Quyết định 430/QĐ-UBND

Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2009 điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ,công chức làm công tác định giá đất từ ngành Tài chính sang ngành Tài nguyên và Môi trường do Tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2009 chuyển nhiệm vụ quyền hạn định giá đất Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 430/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 03 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHUYỂN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐỊNH GIÁ ĐẤT, HỒ SƠ, TÀI LIỆU, TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TỪ NGÀNH TÀI CHÍNH SANG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành Tài chính sang ngành Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND các cấp;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 117/SNV-TCBC ngày 25/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển từ Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện sang Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất.

2. Các hồ sơ, tài liệu từ ngày 01/01/2006 đến hết ngày 28/02/2009 bằng văn bản và dữ liệu dạng số, bao gồm: các hồ sơ, tài liệu về định giá đất và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến định giá đất; báo cáo thống kê về giá đất; các chương trình, đề tài, dự án (nếu có) về định giá đất.

3. Biên chế và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất (tối thiểu 01 cán bộ, công chức) thuộc Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thuộc tỉnh.

Điều 2. Về trang thiết bị phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng tài nguyên và Môi trường cấp huyện thuộc tỉnh xây dựng trình cấp có thẩm quyền cân đối giải quyết cụ thể.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận theo Điều 1 Quyết định này. Công tác bàn giao, tiếp nhận, điều chuyển cán bộ phải hoàn thành trước ngày 10/3/2009. Trong quá trình điều chuyển phải đảm bảo hoạt động bình thường của công tác định giá đất.

2. Sở Nội vụ trình UBND tỉnh điều chỉnh biên chế hành chính làm công tác định giá đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trong tỉnh khi giao kế hoạch biên chế hành chính năm 2009.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt căn cứ Quyết định thi hành./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 430/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu430/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2009
Ngày hiệu lực03/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 430/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2009 chuyển nhiệm vụ quyền hạn định giá đất Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2009 chuyển nhiệm vụ quyền hạn định giá đất Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu430/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành03/03/2009
        Ngày hiệu lực03/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2009 chuyển nhiệm vụ quyền hạn định giá đất Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2009 chuyển nhiệm vụ quyền hạn định giá đất Lâm Đồng

            • 03/03/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/03/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực