178 Stuttgart

Giới tính: Nữ

178. Khuất Minh Tuấn, sinh ngày 19.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich-Naumann-Str. 05, 99974 Mühlhausen

Giới tính: Nam

179. Khuất Hoàng Sơn, sinh ngày 07.6.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Fridrich-Naumann-Str. 5, 99974 Mühlhausen

Giới tính: Nam

180. Trịnh Việt Hùng, sinh ngày 12.02.1967 tại Campuchia

Hiện trú tại: Dammstr. 5, 76776 Neuburg/Rhein

Giới tính: Nam

181. Đào Thị Thu Oanh, sinh ngày 09.02.1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lohmannstr. 103, 06366 Köthen (Anhalt)

Giới tính: Nữ

182. Long My, sinh ngày 26.01.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Düppenweilerstr. 35, 66763 Dillingen/Saar

Giới tính: Nữ

183. Bùi Hà Phương, sinh ngày 03.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Detmolderstr. 20, 33102 Paderborn

Giới tính: Nữ

184. Khuất Anh Tùng, sinh ngày 12.6.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich-Naumann-Str. 05, 99974 Mühlhausen

Giới tính: Nam

185. Nguyễn Hải Thanh, sinh ngày 25.3.1998 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Markt 3, 65385 Rüdesheim am Rhein

Giới tính: Nam

186. Lê Hoàng Hải, sinh ngày 24.12.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Südstadt Ring 69, Halle (Saale)

Giới tính: Nam

187. Phan Thị Quỳnh Trâm, sinh ngày 04.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Einsenbahnstr. 13, 77933 Lahr/Schwarzwald

Giới tính: Nữ

188. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 11.02.1981 tại Nam Định

Hiện trú tại: Talstr. 144, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nữ

189. Trần Hữu Anh, sinh ngày 29.09.1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Plattlingerstr. 5A, 93055 Regensburg

Giới tính: Nam

190. Lê Anh Tú Lukas, sinh ngày 24.9.2006 tại Đức

Hiện trú tại: Esenser Postweg 101c, 26607 Aurich

Giới tính: Nam

191. Vũ Thị Hà My, sinh ngày 16.9.1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Esenser Postweg 101C, 26607 Aurich

Giới tính: Nữ

192. Nguyễn Thành Ngọc, sinh ngày 17.11.1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Pferdemarkt 4, 34117 Kassel

Giới tính: Nam

193. Đào Văn Minh, sinh ngày 28.8.1968 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Faktorei str.1, 66111 Saarbruecken

Giới tính: Nam

194. Nguyễn Tiến Hùng, sinh ngày 29.5.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Remigusstr. 20A, 50937 Köln

Giới tính: Nam

195. Cao Thị Hoàn, sinh ngày 22.11.1973 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Steinbeker Hauptstr. 13b, 22117 Hamburg

Giới tính: Nữ

196. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 07.9.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fritz Heller Str.7, 31582 Nienburg/Weser

Giới tính: Nam

197. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 10.3.1996 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Schwanebecker str.7, 38820 Halberstadt

Giới tính: Nữ

198. Nguyễn Thị Diễm Hằng, sinh ngày 27.02.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ehrenstr.26, 50672 Koeln

Giới tính: Nữ

199. Lưu Quang Huy, sinh ngày 11.01.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Klostergarten 4, 55546 Pfaffen Schwabenheim

Giới tính: Nam

200. Khổng Thành Hưng, sinh ngày 20.01.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Boedekerstr.8, 49356 Diepholz

Giới tính: Nam

201. Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 06.01.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Birnbaumskamp 16, 31139 Hildesheim

Giới tính: Nam

202. Thái Thị Thanh Thúy (Thanh Thúy Fengler), sinh ngày 08.9.1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Auf dem Lohberger 24A, 37085 Göttingen

Giới tính: Nữ

203. Nguyễn Diệu Tâm, sinh ngày 20.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Stauffenberg Str. 22, 73760 Osfinden

Giới tính: Nữ

204. Phạm Diệu Tần, sinh ngày 23.3.1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Helenen Str.4, 65183 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

205. Đoàn Hương Châu, sinh ngày 28.6.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Allee 98, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

206. Nguyễn Thị Thanh Hà (Beek Thị Thanh Hà), sinh ngày 25.01.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Klostergang 1, 30159 Hannover

Giới tính: Nữ

207. Cù Huy Phong, sinh ngày 12.4.1984 tại Đức

Hiện trú tại: Cesar Klein Ring 18, 22309 Hamburg

Giới tính: Nam

208. Lê Ngọc Hùng, sinh ngày 23.01.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Goethe Str. 11, 04565 Regis-Breitingen

Giới tính: Nam

209. Vũ Hoàng Đức, sinh ngày 27.7.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Oster Tor 13, 31134 Hildesheim

Giới tính: Nam

210. Phạm Quang Công, sinh ngày 18.6.1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Elberfelder str.11, 58095 Hagen

Giới tính: Nam

211. Trần Thị Thu Sang, sinh ngày 23.9.1993 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Langestr. 94, 34346 Hann-Münden

Giới tính: Nữ

212. Trần Hoàng Giang, sinh ngày 05.02.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Hermann Danz str.16, 07629 Hermsdorf

Giới tính: Nam

213. Phạm Ngọc Hoàng, sinh ngày 10.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kopernikusstr.29, 90459 Nuernberg

Giới tính: Nam

214. Nguyễn Quốc Bảo, sinh ngày 24.5.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Ysenburg Str. 42, 34125 Kassel

Giới tính: Nam

215. Lâm Hoàng Hải, sinh ngày 11.3.1985 tại Bulgaria

Hiện trú tại: Neustr. 2, 48599 Gronau

Giới tính: Nam

216. Đỗ Thái Hằng, sinh ngày 15.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Str. 3, 04157 Leipzig

Giới tính: Nữ

217. Trần Thị Thơm, sinh ngày 25.01.1994 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Stollberger Str. 5, 04349 Leipzig

Giới tính: Nữ

218. Nguyễn Hoàng Phương Linh, sinh ngày 08.10.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Dieselstr.14, 64293 Darmstadt

Giới tính: Nữ

219. Dương Thị Hồng Dự, sinh ngày 30.9.1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ittlinger Str. 50, 80933 Muenchen

Giới tính: Nữ

220. Bùi Hiền Lê, sinh ngày 20.9.1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dammstr.28, 35619 Braunfeld Tiefenbach

Giới tính: Nữ

221. Đào Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 30.12.1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bornstedterstr. 36, 06295 Lutherstadt Eisleben OT Osterhausen

Giới tính: Nữ

222. Trần Louis Hoàng Hải, sinh ngày 13.9.2012 tại Đức

Hiện trú tại: Bornstedterstr. 36, 06295 Lutherstadt Eisleben

Giới tính: Nam

223. Nguyễn Thị Mai Hoa, sinh ngày 16.02.1971 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Reinhardstr. 35, 07318 Saalfeld/Saale

Giới tính: Nữ

224. Bùi Ngọc Anh Thư, sinh ngày 10.12.1999 tại Đức (con c. Hoa)

Hiện trú tại: Reinhardstr. 35, 07318 Saalfeld/Saale

Giới tính: Nữ

225. Vũ Mai Lan, sinh ngày 11.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Brummelkamp 11, 26506 Norden

Giới tính: Nữ

226. Đinh Đức Tùng, sinh ngày 10.7.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sandrartstr.18, 80687 Muenchen

Giới tính: Nam

227. Nguyễn Phương Dung, sinh ngày 12.11.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Breitscheidstr.15, 90459 Nuernberg

Giới tính: Nữ

228. Nguyễn Thành Long, sinh ngày 09.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Ottobrunner str.28, 81737 Muenchen

Giới tính: Nam

229. Đoàn Anh Minh Augustino, sinh ngày 07.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.28, 86850 Fischach

Giới tính: Nam

230. Nguyễn Hoàng Tập, sinh ngày 07.8.1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Reuterstr. 17A, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

231. Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 21.3.1998 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Bassumerstr. 3, 27232 Sulingen

Giới tính: Nam

232. Phạm Việt Dũng, sinh ngày 09.3.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Kaiser str.16, 55116 Mainz

Giới tính: Nam

233. Đoàn Minh Đăng, sinh ngày 26.12.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Von Guembelstr.7, 95615 Marktredwitz

Giới tính: Nam

234. Đào Huyền Trang, sinh ngày 25.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ackermannstr.72, 60326 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

235. Nguyễn Thị Bạch Trinh, sinh ngày 10.12.1971 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Moselweisser Str.83, 56073 Koblenz

Giới tính: Nữ

236. Nguyễn Minh Thùy Trâm, sinh ngày 31.8.1996 tại Đức (con c. Trinh)

Hiện trú tại: Moselweisser Str.83, 56073 Koblenz

Giới tính: Nữ

237. Nguyễn An Thái, sinh ngày 14.6.1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Prevorster Str.21, 70437 Stuttgart

Giới tính: Nam

238. Lê Minh Ngọc Quỳnh, sinh ngày 10.01.1954 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Annette Kolb Anger 11, 81737 Muenchen

Giới tính: Nữ

239. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 31.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich Naumann str.01, 99974 Muehlhausen

Giới tính: Nữ

240. Vũ Lương Mai, sinh ngày 04.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Silberhalde 8, 73614 Schorndorf

Giới tính: Nữ

241. Nguyễn Phạm Hà Anh, sinh ngày 05.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Könneritzstr. 108, 04229 Leipzig

Giới tính: Nữ

242. Hoàng Mạnh Dũng, sinh ngày 19.01.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Gundekarstr. 38, 85057 Ingolstadt

Giới tính: Nam

243. Trần Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 01.6.1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Boehmerwaldstr.17, 63179 Obertshausen

Giới tính: Nữ

244. Nguyễn Thanh Loan, sinh ngày 04.12.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Geißbergweg 14, 64711 Erbach

Giới tính: Nữ

245. Phùng Thị Như Mai, sinh ngày 05.9.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Vogelsangerstr. 255, 50825 Köln

Giới tính: Nữ

246. Nguyễn Thị Thu Oanh, sinh ngày 18.4.1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gräfenhäuser Str. 26, 64293 Darmstadt

Giới tính: Nữ

247. Đặng Trúc Quỳnh, sinh ngày 05.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Rembrandtstr. 7, 74653 Künzelsau

Giới tính: Nữ

248. Lê Trần Anh Hiếu, sinh ngày 13.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Dornier Str. 2, 71254 Ditzingen

Giới tính: Nam

249. Phạm Thúy Trinh, sinh ngày 20.11.1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Bernsdorfer str.31, 01926 Chemnitz

Giới tính: Nữ

250. Nghiêm Thu Bình, sinh ngày 04.7.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Baumkirchnerstr. 21 A, 81673 Muenchen

Giới tính: Nữ

251. Lương Thanh Bình, sinh ngày 28.5.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mörfelder Land Str. 227, 60598 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

252. Võ Huy Hoàng, sinh ngày 29.6.1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Zieténtr. 15, 80807 Muenchen

Giới tính: Nam

253. Nguyễn Vương, sinh ngày 27.12.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Kantor-Geißlẻ-Str. 8, 09405 Zschopau

Giới tính: Nam

254. Lê Xuân Hoàng, sinh ngày 30.01.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Kurlandstr. 13, 89415 Lauingen (Donau)

Giới tính: Nữ

255. Nguyễn Trần Cương, sinh ngày 20.10.1968 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Römerstr. 18a, 56355 Nastätten

Giới tính: Nam

256. Lê Ngọc Hân, sinh ngày 01.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ostersstr.7, 26506 Norden OT Norden

Giới tính: Nữ

257. Lại Lê Thảo Vi, sinh ngày 07.9.1994 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Im Erlich 123, 67346 Speyer

Giới tính: Nữ

258. Đỗ Tô Nam Phong, sinh ngày 04.7.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Sudentenstr.8, Hameln 31785

Giới tính: Nam

259. Võ Ái Như, sinh ngày 30.6.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Beckstrasse 27, 90429 Nuernberg

Giới tính: Nữ

260. Nguyễn Thùy Nhi, sinh ngày 14.5.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Kalchstr.15, 87700 Memmingen

Giới tính: Nữ

261. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 23.01.1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ailinger str.59, 88046 Friedrichshafen

Giới tính: Nữ

262. Phạm Ngọc Minh Anh, sinh ngày 02.5.1999 tại Đức (con c. Hương)

Hiện trú tại: Ailinger str.59, 88046 Friedrichshafen

Giới tính: Nữ

263. Vũ Huy Dũng, sinh ngày 10.3.1968 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lindenstr. 11B, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

264. Hoàng Ngọc Việt, sinh ngày 12.4.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Auf dem Sauerfeld 20, 58708 Menden

Giới tính: Nam

265. Đinh Thị Thu Hà, sinh ngày 06.10.1968 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lindenstr. 11B, 89415 Lauingen

Giới tính: Nữ

266. Trần Thanh Duy, sinh ngày 13.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hegelring 8, 42719 Solingen

Giới tính: Nam

267. Trần Thanh Nga, sinh ngày 28.01.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wittenberg str.7A; 42699 Solingen Ohligs

Giới tính: Nữ

268. Phạm Tài Danny, sinh ngày 05.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Schallershofer Str. 46A, 91056 Erlangen

Giới tính: Nam

269. Bùi Kiều Mai Anh, sinh ngày 14.01.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Rennbahnstr. 14, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

270. Bùi Minh Yến, sinh ngày 29.11.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rehmstr. 15, 22299 Hamburg

Giới tính: Nữ

271. Phạm Đông Đức, sinh ngày 13.7.1965 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Johannesstr.3, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

272. Mai Đàm Chung Thủy, sinh ngày 18.11.1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schellingstr.3, 71277 Rutesheim

Giới tính: Nữ

273. Nguyễn Đoàn Tuyết Phương, sinh ngày 23.6.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Franken str.55, 95448 Bayreuth

Giới tính: Nữ

274. Trần Bá Việt, sinh ngày 17.11.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Gabriele Muenter str.27, 73760 Ostfildern

Giới tính: Nam

275. Dương Đức Anh, sinh ngày 05.11.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Lüscher Str. 9, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

276. Nguyễn Tiến Thanh, sinh ngày 10.01.1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Fröbelstr. 23, 67071 Ludwigshafen am Rhein

Giới tính: Nam

277. Nguyễn Tố Uyên, sinh ngày 10.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Zeisigweg 12, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

278. Nguyễn Bảo Ngân, sinh ngày 20.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Lahnstr. 33, 35796 Weinbach

Giới tính: Nữ

279. Phạm Trung Nhớ, sinh ngày 14.12.1994 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Klingelholl 58, 42281 Wuppertal

Giới tính: Nam

280. Nguyễn Văn Chương, sinh ngày 14.6.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Süd Str. 10, 31275 Lehrte

Giới tính: Nam

281. Trần Thị Minh, sinh ngày 21.9.1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Breitenbacher Str. 19, 66115 Saarbrücken

Giới tính: Nữ

282. Đặng Thùy Trang, sinh ngày 25.5.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Siegener str.17, 57572 Niederfischbach

Giới tính: Nữ

283. Phạm Bình Hoán, sinh ngày 20.10.1963 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Schweindnitzer str.14, 22045 Hamburg

Giới tính: Nam

284. Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 23.7.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Eisenbahnstr.79, 52353 Dueren

Giới tính: Nữ

285. Vũ Hoàng Anh, sinh ngày 13.02.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Jahn str.28, 92637 Weiden

Giới tính: Nữ

286. Vũ Đức Tiến, sinh ngày 31.10.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Jahnstr.28, 92637 Weiden

Giới tính: Nam

287. Vũ Kim Anh Lương, sinh ngày 11.6.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schwarmstedllerstr.55, 30625 Hannover

Giới tính: Nữ

288. Bùi Thanh Thảo, sinh ngày 15.12.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Marienthaler str.109, 20535 Hamburg

Giới tính: Nữ

289. Bùi Lea Bảo Anh, sinh ngày 09.11.2012 tại Đức (con c. Thảo)

Hiện trú tại: Marienthaler str.109, 20535 Hamburg

Giới tính: Nữ

290. Bùi Minh Đức, sinh ngày 18.9.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Marienthaler str.109, 20535 Hamburg

Giới tính: Nam

291. Phạm Lâm Khang, sinh ngày 14.12.1994 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Klingelholl 58, 42281 Wuppertal

Giới tính: Nam

292. Huỳnh Mỹ Linh, sinh ngày 06.02.2001 tại Đức

Hiện trú tại: AM Mühlgraben 12, 08451 Crimmitschau

Giới tính: Nữ

293. Huỳnh Đức Anh, sinh ngày 23.4.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Am Mühlgraben 12, 08451 Crimmitschau

Giới tính: Nam

294. Mai Thành Long, sinh ngày 13.9.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ritzweg 77, 26624 Südbrookmerland

Giới tính: Nam

295. Nguyễn Phương Anh Melanil, sinh ngày 21.8.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Heinrich-Heine 07, 49074 Osnabrück

Giới tính: Nữ

296. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 19.12.1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rodigallee 265A, 22043 Hamburg

Giới tính: Nữ

297. Nguyễn Lê Huy, sinh ngày 25.4.1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Swatten Weg 12p, 22547 Hamburg

Giới tính: Nam

298. Phạm Việt Hải, sinh ngày 31.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Kardinal-Bertram Str. 35, 31134 Hildesheim

Giới tính: Nam

299. Phạm Nhật Hào, sinh ngày 29.5.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Kardinal-Bertram Str. 35, 31134 Hildesheim

Giới tính: Nam

300. Vũ Thọ Đức Anh, sinh ngày 12.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Elsbethstr. 24, 04155 Leipzig

Giới tính: Nam

301. Tô Bảo Hân Julia, sinh ngày 02.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Mundenheimer Str. 240, 67061 Ludwigshafen

Giới tính: Nữ

302. Diệp Thanh Thanh, sinh ngày 09.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Schild Str. 43, 08525 Plauen

Giới tính: Nữ

303. Trần Toni Hà, sinh ngày 25.6.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Hoppenstedt Str. 8, 29221 Celle

Giới tính: Nam

304. Nguyễn Mỹ Linh, sinh ngày 13.8.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Kelle Str. 4, 31848 Bad Münder

Giới tính: Nữ

305. Nguyễn Trương Đại Minh, sinh ngày 12.12.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Ziegel Str. 41A, 99974 Mühlhausen

Giới tính: Nam

306. Nguyễn Trương Đại Dũng, sinh ngày 12.12.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Ziegel Str. 41A, 99974 Mühlhausen

Giới tính: Nam

307. Phạm Thị Kim Oanh, sinh ngày 18.11.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rückert Str. 23, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

308. Vũ Mai Anh Selina, sinh ngày 11.12.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Koenigsberg str.15, 97424 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

309. Phạm Tuấn Vinh, sinh ngày 20.7.1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Holtmarkt 14, 06618 Hamburg

Giới tính: Nam

310. Trần Trần Đông, sinh ngày 14.11.1996 tại Naumburg

Hiện trú tại: Holzmarkt 14, 06618 Naumburg

Giới tính: Nam

311. Nguyễn Quốc Việt, sinh ngày 19.01.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Süd Str. 10, 31275 Lehrte

Giới tính: Nam

312. Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 19.6.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Süd Str. 10, 31275 Lehrte

Giới tính: Nam

313. Phạm Đức Minh, sinh ngày 30.5.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Höhrer Str. 19, 56179 Vallendar

Giới tính: Nam

314. Trương Thành Trung, sinh ngày 24.3.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bernau Menzenschwander str.31, 79837 St Blasien

Giới tính: Nam

315. Phạm Ngọc Khánh, sinh ngày 29.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Höhrer Str. 19, 56179 Vallendar

Giới tính: Nam

316. Nguyễn Vương Thụy Ly, sinh ngày 13.3.1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Westpreussen Str. 12, 53119 Bonn

Giới tính: Nữ

317. Trần Đinh Quốc Uy Martin, sinh ngày 03.4.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kafkastr.42, 81737 Muenchen

Giới tính: Nam

318. Trần Chúc Huê, sinh ngày 17.11.1962 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Anne Marie Prevot Str. 6, 536229 Bonn

Giới tính: Nữ

319. Nguyễn Hữu Toàn, sinh ngày 19.3.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Spitalbach 12, 67433 Neustadt/Weinstrasse

Giới tính: Nam

320. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 26.11.1947 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Holneinstr. 26, 40878 Rattingen

Giới tính: Nữ

321. Nguyễn Văn Trí, sinh ngày 01.12.1942 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Holbeinstr. 26, 40878 Rattingen

Giới tính: Nam

322. Từ Thái Ngọc, sinh ngày 29.8.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Hessenring 100, 61348 Bad Homburg

Giới tính: Nam

323. Đoàn Lê Hoa, sinh ngày 31.5.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Pommemstr.14, 51379 Leverkusen

Giới tính: Nữ

324. Nguyễn Lena, sinh ngày 15.10.2012 tại Đức (con c. Hoa)

Hiện trú tại: Pommemstr.14, 51379 Leverkusen

Giới tính: Nữ

325. Nguyễn Công Định, sinh ngày 09.8.1955 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Alte Bahnhof Str. 33D, 97422 Schweinfurt

Giới tính: Nam

326. Nguyễn Tino, sinh ngày 18.01.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Alte Bahnhof Str. 33D, 97422 Schweinfurt

Giới tính: Nam

327. Võ Thành Dương, sinh ngày 28.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Schleissheimer str.238/0, 80809 Muenchen

Giới tính: Nam

328. Nguyễn Phương Uyên, sinh ngày 16.9.2003 tại Đức

Hiện trú tại: August-Metz-Weg 20, 64297 Darmstadt

Giới tính: Nữ

329. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 03.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr 83-85, 50126 Bergheim

Giới tính: Nữ

330. Hồ Thị Diệu Vân, sinh ngày 13.7.1975 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Strassaeckerallee 5, 85774 Unterfoehring

Giới tính: Nữ

331. Trần Zipan, sinh ngày 27.6.2007 tại Đức

Hiện trú tại: Muesterstr.219, 44145 Dortmund

Giới tính: Nam

332. Nguyễn Thị Minh Khuyên, sinh ngày 23.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Oranienstr. 46, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

333. Đỗ Quốc Đức, sinh ngày 17.9.1991 tại Đức

Hiện trú tại: An der Alten Post 5, 35390 Giessen

Giới tính: Nam

334. Khương Thị Ngoan, sinh ngày 27.02.1985 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Klosterstr.15, 97084 Wuerzburg

Giới tính: Nữ

335. Cồ Thị Huệ, sinh ngày 06.9.1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Garmischerstr.227, 81377 Muenchen

Giới tính: Nữ

336. Dương Thế Sơn, sinh ngày 10.4.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Garmischerstr.227, 81377 Muenchen

Giới tính: Nam

337. Dương Thu Hương, sinh ngày 11.9.1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Garmischerstr.227, 81377 Muenchen

Giới tính: Nữ

338. Trần Đức Huy, sinh ngày 24.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Offenbacher Land str.4, 63512 Hainburg

Giới tính: Nam

339. Phan Sang, sinh ngày 28.6.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gustav Heinemann- Ring 114, 81739 Muenchen

Giới tính: Nam

340. Vũ Thị Thảo Nguyên, sinh ngày 21.3.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Ostertor 13, 31134 Hildesheim

Giới tính: Nữ

341. Phạm Hà My, sinh ngày 01.11.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Ronneburgstr.8, 63477 Maintal

Giới tính: Nữ

342. Phạm Trà My, sinh ngày 19.6.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ronneburgstr.8, 63477 Maintal

Giới tính: Nữ

343. Phạm Bảo Ngọc, sinh ngày 05.4.1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ronneburg str.8, 63477 Maintal

Giới tính: Nam

344. Nguyễn Đức Giang, sinh ngày 20.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Johannes str.1, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

345. Đàm Quỳnh Anh, sinh ngày 13.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Koenigsberger str.75, 97318 Kitzingen

Giới tính: Nữ

346. Nguyễn Henry, sinh ngày 21.5.2009 tại Cộng hòa Séc

Hiện trú tại: Donau Schwaben Str.2, 94036 Passau

Giới tính: Nam

347. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 10.7.1989 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Donau Schwaben str.2, 94036 Passau

Giới tính: Nữ

348. Lê Thu Thủy, sinh ngày 30.4.1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Offenbacher Landstrasse 37, 60599 Frankfurt.M

Giới tính: Nữ

349. Lê Hải Sơn, sinh ngày 23.02.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Gruenten str.10, 87719 Mindelheim

Giới tính: Nam

350. Lê Tiến Đệ, sinh ngày 23.7.1971 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Leipzigerstr. 31, 60596 Frankfurt. Main

Giới tính: Nam

351. Nguyễn Harry Quốc Quân, sinh ngày 02.4.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Zacharias Werner Str.8, 81241 Muenchen

Giới tính: Nam

352. Nguyễn Henry Quốc Vinh, sinh ngày 08.01.2010 tại Đức

Hiện trú tại: Zacharias Werner Str.8, 81241 Muenchen

Giới tính: Nam

353. Phan Linh Đa Minh, sinh ngày 07.8.1982 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Barfüsser Weg 4, 89077 Ulm

Giới tính: Nam

354. Trần Trung Anh, sinh ngày 14.5.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stein weg 11, 99974 Muhlhausen

Giới tính: Nam

355. Lương Thành Công, sinh ngày 24.11.2000 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Neuffen Str. 32, 71679 Asperg

Giới tính: Nam

356. Tạ Văn Tân, sinh ngày 06.3.1975 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Keltenring 2B, 63128 Dietzenbach

Giới tính: Nam

357. Nguyễn Thanh Phong, sinh ngày 10.6.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kleestr.27, 90461 Nuernberg

Giới tính: Nam

358. Hồ Nguyễn Hương Jenny Giang, sinh ngày 25.05.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Vogeson Allee 34, 77694 Kehl

Giới tính: Nữ

359. Trần Ararat, sinh ngày 10.02.2009 tại Đức

Hiện trú tại: Muensterstr.219, 44145 Dortmund

Giới tính: Nam

360. Đinh Văn Thuật, sinh ngày 31.7.1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Goetzenturmstr.45, 74072 Heilbronn

Giới tính: Nam

361. Nguyễn Anh Thi, sinh ngày 06.7.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Karlstr.1, 91522 Ansbach

Giới tính: Nữ

362. Nguyễn Anh Nhân, sinh ngày 11.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Karlstr.1, 91522 Ansbach

Giới tính: Nam

363. Nguyễn Bá Thắng, sinh ngày 23.9.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kepserstr.52, 85356 Freising

Giới tính: Nam

364. Lâm Anthony, sinh ngày 11.01.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Westermuehlstr.16, 80469 Muenchen

Giới tính: Nam

365. Giang Maximilian, sinh ngày 08.11.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hans Sauerbruch Str.7, 78467 Konstanz

Giới tính: Nam

366. Trần Đức Hoài, sinh ngày 05.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Erhardstr.7, 80469 Muenchen

Giới tính: Nam

367. Vũ Đức Việt, sinh ngày 01.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Blodigstr.1, 80933 Muenchen

Giới tính: Nam

368. Trần Anh Đức, sinh ngày 14.4.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Nancystr.20/s 302, 76187 Karlsruhe

Giới tính: Nam

369. Đặng Thị Hồng, sinh ngày 29.09.1970 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Mozartstr. 14, 68519 Viernheim

Giới tính: Nữ

370. Phạm Thị Thanh Hương, sinh ngày 17.12.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Michaelfelder Weg 7, 97318 Kitzingen

Giới tính: Nữ

371. Trần Hạnh Thái (Pfahler), sinh ngày 12.9.1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Speyerer str.68, 68753 Waghaeusel

Giới tính: Nữ

372. Đỗ Đức Tuấn, sinh ngày 06.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Schmittstr.10-12, 55441 Bingen am Rhein

Giới tính: Nam

373. Võ Nguyên Châu, sinh ngày 09.8.1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sophienstr.46, 76133 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

374. Dương Hương Ly, sinh ngày 06.01.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Roentgenstr. 5, 95615 Marktredwitz

Giới tính: Nữ

375. Vũ Cao Đạt, sinh ngày 15.12.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Garmischen str.248, 81377 Muenchen

Giới tính: Nam

376. Nguyễn Maria, sinh ngày 31.7.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Graefelfinger str.12, 81375 Muenchen

Giới tính: Nữ

377. Nguyễn Hà My, sinh ngày 10.4.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Lucile Grahn str 24; 81675 Muenchen

Giới tính: Nữ

378. Mai Xuân Vinh, sinh ngày 08.11.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Bergmann str.35, 80339 Muenchen

Giới tính: Nam

379. Đặng Thùy Chúc Khang, sinh ngày 01.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Afrastr.34A, 86415 Mering

Giới tính: Nữ

380. Lại Mỹ Linh, sinh ngày 24.11.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schrame 4a, 96049 Bamberg

Giới tính: Nữ

381. Nguyễn Thị Hoàng, sinh ngày 20.10.1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Farrad Str. 20A, 90429 Nuernberg

Giới tính: Nữ

382. Mac Marc Valentine Huy Vinh, sinh ngày 15.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Grosse Hecke Str. 18, 71069 Sindelfingen

Giới tính: Nam

383. Nguyễn Nhật Hoàng Milan, sinh ngày 09.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schloss Str. 90, 86732 Oettingen

Giới tính: Nam

384. Huỳnh Nữ Thiên Vân, sinh ngày 17.02.1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lessingstr 24/1, 73663 Berglen

Giới tính: Nữ

385. Dương Diễm Hương, sinh ngày 12.9.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Freiensteinauer Str. 19, 36381 Schluechtern

Giới tính: Nữ

386. Bùi Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 25.4.1996 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mainzer str.209, 55743 Idar Oberstein

Giới tính: Nữ

387. Lê Quốc Bảo, sinh ngày 30.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Hugo Roller Weg 63/1, 89077 Ulm

Giới tính: Nam

388. Huỳnh Ngọc Phương Trang, sinh ngày 30.9.1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Im Drottental 20, 57080 Siegen

Giới tính: Nữ

389. Hoàng Thị Minh Hà, sinh ngày 09.8.1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wiesengrund 17, 53489 Sinzig

Giới tính: Nữ

390. Nguyễn Mạnh Hải, sinh ngày 14.6.1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Guericke str.6, 92421 Schwandorf

Giới tính: Nam

391. Nguyễn Thị Ngọc Anh Alisha, sinh ngày 10.02.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Marzenbachweg 5, 87600 Kaufbeuren

Giới tính: Nữ

392. Bùi Hà Hoàng Yến, sinh ngày 15.02.1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Siegstr.117, 53757 Sankt Augustin

Giới tính: Nữ

393. Phạm Thị Diệu Chính, sinh ngày 19.12.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Rudolf-dietz Str. 01, 65582 Diez

Giới tính: Nữ

394. Bùi Việt Anh, sinh ngày 10.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Gneisenaustr.5, 56073 Koblenz

Giới tính: Nam

395. Đào Phương Dung, sinh ngày 06.01.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Roederer Str.2A, 37073 Goettingen, Đức

Giới tính: Nữ

396. Kiều Thị Thúy Nhâm, sinh ngày 01.02.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Erlenweg 27, 61352 Bad Homburg v.d Hoehe

Giới tính: Nữ

397. Chu Giang Long Lewis, sinh ngày 18.8.2005 tại Đức (con c. Nhâm)

Hiện trú tại: Erlenweg 27, 61352 Bad Homburg v.d Hoehe

Giới tính: Nam

398. Hoàng Thanh Thủy, sinh ngày 25.10.1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Oberbergstr.41, 65207 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

399. Phan Thị Huyền Nhung, sinh ngày 08.3.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Rehbergweg 14, 76187 Karlsuhe

Giới tính: Nữ

400. Nguyễn Kim Mỹ Duyên, sinh ngày 21.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Darmstaedter str.49, 68647 Biblis

Giới tính: Nữ

401. Đặng Văn Bá, sinh ngày 20.4.1943 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Schleusenweg 11, 60528 Frankfrurt am Main

Giới tính: Nam

402. Đào Đức Phúc, sinh ngày 13.7.1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Westliche Karl Friedrich str.119, 75172 Pforzheim

Giới tính: Nam

403. Đào Tú Anh Sarah, sinh ngày 22.5.2009 tại Đức (con a. Phúc)

Hiện trú tại: Westliche Karl Friedrich str.119, 75172 Pforzheim

Giới tính: Nữ

404. Đào Ngân Hà Hannah, sinh ngày 01.11.2007 tại Đức (con a. Phúc)

Hiện trú tại: Westliche Karl Friedrich str.119, 75172 Pforzheim

Giới tính: Nữ

405. Lê Thị Thu Luyến, sinh ngày 22.9.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Westliche Karl Friedrich Str.119, 75172 Pforzheim.

Giới tính: Nữ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 430/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu430/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo16/03/2014
Số công báoTừ số 325 đến số 326
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 430/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 430/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 430/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu430/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành18/02/2014
        Ngày hiệu lực18/02/2014
        Ngày công báo16/03/2014
        Số công báoTừ số 325 đến số 326
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 430/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 430/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

            • 18/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/03/2014

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực