Quyết định 4302/QĐ-UBND

Quyết định 4302/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4302/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra Bình Định 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4302/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 683/TTr-TTT ngày 14/11/2017 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh Bình Định

(có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện Kế hoạch thanh tra được duyệt, tránh chồng chéo, trùng lắp; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo cho các cơ quan cấp trên theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 4302/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung Thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thời gian tiến hành thanh tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh

Tiếp tục thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác giao khoán bảo vệ rừng

30 ngày

Từ năm

2014 - 2017

Quý I

năm 2018

Thanh tra tỉnh

Các cơ quan có liên quan

 

2

Các cơ sở, doanh nghiệp chế biến dăm gỗ và viên nén trên địa bàn tỉnh

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc kinh doanh dăm gỗ và viên nén

30 ngày

Từ năm

2015 - 2017

Quý I

năm 2018

Thanh tra tỉnh

Các cơ quan có liên quan

 

3

UBND thành phố Quy Nhơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn và các cơ quan liên quan

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác quản lý, đầu tư xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến Bến xe liên tỉnh) và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí (02%) tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn

45 ngày

Từ năm

2013 - 2017

Quý II Năm 2018

Thanh tra tỉnh

 

 

4

Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính

45 ngày

Từ năm

2015 - 2017

Quý II

năm 2018

Thanh tra tỉnh

 

 

5

UBND thị xã An Nhơn và các cơ quan có liên quan

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản và quản lý, điều hành thu - chi ngân sách thị xã

45 ngày

Từ năm

2015 - 2017

Quý III

năm 2018

Thanh tra tỉnh

 

 

6

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị thành phố Quy Nhơn

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thu - chi tài chính

30 ngày

Từ năm

2015 - 2017

Quý III

năm 2018

Thanh tra tỉnh

 

 

7

UBND thành phố Quy Nhơn

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

15 ngày

Từ năm

2016 - 2017

Quý IV

năm 2018

Thanh tra tỉnh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4302/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4302/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4302/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4302/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra Bình Định 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4302/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra Bình Định 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4302/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành16/11/2017
        Ngày hiệu lực16/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4302/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra Bình Định 2018

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4302/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra Bình Định 2018

            • 16/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực