Quyết định 431/QĐ-CTN

Quyết định 431/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 431/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam Chủ tịch nước ban hành 2014


CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 431/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 17/TTr-CP ngày 17/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 1.191 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 431/QĐ-CTN ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. TÔ THỊ ÁNH DUYÊN, sinh ngày 01/7/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 142/21, lộ Luân Phong, khóm 010, thôn Phú Kỳ, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

2. LÊ THỊ THÚY LIỂU, sinh ngày 11/9/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 31/7, đường Hồng Đầu, khóm 002, thôn Hồng Đầu, xã Lan Dư, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

3. NGUYỄN THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 26/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 129, đường Thi Thố, khóm 006, thôn Thi Thố, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

4. HÀ THỊ HOÀN, sinh ngày 17/02/1974 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 62, lộ Phúc Điền 2, khóm 006, phường Phúc Điền, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

5. NGUYỄN THỊ THU TRANG, sinh ngày 14/02/1985 tại Tây Ninh Hiện trú tại: Số 2, đường Sao Minh Thụ, khóm 006, thôn Thoại Phong, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

6. HỒ PHẤN PHẤN, sinh ngày 25/5/1979 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 1, hẻm 5, lộ Bình Hòa 10, khóm 019, phường Cảng Khẩu, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

7. PHÙNG THỊ THANH, sinh ngày 18/7/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 19, lộ Hưng Cảng, khóm 016, thôn Cảng Đông, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

8. TRẦN THỊ BÉ THƯƠNG, sinh ngày 30/11/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 675/1, đường Tân On, khóm 025, phường Phục Hưng, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

9. NGUYỄN THỊ CẨN, sinh ngày 30/8/1975 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 82/6, đường Quảng Câu Thố, khóm 005, thôn Quảng Câu, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

10. ĐÀO THỊ MỸ HẠNH, sinh ngày 09/10/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 13, đường Phúc Đức, khóm 016, thôn Hướng Nghĩa, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

11. TRỊNH THỊ CHÓT, sinh ngày 03/4/1967 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 136, đường Quảng Câu Thố, khóm 002, thôn Quảng Câu, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

12. NGUYỄN THỊ CẨM, sinh ngày 03/12/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 153, hẻm Liêu Thố, khóm 008, phường Liêu Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

13. THÁI THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 09/9/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 331/89, đoạn 1, lộ Tân Phục, khóm 006, thôn Tân Sinh, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

14. DƯƠNG THỊ KIM CHI, sinh ngày 31/8/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 151/2, đoạn 3, lộ Đại Liên, khóm 003, phường Bình Hưng, khu Bắc, Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

15. GIÁP THỊ QUỲNH VÂN, sinh ngày 09/12/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 4, hẻm Lâm Sâm, khóm 003, khu Điểu Lâm, khu Nhơn Võ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

16. NGUYỄN THỊ THÚY ÂN, sinh ngày 26/8/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 29/2, hẻm 428, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 018, thôn Ái Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

17. ĐINH THỊ HƯỜNG, sinh ngày 16/7/1975 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 4, số 10, ngõ 62, hẻm 594, lộ Trung Phong, khóm 010, thôn Ô Thụ Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

18. LÂM THÚY LAN, sinh ngày 11/5/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 2, hẻm 196, đoạn 2, lộ Lộc Thảo, khóm 016, phường Hải Phố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

19. NGUYỄN THỊ THANH THẢO, sinh ngày 07/11/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 36, đường Tân Thố, khóm 017, phường Thần Nông, khu Liễu Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

20. THÁI KIM TUYỀN, sinh ngày 10/7/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 153, hẻm 251, đoạn 2, lộ Thái Nguyên, khóm 009, phường Phong Lạc, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

21. TRẦN THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 04/3/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 6/1, số 87, đường Quang Minh, khóm 017, phường Linh Châu, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

22. HUỲNH THANH TUYỀN, sinh ngày 20/10/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 146, đoạn 2, lộ Hòa Sinh, khóm 028, phường Tân Sinh, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

23. NGUYỄN NGỌC CHẮC, sinh ngày 16/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 421, lộ Nam Đông, khóm 002, phường Nam Thế, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

24. TRẦN KIM CƯƠNG, sinh ngày 02/3/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 64/2, đường Gia Lục, khóm 002, thôn Gia Lục, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

25. ĐỖ THỊ QUYÊN, sinh ngày 23/3/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 86, đường Giác Đới Vi, khóm 007, phường Giác Đới, khu Tân Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

26. ĐINH THỊ THÙY, sinh ngày 18/9/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 43, lộ Dân Sinh, khóm 012, thôn Minh Hồ, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

27. NGÔ BÍCH THU, sinh ngày 24/12/1958 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9, đoạn 2, đường Nam Bắc, khóm 007, thôn Luân Đỉnh, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

28. TRẦN THỊ MỸ CHÂU, sinh ngày 20/10/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 260/50, đường Tây Vinh, khóm 025, phường Trường Vinh, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

29. NGUYỄN THỊ NHUNG, sinh ngày 16/4/1976 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 56, phố Diêm Điền Ngũ, khóm 003, phường Diêm Điền, khu An Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

30. NGUYỄN THỊ KIM DUNG, sinh ngày 21/7/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4/4, số 91, đường Anh Sỹ, khóm 006, phường Văn Trang, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

31. LÊ THỊ HUỆ, sinh ngày 25/6/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 55, đường Hòa Phong, khóm 007, thôn Hòa Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

32. TRẦN THỊ HỒNG LY, sinh ngày 25/02/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 11/3, số 5, ngõ 1, đường Thanh Sơn Lục, phường Thanh Sơn, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

33. NGÔ THỊ QUYÊN, sinh ngày 12/7/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 301, lộ Chương Lộc, khóm 004, thôn Hạc Minh, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

34. NGUYỄN THỊ LƯƠNG NHẪN, sinh ngày 16/01/1972 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 7/5, số 91, đoạn 1, đường Vạn Mỹ, khóm 010, phường Vạn Mỹ, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

35. TRẦN THỊ NƯƠNG, sinh ngày 23/10/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 42, lộ Đức Minh, khóm 022, phường Phúc Toàn, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

36. MAI THỊ BÍCH DUYÊN, sinh ngày 08/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 17/5, đoạn 3, đường Kim Mã, khóm 004, phường Ngũ Quyền, thị trấn Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

37. LÊ THỊ KIỀU TRANG, sinh ngày 20/11/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23/5, đường Tây Thế Hồ, khóm 010, thôn Cựu Lộ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

38. NGUYỄN THỊ DIỀU, sinh ngày 01/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 80/1, lộ Mã Lân, khóm 007, thôn Ngọc Quang, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

39. ĐẶNG THỊ THÚY, sinh ngày 16/8/1978 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 82/24, đường Hòa Sơn, khóm 008, phường Hòa Sơn, khu Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

40. NGUYỄN THỊ THỦY, sinh ngày 20/10/1989 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 140, đường Đông Thế Liêu, khóm 002, phường Đông Long, quận Thiện Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

41. ĐỖ THỊ YẾN, sinh ngày 15/8/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 44, đường Minh Nhân, khóm 016, phường Đồ Thành, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

42. ĐÀO THỊ BÁU, sinh ngày 02/02/1968 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 8, ngách 5, ngõ 890, đường Quang Hưng, khóm 001, phường Quang Long, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

43. TRƯƠNG THỊ SEN, sinh ngày 29/9/1970 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 8, hẻm Hồng Môn, khóm 004, thôn Sơn Hồ, xã Đầu Xá, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

44. NGUYỄN THỊ MỘNG THU, sinh ngày 18/02/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 32, hẻm 135, đoạn 3, đường Trương Nam, khóm 001, thôn Tiến Phân, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

45. TRẦN THỊ HOÀI, sinh ngày 25/10/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 1/170, đường Đỉnh Trang, khóm 016, thôn Đỉnh Trang, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

46. TRẦN KIM BA, sinh ngày 12/4/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 113, đường Nhân Vũ, khóm 021, phường Sơn Lý, thôn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

47. TRẦN THỊ KIỀU TIÊN, sinh ngày 13/10/1973 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 17/2/2, đường Dân Tộc, khóm 001, phường Trúc Vi, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

48. VƯƠNG ANH ĐÀO, sinh ngày 05/7/1976 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 42, hẻm 753, lộ Cửu Như 4, khóm 023, phố Hòa Bình, khu Cổ Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

49. NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO, sinh ngày 19/6/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 35, hẻm Kiến Bắc, lộ Giáp Vi, khóm 006, thôn Giáp Bắc, làng Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

50. VÕ HỒNG QUYÊN, sinh ngày 16/02/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 32, đường Giáp Điền, khóm 025, phường Giáp Nam, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

51. NGUYỄN THỊ CẨM, sinh ngày 04/01/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 408, đường Khanh Tử Khẩu, khóm 006, thôn Thượng Khanh, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

52. LÊ THỊ HUỲNH TRANG, sinh ngày 23/3/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1/12, ngõ 111, đường Tuấn Anh, khóm 016, phường Xuyến An, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

53. ĐẶNG THỊ PHƯƠNG LAN, sinh ngày 24/4/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 22/12, lầu 4, lộ Phật Công, khóm 039, phường Thảo Ngô, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

54. VÕ THANH NHÀN, sinh ngày 01/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 31, đường Trung Hưng, khóm 025, phường Trung Hưng, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

55. LÊ THỊ THÚY AN, sinh ngày 31/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 303, đường Dân Tộc, khóm 003, phường Thủy Hà, khu Lữ Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

56. TRẦN THỊ HỒNG ANH, sinh ngày 05/02/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 77, đường Điếm Hưng, khóm 012, thôn Thủy Thượng, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

57. BÙI THỊ LOAN, sinh ngày 27/3/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 146, hẻm 307, lộ Sơn Minh, khóm 004, phường Sơn Minh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

58. TRƯƠNG THỊ THỦY, sinh ngày 19/9/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 527/38, đường Tân Thụ, khóm 010, phường Tây Thạnh, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

59. TRẦN QUÍ HẢO, sinh ngày 01/01/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 315/44, đường Nhân Ái, khóm 022, phường Nhân Trung, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

60. LƯ A KIỀU, sinh ngày 23/3/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 762, đường Ngũ Phòng, khóm 009, thôn Ngũ Phòng, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

61. PHẠM THỊ LỆ HẰNG, sinh ngày 26/7/1969 tại Long An

Hiện trú tại: Số 260/3, lầu 9, phố Văn Trung, khóm 019, phường Văn Đức, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

62. NGUYỄN THỊ TÚ, sinh ngày 02/10/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, đường Bì Đỉnh, khóm 004, phường Bì Đỉnh, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

63. NGUYỄN THỊ THU PHÚC, sinh ngày 26/8/1989 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 461/14, đoạn 2, đường Chương Thảo, khóm 014, phường Trấn Bình, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

64. TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG, sinh ngày 09/10/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 125/18, đường Tây Kỳ, khóm 004, thôn Lê Minh, xã Nội Thổ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

65. NGÔ NHỘC LINH, sinh ngày 01/01/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 41, lầu 2, phố Thúy Thôn, khóm 007, phường Hưng Bang, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

66. NGUYỄN THỊ KIM SA, sinh ngày 05/10/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 100/2, phố Long Thành, khóm 031, phường Trấn Nam, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

67. LÊ THỊ THU BA, sinh ngày 30/10/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 93, ngách 125, ngõ 380, đoạn 3, phố Trường Khê, khóm 014, phường Trường An, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

68. LỒ QUAN THANH, sinh ngày 15/10/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 125, đường Vĩnh Hưng, khóm 006, phường Cao Minh, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

69. NGUYỄN THỊ MƠN, sinh ngày 19/5/1990 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 130, đường Hưng Nhân, khóm 006, phường Hưng Nhân, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

70. LÊ THỊ BÉ, sinh ngày 10/10/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 107, đường Nhân Nghĩa 3, khóm 009, phường Nhân Nghĩa, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

71. HUỲNH THỊ KIM HAI, sinh ngày 24/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 95, đường Dân Đức, khóm 018, phường Hòa Thuận, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

72. LẠC LỆ XUÂN, sinh ngày 02/02/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 31, ngách 8, ngõ 275, đường Khai Nam, khóm 007, phường Lực Hành, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

73. TRẦN KIM PHƯỢNG, sinh ngày 15/01/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 72, đường Trung Hưng, khóm 013, phường Trúc Đông, khu Lộ Trúc, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

74. HOÀNG THỊ HUỆ, sinh ngày 23/8/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 9, ngách 2, ngõ 15, đường Đại Tri, khóm 003, phường Đàm Dương, khu Đàm Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

75. NGUYỄN THỊ MINH LÝ, sinh ngày 02/6/1979 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 52, lộ An Bình, khóm 004, thôn Cảng Hậu, xã Nhị Luận, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

76. CHÂU GIA LUẬT, sinh ngày 13/02/2012 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 109, phố Quốc Quang, khóm 006, phường Tự Cường, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

77. TRẦN THỊ DIỄM THÚY, sinh ngày 08/8/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 11 ngách 12 ngõ 45, đường Trung Chính, khóm 020, phường Thâm Phúc, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

78. LƯU THỊ XUÂN, sinh ngày 21/7/1980 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 3/1 số 30 ngõ 208, đường Quốc An Nhất, khóm 036, phường Vĩnh An, quận Tây Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

79. TRẦN THỊ ÚT NHÌ, sinh ngày 19/4/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 93, đường Xương Nam, khóm 011, thôn Xương Nam, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

80. NGUYỄN THÚY VÂN, sinh ngày 16/5/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2 số 1/73, phố Bảo Thanh, khóm 030, phường An Bình, quận Tùng Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

81. NGUYỄN THỊ HOÀN, sinh ngày 08/8/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 33 ngách 1 ngõ 846, đường Tân Trung Bắc, khóm 003, phường Nhân Ái, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

82. ỪNG XỦI CHÁNH, sinh ngày 22/6/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1/2 ngách 19 ngõ Hữu Xương, Trung Nghĩa, khóm 014, phường Đại Xương, quận Nam Tử, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

83. HOÀNG THỊ THƠM, sinh ngày 07/01/1984 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 22, phố Khôn Minh, khóm 006, phường Trọng Hưng, quận Tây, TP Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

84. CHÓC LÝ HÀ, sinh ngày 26/3/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 156, đoạn 2, đường Hoàn Hà Nam, khóm 009, phường Liễu Hương, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

85. LÝ THỊ KIM TRÚC, sinh ngày 08/6/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 9 số 7/147, phố Vĩnh Phúc, khóm 029, phường Vĩnh Thuận, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

86. THÂN THỊ LY, sinh ngày 22/02/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: số 2/8 ngõ 94, phố Ái Nhất, khóm 017, phường Trường Đức, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

87. CHÍ NÀM LIÊN, sinh ngày 11/6/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: số 7 ngõ 109, phố Quốc Quang, khóm 006, phường Tự Cường, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

88. TRẦN THỊ DUYÊN, sinh ngày 18/4/1976 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 2/2 số 1/22, phố Lam Châu Nhị, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

89. NGUYỄN THỊ NGỌC THI, sinh ngày 15/9/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2 số 1 ngõ 216, đường Vĩnh Lợi, khóm 013, phường Tú Lâm, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

90. NGUYỄN THỊ MUỘI, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 100 ngách 19 ngõ 16, đường Tự Do, khóm 015, phường Đông Viên, quận Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

91. TRẦN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 21/6/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2, phố thành Công, khóm 006, phường Dật Hiền, quận Nội Hồ, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

92. PHÙNG NGỌC ÁNH, sinh ngày 20/01/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 89 Ngoại Cam Cước, khóm 017, phường Ngoại Cam, quận Song Khê, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

93. CHÂU TÁM MÙI, sinh ngày 28/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 2/11 ngõ 1, đoạn 2, đường Đốc Hành, khóm 016, phường Côn Luân, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

94. TRẦN THỊ MỘNG THU, sinh ngày 19/4/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: số 1 ngõ 95, đoạn 1, đường Trung Hưng, khóm 029, phường Hưng Trân, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

95. NGUYỄN THỊ NGUYỆT, sinh ngày 27/9/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 4 ngõ 53, phố Phú Khang, khóm 012, phường Tân Phú, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

96. PHẠM THỊ KIỀU TRINH, sinh ngày 11/9/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1/79, đường Hoa Tân Nhị, khóm 006, phường Hữu Nhị, quận Thất Đổ, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

97. NGUYỄN THỊ KIM YẾN, sinh ngày 24/3/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 169, đoạn 2, đường Thủy Nguyên, khóm 017, phường Bạch Vân, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

98. LƯƠNG THỊ NHUNG, sinh ngày 13/9/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: số 5/41 ngõ 126, đoạn 2, đường Tây Đồn, khóm 021, phường Hà Nhân, quận Tây Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

99. NGUYỄN THỊ HƯỜNG, sinh ngày 12/6/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: số 53 ngõ 666, đường Bình Đông, khóm 008, phường Kiến An, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

100. PHẠM THANH THÚY, sinh ngày 25/11/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 103/23 Hạ Nam Phiến, khóm 009, phường Nam Hòa, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

101. NGUYỄN THỊ THANH HIẾU, sinh ngày 06/3/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: lầu 2 số 19 ngõ 177, đường Tư Nguyên, khóm 012, phường Tư Nguyên, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

102. NGUYỄN THỊ THÙY LINH, sinh ngày 15/5/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 139, phố Mỹ Thuật Đông, khóm 022, phường Long Thủy, quận Cổ Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

103. ĐINH THỊ MINH HOÀI, sinh ngày 06/10/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 440, đường Kiện Khang, khóm 024, phường An Bình, quận Tùng Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

104. NGUYỄN THỊ HẰNG NGA, sinh ngày 25/10/1973 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 36 Xích Đồ Kỳ, khóm 016, thôn Khanh Tử, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

105. NGÔ THỊ THANH HIỀN, sinh ngày 04/01/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: lầu 3 số 123, đường Đông Hồ, khóm 001, phường Đông Hồ, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

106. TRƯƠNG THỊ HIỀN, sinh ngày 04/9/1973 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 2/1 số 200, phố Dân Quyền, khóm 019, phường Bát Trương, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

107. NGUYỄN NGỌC THIÊN CA, sinh ngày 02/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12 ngách 17 ngõ 21, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 012, phường Long Phúc, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

108. NGUYỄN THỊ VÒNG, sinh ngày 28/8/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 36 ngách 69 ngõ 169, đường Bắc Tân, khóm 011, phường Chính Đức, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

109. BÙI THỊ NHUNG, sinh ngày 08/5/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 39, ngách 70 ngõ 77, đường Đông Minh, khóm 012, phường Lễ Nghĩa, quận Tín Nghĩa, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

110. LÊ THỊ LOAN, sinh ngày 04/7/1990 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 53 Thủy Khanh, khóm 005, thôn Thủy Khanh, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

111. NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG, sinh ngày 17/01/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 6/1 số 8/31, đường Dân Tộc, khóm 003, phường Trúc Vi, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

112. TRẦN MINH ĐỨC, sinh ngày 14/01/1998 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 485, đoạn 6, đường Nhị Khê, khóm 001, phường Vĩnh Hưng, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nam

113. NGUYỄN KIM DUYÊN, sinh ngày 12/02/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: số 2/39 Nam Hưng, khóm 024, phường Nam Hưng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

114. QUÁCH ÚT NHỎ, sinh ngày 16/10/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 66/2, phố Trúc Vi, khóm 001, thôn Trúc Vi, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

115. NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG, sinh ngày 20/10/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/203, phố Tây Xương, khóm 013, phường Phú Dân, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

116. NGHIÊM THỊ YẾN, sinh ngày 19/3/1985 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 275, đoạn 1, đường Đinh Châu, khóm 011, phường Vĩnh Công, quận Trung Chính, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

117. VÕ THỊ YẾN, sinh ngày 10/10/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 8/128, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 007, thôn Phương Sơn, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

118. HỨA TÚ LAN, sinh ngày 10/7/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 89, đường Đức Thiện, khóm 005, phường Hậu Bích, quận Nhân Đức, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

119. VƯƠNG PHƯỢNG LINH, sinh ngày 21/7/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 17/385, phố Đông Kỳ, khóm 018, phường Thái Xương, quận Đông Thế, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

120. TAI SẸC LÌN, sinh ngày 07/9/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 29 ngõ 200, đoạn 2, đường An Trung, khóm 003, phường Khê Tâm, quận An Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

121. PHAN THỊ VÂN, sinh ngày 21/8/1967 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 1 số 50 ngách 17 ngõ 282, phố Văn Hóa, khóm 024, phường Phục Đán, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

122. VŨ THỊ YẾN NHI, sinh ngày 14/3/1999 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Lầu 4/1 số 6/5 ngõ 220, phố Long An, khóm 007, phường Đức Hậu, quận Nhân Ái, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

123. HOÀNG DẰN SẾNH, sinh ngày 15/8/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4/2 số 223 phố Hoài Ninh, khóm 030, phường Phúc Bình, quận Nam, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

124. HỒ NHỘC CÚ, sinh ngày 05/9/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 16/25, lầu 5, đường Thủy Đôi, khóm 015, phường Thủy Đôi, khu Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

125. VÕ THỊ OANH, sinh ngày 25/9/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 12/3, số 132, đoạn 1, đường Lâm Sâm, khóm 013, phường Lộ Đông, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

126. ĐẶNG THỊ THÙY LINH, sinh ngày 11/9/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 40/30, đường Hạ Điểu Tùng, khóm 007, thôn Điểu Tùng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

127. ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 04/3/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 49, đường Hạ Điểu Tùng, khóm 009, thôn Điểu Tùng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

128. TRƯƠNG THỊ BÍCH YẾN, sinh ngày 05/5/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 128, đoạn 3, đường Trung Hưng, khóm 001, phường Nhị Trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

129. BÙI THỊ MINH PHƯỢNG, sinh ngày 03/12/1981 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 6, đường Khuất Biên, khóm 011, thôn Vĩnh Long, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

130. MAI THỊ HỒNG CẨM, sinh ngày 10/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 111, đường Quang Hưng, khóm 008, thôn Tứ Duy, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

131. LÊ THỊ THÚY LOAN, sinh ngày 15/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 325, đường Tân Dân, khóm 013, phường Ấp Liêu, khu Lộ Trúc, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

132. TĂNG THỊ Ủ, sinh ngày 22/8/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 42, đường Trung Chính, khóm 043, phường Tân Thượng, khu Tả Dinh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

133. LÊ THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 22/12/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 13, đường Cẩm Hoa Nhất, khóm 017, phường Thắng Lợi, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

134. HUỲNH THỊ HẬU, sinh ngày 16/4/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 23/4, đường Tam Sơn, khóm 007, phường Tam Sơn, thị trấn Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

135. CHU THỊ MƯỜI, sinh ngày 19/5/1966 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 4, số 14, ngách 3, ngõ 18, đoạn 2, đường Du Viên, khóm 022, phường Yến Bộ, khu Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

136. HUỲNH THỊ KẾT, sinh ngày 15/01/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2/2, ngách 15, ngõ 56, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 002, thôn Long Thọ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

137. NGUYỄN THỊ HIỆP, sinh ngày 02/12/1984 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 121/24, đoạn 2, đường Đông Gia, khóm 007, phường Đông Gia, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

138. TRẦN THANH TUYỀN, sinh ngày 11/3/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 57, đường Gia Hưng, khóm 008, thôn Gia Hưng, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

139. PHẠM THỊ HIỀN, sinh ngày 10/4/1973 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 232, đường Long Môn, khóm 002, thôn Tay Thế, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

140. LÊ KIM CHI, sinh ngày 09/4/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 29, ngõ Trường Xuân, đường Diên Hòa, khóm 008, thôn Điền Trung, xã Lân Lạc, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

141. TRẦN THỊ BÉ, sinh ngày 16/8/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18/8/10, đường Sùng Dương, khóm 027, phường Đàm Kiên, thị trấn Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

142. VÕ TRÚC LY, sinh ngày 19/02/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 118/2, đường Ngọc Thố, khóm 010, phường Ngọc Thố, khu A Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

143. VÕ THỊ SƯA, sinh ngày 25/3/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 80/22/1, phố Tín Trung, khóm 009, phường Gia Hưng, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

144. NGUYỄN THỊ MỸ LINH, sinh ngày 25/01/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 13/12, phố Đồng Nghi, khóm 010, phường Đồng Hưng, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

145. PHAN THỊ THU MAI, sinh ngày 07/8/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 502/12, đường Đại Đồng, khóm 011, thôn Vạn Kiên, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

146. VÕ THỊ THU CÚC, sinh ngày 15/9/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 219/26/8, phố An Xương, khóm 006, phường Diêm Nam, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

147. NGÔ THỊ LỆ QUYÊN, sinh ngày 12/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 167/2, đường Phục Hưng, khóm 001, thôn Sam Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

148. BÙI THỊ TIẾN, sinh ngày 11/9/1983 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Số 356, đường Lâm Công, khóm 002, thôn Tam Hợp, xã Phương Uyên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

149. NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG, sinh ngày 29/10/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1/6, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 003, phường Nghi Xương, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

150. NGUYỄN THỊ HẰNG, sinh ngày 13/7/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 432/23, đường Hưng Đại, khóm 017, phường Tích Thiện, khu Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

151. LÊ HỒNG ĐIỆP, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 13, ngách 1, ngõ Đỉnh Hảo, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 009, thôn Long Hoa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

152. HỒ CẨM TÚ, sinh ngày 24/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 16, đường Quảng Phúc, khóm 014, phường Quảng Hưng, khu Lộ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

153. LÊ THỊ KIM PHƯỢNG, sinh ngày 02/02/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5/2, ngõ 10, đường Dân Chủ, khóm 012, phường Tâm Nhân, khu Thái Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

154. LỀNH TÚ ANH, sinh ngày 03/9/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 46/10, lầu 4, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 011, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

155. HUỲNH THỊ KIM TUYẾN, sinh ngày 26/8/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 38/1, đường An Khê, khóm 001, phường An Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

156. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 13/7/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 116/6, đường Thành Công, khóm 001, phường Đài Thượng, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

157. KHÚC CẨM MAI, sinh ngày 25/10/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 130/23, đường Nam Châu, khóm 002, phường Nam Châu, khu Sơn Thượng, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

158. LƯU THỊ THANH HẢI, sinh ngày 30/7/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 18, hẻm 252, đường Viên Thông, khóm 002, phường Tĩnh Trung, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

159. ĐỖ THỊ HỒNG PHƯƠNG, sinh ngày 08/9/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 57, đường Diên Bình Nam, khóm 004, thôn Luân Nam, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

160. NGUYỄN THỊ THƯƠNG, sinh ngày 15/10/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 43/1, đường Phúc Quyền, khóm 005, thôn Phúc Quyền, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

161. PHAN THỊ MINH TÂM, sinh ngày 19/3/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 37, phố Lập Phú, khóm 013, phường Loan Lợi, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

162. TRẦN THỊ ÁNH NGỌC, sinh ngày 23/9/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 135/6/16, đường Tân Trang, khóm 020, phường Văn Vũ, khu Nhân Vũ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

163. TRẦN THỊ HỒNG SÁNG, sinh ngày 04/01/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 32/4, đường Trường Thọ, khóm 005, phường Đồng An, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

164. LÂM THỊ KIM LOAN, sinh ngày 09/8/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 192, đường Đại Hưng, khóm 021, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

165. LƯƠNG THỊ LỤA, sinh ngày 30/12/1972 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 28, đường Điền Hưng, khóm 003, phường Điền Đầu, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

166. PHẠM THỊ QUYÊN, sinh ngày 16/7/1973 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 119, đường Văn Hương, khóm 012, thôn Hợp Hưng, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

167. ĐẶNG THỊ LIÊN, sinh ngày 06/01/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 44, phố Đằng Liễu Tử, khóm 006, thôn Thạch Lâu, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

168. ĐẶNG THỊ TƯƠI, sinh ngày 22/11/1979 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 277, đường Vĩnh An, khóm 033, phường Tân Hưng, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

169. VŨ THỊ HỒNG MAI, sinh ngày 02/8/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 89, đường Trấn Ninh, khóm 007, thôn Vạn Ninh, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

170. PHAN THU HỒNG, sinh ngày 06/11/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 46, ngách 92, ngõ 189, đoạn 1, lộ An Trung, khóm 023, phường An Khánh, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

171. TRƯƠNG TUYẾT NỮ, sinh ngày 10/9/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 30/15, Qua Cầu Hạ Thố, khóm 015, phường Tây An, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

172. LÊ THỊ HOA, sinh ngày 05/3/1975 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 448, đoạn 1, đường Quang Phục, khóm 012, phường Quy Sơn, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

173. TRẦN THỊ DOAN, sinh ngày 06/4/1965 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 102/2, đường Nhân Ái, khóm 012, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

174. PHAN NGỌC THƠI, sinh ngày 16/02/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2, số 7, ngách 4, ngõ 106, đoạn 3, đường Nam Cảng, khóm 014, phường Tây Tân, khu Nam Cảng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

175. NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG, sinh ngày 21/5/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2/3, ngõ 32, đoạn 2, đường Trường Vinh, khóm 013, phường Đông An, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

176. LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG, sinh ngày 08/5/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9/2, đường Phúc Thọ, khóm 012, phường Quân Châu, khu Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

177. HUỲNH THỊ THANH THẢO, sinh ngày 21/7/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 88, đường Ngoại Trung, khóm 009, thôn Nguyên Trung, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

178. VÕ THỊ THANH HẰNG, sinh ngày 27/02/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 2, đường Cổ Khanh, khóm 011, phường Bình Đỉnh, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

179. NGUYỄN HỒNG LIÊN, sinh ngày 08/3/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 88, đường Trung Tâm, khóm 007, phường Phố Đỉnh, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

180. NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 18/8/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 21, đường Vĩnh Sinh, khóm 013, phường Quang Phục, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

181. TRẦN THỊ HỒNG PHƯƠNG, sinh ngày 10/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 66, đường Phú Bắc, khóm 009, thôn Thạch Bài, xã Phú Qui, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

182. NGUYỄN THỊ LIÊN, sinh ngày 05/5/1972 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 7, ngách 14, ngõ 39, đường Phúc Khoa Bẩy, khóm 035, phường Phúc Hoa, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

183. DƯƠNG THỊ BÍCH CHÂM, sinh ngày 20/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 255/1/2, đường Hoa Chính, khóm 006, thôn Trúc Hộ, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

184. TÔ THỊ KIM PHA, sinh ngày 20/7/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 3, đường Sư Sơ, khóm 002, phường Sư Sơ, khu Mỹ Nông, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

185. NGUYỄN TRÚC LINH, sinh ngày 15/10/1976 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 13/31, đường Đỉnh Đàm, khóm 008, phường Phước Hưng, thị trấn Can Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

186. LÊ THỊ LAI, sinh ngày 30/8/1978 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 10/129, đường Giới Thọ, khóm 012, phường Bộ Nam, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

187. TRƯƠNG KHA LY, sinh ngày 16/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 135, đường Khanh Tử Bình, khóm 007, thôn Hòa Bình, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

188. NGUYỄN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 24/6/1977 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 3/4, ngõ 56, đường Nhân Ái, khóm 002, phường Nhân Ái, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

189. NGUYỄN THỊ BÉ TƯ, sinh ngày 08/8/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 180, đường Long Môn, khóm 001, phường Long Môn, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

190. HUỲNH KIM PHƯỢNG, sinh ngày 31/12/1974 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 156, đoạn 2, đường Tú Lang, khóm 002, phường Tú Đắc, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

191. LÊ THỊ HẬU, sinh ngày 10/7/1979 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 55, đoạn 3, đường Tân Hải, khóm 009, phường Gia Thái, khu Gia Định, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

192. LÊ THỊ HÀO, sinh ngày 01/10/1988 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 61, đường Hoài Đức, khóm 018, phường Lê Minh, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

193. LIÊN THỊ THỦY, sinh ngày 06/3/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 31, ngõ 41, đường Quảng Minh, khóm 016, phường Phục Hưng, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

194. LÊ THỊ LỊU, sinh ngày 02/9/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 172, đường Hải Hồ Bắc, khóm 018, thôn Hải Hồ, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

195. NGUYỄN THỊ AN, sinh ngày 09/6/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 191/15/4, đường Trung Sơn, đoạn 1, khóm 016, phường Hòa Bình, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

196. BÙI THỊ TUYẾT PHƯƠNG, sinh ngày 28/9/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 20/3, ngõ 70, đường Tùng Bách, khóm 006, phường Tùng Bách, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

197. HỒ BÉ CHIÊN, sinh ngày 28/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 207/14, đường Tứ Duy, khóm 021, phường Tứ Duy, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

198. LÊ THỊ MỘNG CẦM, sinh ngày 15/9/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 190, đường Tây San, khóm 013, phường Tây San, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

199. THÁI THỊ THU NGA, sinh ngày 12/4/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 199/44, đường Lâm Viên Bắc, khóm 006, phường Lâm Viên, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

200. LÊ THỊ KIM THOA, sinh ngày 24/10/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 341, lầu 3, đường Nội Thố, khóm 050, phường Sơn Đỉnh, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

201. MAI THỊ BÍCH, sinh ngày 15/01/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 42, đường Hội Xã, khóm 006, thôn Gia Lộc, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

202. ĐẶNG THỊ THỦY, sinh ngày 01/01/1974 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 146/3, lầu 6, đường Dân Đức, khóm 022, phường Tự Cương, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

203. ĐỖ THỊ NỠ, sinh ngày 19/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 86/8, đường Văn Thượng, khóm 001, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

204. PHAN THỊ KIỀU TRANG, sinh ngày 17/10/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 327, đoạn 2, đường Viên Tào, khóm 003, phường Nam Bộ, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

205. LÊ THỊ DIỄM THÚY, sinh ngày 22/5/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 81/7, đường Trung Chính, khóm 002, phường Bảo Lai, khu Lộc Qui, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

206. BÙI THỊ KIỀU TIÊN, sinh ngày 30/5/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3/16/3, đường Nhân Tam, khóm 007, phường Trung Dũng, khu Nhân Ái, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

207. TRẦN NGỌC XUÂN, sinh ngày 02/9/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 9/2, số 177, đường Bình Đẳng, khóm 030, phường Minh Chính, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

208. TRẦN THỊ LUYẾN, sinh ngày 10/10/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 195, đường Tây Thiên, khóm 014, phường Mạnh Xuân, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

209. ĐỖ THỊ THẢO, sinh ngày 10/11/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4/2, số 125, đường Ngũ Quyền Tám, phường Kiết Long, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

210. NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN, sinh ngày 01/01/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 6, ngõ 421, đường Tam Xã, khóm 019, phường Xã Nam, khu Tần Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

211. BÙI THỊ THANH HẢI, sinh ngày 25/7/1981 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 109, đường Lộ Phong Niên, khóm 018, phường Ong Xã, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

212. ĐẶNG THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 10/6/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 100, đường Song Liên Đàm, khóm 008, thôn Song Đàm, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

213. TRIỆU THỊ CHÍN, sinh ngày 20/7/1990 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 36, đường Phúc Thiêm, khóm 007, phường Phúc Thiêm, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

214. NGUYỄN KIM PHỤNG, sinh ngày 11/5/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 42/3, đường Kiến Trung, khóm 015, phường Văn Thánh, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

215. NGUYỄN THỊ THƯ, sinh ngày 30/8/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 19 đường Minh Tường, khóm 024, làng Minh Chính, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

216. NGUYỄN THỊ THU BA, sinh ngày 19/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 40, lộ Trúc Trạm, khóm 013, thôn Kiên Công, xã Tân Bái, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

217. NGUYỄN THỊ LINH, sinh ngày 06/3/1964 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 38 hẻm Vĩnh A 1, khóm 005, làng Vĩnh An, khu Tây Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

218. NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN, sinh ngày 24/12/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 34, đường Tam Minh, khóm 001, thôn Cao Lạng, xã Nghiêm Bảo, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

219. ĐẶNG NGỌC TRANG, sinh ngày 10/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9 ngách 12 ngõ 7, đường Phú Sơn, khóm 007, phường Song Ngọc, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

220. NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ, sinh ngày 01/12/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 36 hẻm Dân An, lộ Đông Quan, khóm 024, phường Tân Thạnh, thị trấn Đông Thế, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

221. TRẦN THỊ BÉ TƯ, sinh ngày 21/7/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 306-6, lộ Quan Đông, phường Thượng Thành, quận Đông Thế, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

222. NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 10/01/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 76, lộ Trường Hưng, khóm 010, thôn Việt Khê, làng Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

223. LÝ NGỌC KHỎE, sinh ngày 31/12/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 71 Thảo Loa, khóm 010, thôn Bảo Chướng, làng Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

224. NGUYỄN THỊ YẾN CHI, sinh ngày 09/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6/26/2F1, đường Bảo Lực, khóm 017, thôn Bảo Lực, làng Xa Thành, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

225. PHẠM THỊ HƯỜNG, sinh ngày 11/10/1981 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 147-8 Hạ Phúc, khóm 011, phố Hạ Phúc, khu Lâm Khẩu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

226. NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO, sinh ngày 09/01/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 2 ngõ 2 hẻm 76, đoạn 6, lộ Tín Nghĩa, khóm 006, phường Tùng Hữu, khu Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

227. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 24, đường Đại Đồng, khóm 002, phường An Trấn, TP Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

228. NGUYỄN THỊ LY, sinh ngày 15/12/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 93 Minh Lộc, khóm 019, thôn Lộc Bắc, làng Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

229. PHAN THỊ HỒNG ĐÀO, sinh ngày 24/7/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 21 hẻm 62, đường Trung Chính, khóm 008, thôn Hồ Tây, làng Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

230. NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN, sinh ngày 03/12/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 277, đường Bắc Hưng, khóm 001, phường Trúc Vi, khu Tây, TP Gia Nghĩa, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

231. PHAN THỊ NGỌC HÂN, sinh ngày 26/7/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4 số 26 hẻm 615, đường Trung Cang, khóm 016, phường Trung Nguyên, thị trấn Tân Trang, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

232. NGUYỄN THỊ BÍCH NGOAN, sinh ngày 25/02/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 31 hẻm 30, đoạn 2, đường Văn Sơn, khóm 007, thôn Thắng Cao, làng Thâm Can, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

233. TRẦN THỊ ĐIỂM, sinh ngày 22/10/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: lầu 6 số 34, phố Ngũ Phúc, khóm 005, phường Ngũ Phúc, khu Tam Trọng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

234. BÙI THỊ NGỌC LINH, sinh ngày 28/11/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 20/1, phố Tân Khang, khóm 013, làng Tân Giáp, khu Phụng Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

235. THẠCH THỊ CỦA, sinh ngày 03/3/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 324/1/2, đoạn 4, đường Thành Công, khóm 013, làng Tú Hồ, khu Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

236. NGUYỄN THỊ THÙY LINH, sinh ngày 01/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3 số 17/2, phố Hằng Quang, khóm 018, làng Thận Hưng, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

237. NGUYỄN KIM HẢI, sinh ngày 02/3/1973 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 3 số 187, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 001, thôn Ái Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

238. TRẦN THỊ HOÀNG, sinh ngày 01/4/1974 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 31, Tân Xã, khóm 004, thôn Tân Xã, xã Phong Pin, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

239. ĐẶNG THỊ THÚY LIỄU, sinh ngày 10/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 280/6/32, Đoạn 1, Đường Duyên Hải, khóm 005, làng Ngũ Phúc, khu Lâm Viên, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

240. TRẦN THỊ NGỌC YẾN, sinh ngày 12/6/1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 7 số 55/47, phố Quá Hùng, khóm 016, phường Quả Bì, khu Phụng Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

241. NGUYỄN THỊ NHÀNG, sinh ngày 24/9/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 102, đường Hoàng Đê Đại, khóm 029, phường Thành Công, thị trấn Lư Châu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

242. HUỲNH KIM, sinh ngày 21/5/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 74, đường Phú Hòa, khóm 021, phường Phú Lâm, khu Vĩnh Hòa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

243. DƯƠNG HỒNG CẨM, sinh ngày 25/3/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 12 hẻm 95, đường Dân Sinh, khóm 009, thôn Thụ Lâm, làng Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

244. NGUYỄN THỊ ÁNH, sinh ngày 17/10/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4 số 22 ngõ 22, đường Phú Quốc, khóm 001, phường Dự Dân, khu Tân trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

245. TRẦN THỊ THU, sinh ngày 20/12/1973 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 17 ngõ 47, đường Tiểu Bắc, khóm 008, phường Quốc Tính, quận Bắc, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

246. NGUYỄN THỊ KIM ÊM, sinh ngày 14/3/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 6 hẻm 145, đường Đồng An, khóm 023, phường Hải Đông, khu An Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

247. XÔI KIM HOA, sinh ngày 11/9/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2/2 số 130/18, đường Đinh Thố, khóm 009, làng inh Thố, khu Lâm Viên, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

248. LÊ THỊ TÁM, sinh ngày 23/5/1976 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 97, đường Long Mục, khóm 009, làng Long Mục, khu Đại Thụ, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

249. VÕ THỊ HUYỀN, sinh ngày 27/10/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21 hẻm Bán Bình, đường Sơn Hậu, khóm 035, làng Vĩ Bắc, khu Tả Doanh, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

250. NGUYỄN THỊ DIỄM, sinh ngày 04/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7 hẻm nhân Mỹ, đường Thủy Mỹ, khóm 017, thôn Thủy Mỹ, phường Ngoại Thế, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

251. NGUYỄN THỊ MỸ XUÂN, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 12 ngõ 10, đường Văn Hóa Nam, khóm 013, phường Phước Tinh, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

252. TRẦN THỊ KIM HOA, sinh ngày 18/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 54-4, đường Tự Cường, khóm 014, thôn Tân Vĩ, phường Diêm Bộ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

253. DỊP THÍNH PHỒNG, sinh ngày 12/02/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 90/9/9, đường Đốc Hành, khóm 001, phường Quang Đại, quận Bắc, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

254. NGUYỄN THỊ CHÂU THO, sinh ngày 10/12/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 260, đường Hoành Quyến, khóm 005, phường Vũ Khúc, thị trấn Đại Giáp, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

255. LÊ THỊ LÀ, sinh ngày 26/11/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4 số 36 ngõ 390, đoạn 4, đường Tam Hòa, khóm 017, phường Vĩnh Thanh, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

256. TRẦN THỊ BÍCH THI, sinh ngày 26/10/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 17/1 hẻm 182, đường Minh Tân, khóm 010, khu Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

257. NGUYỄN THỊ LÂM, sinh ngày 16/6/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 29 hẻm 119, Đỉnh Diên Cấu, khóm 029, phường Quảng Ứng, quận Lâm Viên, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

258. LÂM THỊ HÀNG LOAN, sinh ngày 03/6/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 122 hẻm Tiền Trấn, khóm 014, phường Trấn Dương, quận Tiền Trấn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

259. LÊ THỊ YẾN sinh ngày 29/5/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 92 Thượng Hồ, khóm 006, thôn Ngũ Hồ, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

260. NGUYỄN THỊ KIM PHƯỚNG, sinh ngày 19/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 23 hẻm 223, đoạn 2, đường Viên Hoàn Bắc, khóm 023, phường Bắc Nam, quận Phong Nguyên, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

261. NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH, sinh ngày 16/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 454/5 Nghĩa Trúc, khóm 001, thôn Truyền Phương, làng Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

262. NGUYỄN THỊ NHƯ, sinh ngày 25/5/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 105/7 Sa Luận Hậu, khóm 005, thôn Luận Hậu, làng Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

263. NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, đoạn 2, đường Trung Sơn 1, khóm 018, thôn Trung Hòa, phường Long Đỉnh, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

264. THÁI THỊ THÚY AN, sinh ngày 21/11/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2/2, phố Tự Cường Nhất, khóm 011, phường Đông Lâm, quận Lâm Khẩu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

265. ĐÀO THỊ THANH PHƯƠNG, sinh ngày 03/3/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 515/14, đoạn 2, đường Nho Lâm, khóm 024, làng Đông Hòa, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

266. PHẠM THỊ BÍCH, sinh ngày 04/5/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 202/6 An Định, khóm 013, làng An Định, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

267. NGUYỄN ĐẶNG TUYẾT ANH, sinh ngày 25/7/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6/2 số 217, đường Long Nội, khóm 010, phường Long Nội, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

268. NGUYỄN THỊ THU HỒNG, sinh ngày 01/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 8 hẻm 66, đường Minh Quyền, khóm 019, phường Vĩnh Nhân, quận Thái Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

269. PHÙNG THỊ THƠM, sinh ngày 09/4/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 21, đường Song Viên, khóm 012, phường Hòa Bình, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

270. NGUYỄN THỊ MUỘI, sinh ngày 29/9/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 34/3 ngõ 3 hẻm 379, đường Trung Chính, khóm 007, phường Trung Chính, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

271. PHẠM KIM CHẤM, sinh ngày 21/02/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 22 hẻm 21, đoạn 2, đường Tam Hòa, khóm 005, phường Trường Nguyên, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

272. NGUYỄN THỊ LƯƠNG, sinh ngày 01/4/1986 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 15/1 số 42/1, đường Đức Quang, khóm 027, phường Dân Sinh, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

273. LÊ KIM THANH, sinh ngày 29/5/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 24/2 hẻm 24, đường Quốc Cường, khóm 006, phường Kiến Hưng, quận Bắc, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

274. CAO THỊ KIM SANG, sinh ngày 12/7/1970 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 65 hẻm 192, đường Thủy Nguyên, khóm 009, phường Nam Điền, quận Phong Nguyên, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

275. HỒ TỐ QUYÊN, sinh ngày 16/4/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5 hẻm 2, đường Tân Trang, khóm 010, phường Duy Tân, TP Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

276. NGUYỄN THỊ MỸ THUẬN, sinh ngày 03/10/1984 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Lầu 3 số 190/1, đường Thanh Thủy, khóm 012, phường Thanh Văn, thị trấn Đạm Thủy, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

277. LÊ THỊ HƯỜNG, sinh ngày 09/9/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 5 số 48, đường Viên Bình, khóm 006, phường Hòa Bình, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

278. NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG, sinh ngày 05/7/1989 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 2 hẻm 70, đường Dân Tộc, khóm 013, phường Nhân Đức, quận Lu Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

279. NGUYỄN THANH NGA, sinh ngày 05/8/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 258-6, đường Dân Quyền, khóm 018, phường Dân An, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

280. VŨ KIM DUYÊN, sinh ngày 10/12/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 11 số 6, đường Nhân Nghĩa, khóm 010, phường Nhân Nghĩa, quận Cương Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

281. NGUYỄN THỊ HIỀN, sinh ngày 22/01/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 9 số 38/2, đường Dân Hữu Đông, khóm 022, phường Hội Kê, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

282. TRẦN THỊ MƯỜI, sinh ngày 19/02/1976 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 10/15, đường Phương Bình, khóm 001, phường Hạ Bình, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

283. LÂM THỊ HỒNG VUI, sinh ngày 22/11/1983 tại Lào Cai

Hiện trú tại: Số 109, đường Dân Tộc, khóm 001, phường Dân Tộc, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

284. CỒ THỊ LINH, sinh ngày 28/5/1975 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 8 hẻm 331, đường Ngũ Hưng, khóm 002, phường Ngũ Quyền, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

285. TRẦN THỊ DIỄM MY, sinh ngày 31/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 13-1, đường Vĩnh Cát, khóm 018, thôn Hưng Hòa, làng Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

286. LÊ THỊ NGỌC NGOAN, sinh ngày 15/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, đường Tân Bắc Nhị, khóm 029, phường Tân Bắc, thị trấn Tân Doanh, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

287. NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 24/11/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 15/15 số 185, đường Dân Quyền, khóm 016, phường An Long, quận Tây, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

288. LÝ THỊ THANH TUYỀN, sinh ngày 01/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 28 ngõ 57 hẻm 38, đường Vĩnh Lạc, khóm 011, phường Vĩnh Lạc, quận Lu Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

289. NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ, sinh ngày 15/9/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 35 hẻm 298, đường Dân Tộc, khóm 007, phường Phục Hưng, quận Lu Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

290. TRẦN THỊ HÀ, sinh ngày 10/12/1969 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 355 Liên Sử, khóm 015, phường Liên Sử, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

291. MAI THỊ BÍCH ÁNH, sinh ngày 08/12/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 290, đường Bảo Sinh, khóm 024, thôn Tây An, làng Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

292. VÕ THÚY KIỀU, sinh ngày 04/8/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 198/2 Liệt Nội, khóm 014, phường Liệt Nội, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

293. WÒNG LỀNH DINH, sinh ngày 31/01/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5 số 78 ngõ 2 hẻm 49, đường Từ An, khóm 014, phường Từ An, TP Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

294. NGUYỄN HỒNG DUYÊN, sinh ngày 24/10/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 51 Hoàng Khánh Tân Đồn, khóm 001, thôn Nghĩa Đức, làng Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

295. TRẦN KIỀU LINH, sinh ngày 11/9/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 736, đoạn 2, đường Ngũ Kết Trung, khóm 025, thôn Đại Cát, làng Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

296. LÔ THỊ MỸ VÂN, sinh ngày 23/9/1990 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 33, đường Tráng Chi, khóm 020, thôn Cát Trường, làng Tráng Vi, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

297. HOÀNG THỊ THÚY, sinh ngày 17/10/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 920, đường Trung Sơn, khóm 043, phường Nhân Đức, quận Nhân Đức, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

298. NGUYỄN KIM NGÂN, sinh ngày 08/8/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 12 ngõ 10 hẻm 132, đường Thắng Lợi, khóm 004, phường Tân Điền, quận Nhân Đức, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

299. NGUYỄN THỊ THU TRANG, sinh ngày 09/7/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 33 hẻm 12, đường Văn Hóa, khóm 001, thôn Đồng Hòa, làng Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

300. NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN, sinh ngày 02/12/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 39, đường Bình Lâm, khóm 008, phường Đầu Câu, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

301. NGUYỄN THỊ KIM THƯ, sinh ngày 19/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 56 Dược Điếm Khẩu, khóm 005, phường Bình An, quận Hậu Bích, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

302. MA THỊ SÓNG, sinh ngày 02/01/1983 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 25 hẻm 648, đường Hồ Sơn, khóm 010, phường Tân Thố, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

303. LÊ THỊ THÚY ANH, sinh ngày 19/5/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 7 hẻm 54, đoạn Phương Nhị, đường Phương Hán, khóm 013, thôn Phương Uyên, làng Phương Uyên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

304. NGUYỄN THỊ YẾN, sinh ngày 13/02/1991 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 80 hẻm 243, đường Minh Hồ, khóm 009, phường Tân Quang, quận Đông, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

305. LÊ THỊ LEM, sinh ngày 27/10/1973 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 46, đường Thạch Môn, khóm 005, thôn Thạch Môn, làng Mẫu Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

306. LÊ NGUYỄN THỊ KIM, sinh ngày 01/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 9, đường Nhân Bát, khóm 029, phường Tân Sinh, TP Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

307. TRẦN THỊ NGA, sinh ngày 02/3/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 21/2 ngõ 12, hẻm 210, đoạn 1, đường Đông Sơn, khóm 024, phường Thủy Cảnh, khu Bắc Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

308. NGUYỄN THỊ THẢO, sinh ngày 23/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 8/1 số 100, đường Lăng Văn, khóm 007, phường Khánh Nhã, khu Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

309. HOÀNG THỊ THUẬN, sinh ngày 02/02/1986 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 253, đường Vĩnh Minh, khóm 039, phường Long Đàm, khu Vĩnh Khang, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

310. NGUYỄN THỊ KIM NHẠN, sinh ngày 01/7/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 292, đường Dân Sinh, khóm 019, phường Quang Văn, khu Thiện Hóa, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

311. NGUYỄN THỊ TRÒN, sinh ngày 21/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6/14 số 2/138, đường Ngũ Quyền, khóm 026, phường Công Dân, khu Tây, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

312. TRÌNH THỊ TIỂU MAN, sinh ngày 20/02/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 50 Tân Trang, khóm 005, phường Tân Trang, TP Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

313. PHẠM THỊ MỸ NĂNG, sinh ngày 01/01/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26/2, đường Đình Đông, khóm 003, làng Phố Đỉnh, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

314. NGUYỄN THỊ THUẬN, sinh ngày 03/5/1986 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 12 hẻm Trung Khánh, khóm 002, thôn Tân Đông, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

315. LÊ THỊ BÍCH LA, sinh ngày 09/5/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28, đường Trúc Vĩ, khóm 003, phường Khê Châu, TP Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

316. NGUYỄN THỊ LOAN, sinh ngày 12/10/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 50, đường Hạ Trúc Vi, khóm 023, phường Vĩnh Phong, khu Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

317. QUÁCH THỊ ĐẸP, sinh ngày 28/8/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 362, đoạn 1, đường Trung Chính, khóm 004, thôn Đại Đồng, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

318. ĐẶNG HỒNG NHI, sinh ngày 06/7/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 97-1, đường Hồng Trung, khóm 019, phường Gia Hưng, khu Cang Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

319. NGUYỄN THỊ CÀ DUÔL, sinh ngày 14/3/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 384/7, đường Tư Mã, khóm 020, thôn Tân Trang, làng Sam Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

320. NGUYỄN THỊ THÚY, sinh ngày 09/02/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 44, đường Trung Hưng, khóm 008, xóm Nam Tây, phường Nam Tây, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

321. HỒ TRẦN MINH HÀ, sinh ngày 15/12/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4 Linh Đình, khóm 012, xóm Cảng Hậu, phường A Liên, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

322. NGUYỄN THỊ HIỀN THẢO, sinh ngày 05/10/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 419, đoạn 1, đường Sa Điền, khóm 001, xóm Phúc Sơn, phường Đại Đỗ, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

324. PHẠM THỊ THU VÂN, sinh ngày 23/4/1982 tại Long An

Hiện trú tại: Số 1, phố Trung Vinh, khóm 027, phường Trung Tín, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

325. NGUYỄN THỊ NGỌC LINH, sinh ngày 20/11/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 299/1 Hậu Đàm, khóm 008, làng Hậu Đàm, thị trấn Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

326. NGUYỄN THỊ SƠN, sinh ngày 20/3/1972 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 21/4/15, đường Công Viên, khóm 033, phường Quang Phục, khu Trung, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

327. NGUYỄN THỊ THẢO, sinh ngày 06/9/1977 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Lầu 4 số 82, hẻm 232, đường Thái Quảng, khóm 030, phường Tống Ốc, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

328. TRẦN THỊ THANH TUYỀN, sinh ngày 28/9/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 83, đường Đông Hải 15, khóm 023, thôn Đông Xương, làng Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

329. NGUYỄN PHƯỚC NGỌC, sinh ngày 14/02/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6 ngõ 5 hẻm 263, đường Liên Thành, khóm 002, phường Kiến Hòa, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

330. PHAN THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 12/6/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 311, đường Tây Thịnh, khóm 007, phường Quang Vinh, khu Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

331. NGUYỄN THỊ THÚY AN, sinh ngày 26/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 13/2, số 85/12, đường Trung Hòa, khóm 020, làng Trung Hòa, khu Trung Sơn, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

332. NGUYỄN THỊ MAI HỒNG, sinh ngày 07/11/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 60 Trúc Tử Môn, khóm 005, phường Trúc Môn, quận Bạch Hà, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

333. ĐẶNG KIM LÀI, sinh ngày 01/02/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 7 Điểm Đỉnh, khóm 007, phường Cảng Chiến, quận Tân Thị, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

334. NGUYỄN THỊ TRÚC LINH, sinh ngày 02/8/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5/2 Hạ Diện Thổ, khóm 003, phường Cảng Đông, quận Tây Cảng, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

335. HÀ THỊ KIM HỒNG, sinh ngày 23/4/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 155/2, đường Phục Hưng, khóm 011, phường Dân Vinh, khu Tân Doanh, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

336. VOÒNG CHI VẦN, sinh ngày 03/8/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 17 hẻm 356, đoạn 2, đường Chương Nam, khóm 001, thôn Huyện Trang, làng Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

337. LƯƠNG THỊ THU THẢO, sinh ngày 09/6/1991 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 76 ngõ 653, đoạn 2, đường Hải Điền, khóm 009, phường Khê Tâm, quận An Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

338. PHAN THỊ THANH TUYỀN, sinh ngày 19/8/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6/9 số 8 ngõ 143, phố Tây An, khóm 010, phường Tây Bình, quận Tây Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

339. NGUYỄN QUỐC SƠN, sinh ngày 09/01/1997 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 2-5 Khảm Đầu, khóm 001, thôn Thụy Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nam

340. TRẦN THỊ THÙY NHUNG, sinh ngày 11/02/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 31-1, đường Gia Đông, khóm 007, phường Gia Hồ, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

341. CAO THỊ BÉ, sinh ngày 23/01/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 7 số 9 ngõ 31, đoạn 4, đường Tự Cường, khóm 005, phường Phúc Long, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

342. TRƯƠNG LỆ HUYỀN, sinh ngày 28/3/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6 ngõ 71 hẻm 621, đường Hòa Bình, khóm 006, phường Đại Nam, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

343. TRẦN THỊ MỸ NHÂN, sinh ngày 24/4/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 23-1 Gia Đông Khanh, khóm 008, phường Mỹ Hoa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

344. VÕ THỊ RIÊNG, sinh ngày 20/11/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 182, đoạn 1, đường Trung Chính Bắc, khóm 015, thôn Thụy Tuệ, làng Thụy Tuệ, huyện Hoa Viên

Giới tính: Nữ

345. VÕ THỊ DIỆU, sinh ngày 08/9/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 42 ngõ Thanh Võ, khóm 001, phường Cảng Vi, khu Tây Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

346. NGUYỄN THỊ NHÍ, sinh ngày 01/01/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 40, đường Hòa Lâm, khóm 026, phường Hòa Tây, thị trấn Hoà Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

347. NGUYỄN THỊ MINH, sinh ngày 25/10/1964 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 287 Tiểu Cước Thối, khóm 012, phường Đốc Nông, khu Liễu Doanh, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

348. NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG, sinh ngày 04/02/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 48 hẻm 176, đường Trung Chính, khóm 003, phường Vạn Phong, khu Vụ Phong, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

349. TẠ THỊ MỸ NHIÊN, sinh ngày 04/8/1990 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 362/48/1 đoạn 1, phố Tống An, khóm 008, xóm Tân Thuận, khu An Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

350. LÊ THỊ QUYÊN, sinh ngày 19/6/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2 số 2, phố Dục Hiền, khóm 015, xóm Kiên Quốc, khu Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

351. NGUYỄN THỊ HƯỜNG, sinh ngày 03/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4 số 1130, đường Vĩnh Phúc, khóm 017, phường Tự Lập, TP Chung Li, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

352. TRẦN THỊ KIM THANH, sinh ngày 16/7/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10/8/18, đường Sùng Dương, khóm 027, thôn Đảm Cảng, xã Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

353. NGUYỄN THỊ PHƯỚC LỘC, sinh ngày 08/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6 hẻm 65 Đỉnh Hồ Nhị, khóm 027, thôn Đại Hoa, làng Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

354. TRẦN THỊ BUỐI, sinh ngày 24/3/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 74/4 Trang Lễ Liêu, khóm 006, phường Trang Lễ, khu Ma Đậu, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

355. NGUYỄN THỊ ĐIỆN, sinh ngày 13/6/1986 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 45, đường Trung Hưng, khóm 001, thôn Thạch Bài, làng Phú Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

356. NGUYỄN THỊ MẠNH, sinh ngày 09/02/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 25, đường Hậu Nam, khóm 043, phường Thảo Nha, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

357. NGUYỄN THỊ MỘNG KIỀU, sinh ngày 24/4/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 24 hẻm 163, đường Trung Dân, khóm 023, phường Đông Yên, khu Yến Sào, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

358. LA THỊ THÙY LINH, sinh ngày 16/6/1970 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 4 số 5 hẻm 189, đường Trung Hòa, khóm 021, phường Chủ Lực, TP Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

359. TRẦN THỊ KIM ANH, sinh ngày 01/01/1988 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Số 474/75, đường Hưng Lâm, khóm 001, thôn Cựu Quán, xã Phổ Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

360. TÔ THỊ CẨM THƯƠNG, sinh ngày 01/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 99, đường Phúc Hưng Tam, khóm 002, phường Lương Hòa, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

361. NGUYỂN THỊ HIÊN, sinh ngày 01/10/1980 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 42/14, đường Trung Sơn Đông, khóm 003, phường Đông Môn, khu Phụng Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

362. LÊ THỊ DIỄM THÚY, sinh ngày 03/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 141/5, đoạn 2, đường Thanh Niên, khóm 041, phường Trung Hiếu, khu Phụng Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

363. VŨ THỊ HUẾ, sinh ngày 02/02/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 10/4 Tú Đàm, khóm 003, làng Phấn Khởi, thị trấn Thổ Thố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

364. NGUYỄN THỊ THẮM, sinh ngày 16/02/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 109/92, đoạn 1, phố Tống An, khóm 016, phường An Thuận, khu An Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

365. NGUYỄN THỊ HỒNG THU, sinh ngày 19/3/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 644, đường Tân Minh, khóm 013, phường Phong Phú, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

366. HÀ THỊ MỸ LINH, sinh ngày 21/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 82-1, đường Tường An Bát, khóm 008, phường Quang Hoa, khu Thái Bình, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

367. NGUYỄN THỊ THU KIỀU, sinh ngày 24/01/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 20, lộ 15, khóm 005, thôn 15, làng Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

368. TRẦN THỊ DIỆU, sinh ngày 06/01/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 170, đường Phục Hưng 2, khóm 004, phường Tịnh Lang, khu Linh nhã, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

369. LÂM TÚ CHÂU, sinh ngày 17/9/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 72/2 Nam Cảng, khóm 003, thôn Nam Cảng, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

370. QUY THỊ LÝ THANH, sinh ngày 20/01/1984 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 10, A Lý Sơn Nam, khóm 002, thôn Trung Sơn, xã A Lý Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

371. LÊ THỊ MỸ HẠNH, sinh ngày 14/01/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 106, đường Tỉnh Thành, khóm 008, phường Cường Quốc, thị trấn Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

372. BẾ THỊ HOA, sinh ngày 02/6/1965 tại Cao Bằng

Hiện trú tại: Số 541 Nguyệt Mi Đàm, khóm 017, thôn Nguyệt Đàm, làng Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

373. MAI THỊ ĐÀO, sinh ngày 12/5/1989 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4 số 2 ngách 39 ngõ 22, phố Tràng An, khóm 013, phường Cửu Khung, quận Lư Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

374. NGUYỄN THỊ CÚC LAN, sinh ngày 12/02/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 201, phố Tập Mỹ, khóm 022, phường Quang Minh, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

375. NGUYỄN THỊ YẾN TUYẾT, sinh ngày 01/01/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3 số 329, đường An Khang, khóm 006, phường Ngũ Phân, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

376. VÕ THỊ DIỄM, sinh ngày 19/10/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 222, đường Trung Chính, khóm 013, phường Chủ Học, TP Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

377. NGUYỄN THỊ THANH THÚY, sinh ngày 17/9/1979 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: số 120, đường Hương Thôn, khóm 004, phường Hương Thôn, quận Hương Sơn, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

378. NGUYỄN THỊ MAI ANH, sinh ngày 08/3/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 85 ngõ 185, phố Đức Xương, khóm 013, phường Minh Đức, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

379. HOÀNG THỊ HUYÊN, sinh ngày 22/02/1982 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 11, ngách 68 ngõ 773, đoạn 1, đường Dương Hồ, khóm 002, phường Đầu Hồ, TP Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

380. LA KIM LAN, sinh ngày 07/7/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 15, ngách 7, ngõ 185, đoạn 3, đường Hưng Long, khóm 007, phường Hưng Gia, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

381. PHẠM THỊ MỸ LINH, sinh ngày 01/11/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: số 2 ngõ 14, phố Hòa Bình, khóm 013, phường Vấn Sa, thị trấn Kim Sa, huyện Kim Môn, Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

382. NGUYỄN KIM PHỤNG, sinh ngày 19/12/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2-5 ngõ 57, đường An Trung, khóm 022, phường Công Luân, quận Tâm Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

383. ĐOÀN THỊ MƯỜI, sinh ngày 19/8/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9 ngách 18, ngõ 228, đoạn 2, đường Tịnh Vạn, khóm 018, phường Củng Bắc, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

384. TRƯƠNG SÌU VỒ, sinh ngày 03/02/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 231, đoạn 4, đường Diêu Bình Bắc, khóm 014, phường Lão Sư, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

385. NGUYỄN THỊ NGỌC TÍN, sinh ngày 20/02/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 54, đường Đức Hưng, khóm 007, thôn Đức Thịnh, xã Hồ khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

386. NGUYỄN THỊ BÍCH LỢI, sinh ngày 06/9/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 309 phố An Dân, khóm 008, phường An Hòa, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

387. NGÔ THỊ HUỆ, sinh ngày 10/7/1981 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 68 Phương Thảo, khóm 005, phường Phương Thảo, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

388. ĐÀO THỊ ANH, sinh ngày 10/9/1985 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 12, phố Long Hưng, khóm 007, thôn Long Hoa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

389. DƯƠNG THỊ MỸ TRÚC, sinh ngày 22/10/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 206, đường Đại Hồ Thập Lục, khóm 008, thôn Dật Tiên, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

390. NGUYỄN THỊ LAN, sinh ngày 17/3/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5/2 số 228, đường Trung Chính Nhất, khóm 007, phường Bắc Oanh, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

391. LÊ THỊ MAI, sinh ngày 01/11/1989 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Số 109, đoạn 4, đường Trung Sơn Đông, khóm 003, phường Trung Kiên, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

392. VŨ THỊ THU HỒNG, sinh ngày 26/3/1984 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 26, đường Trung Trường, khóm 015, phường Trường Kiều, thị trấn Phụng Lâm, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

393. NGUYỄN THỊ BỒNG, sinh ngày 12/6/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: số 6-132, phố Dân Hanh Ngũ, khóm 015, phường Tú Thủy, quận Thanh Thủy, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

394. NGUYỄN THỊ TRANG, sinh ngày 20/9/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 16-102, phố Nhân Ái, khóm 017, phường Thủy Hà, quận Lư Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

395. VŨ THỊ HUYỀN, sinh ngày 23/4/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3 số 1 ngõ 247, đường Vũ Lăng, khóm 013, phường Kim Nhã, quận bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

396. CHỐNG LỶ DẾNH, sinh ngày 02/01/1987 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 2 số 220, đường Dân Sinh, khóm 021, phường Tinh Minh, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

397. NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN, sinh ngày 21/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 77 Khảm Tử Cước, quận Thạch Môn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

398. NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU, sinh ngày 02/3/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: số 416 đường Thánh Hiền, khóm 003, thôn Hậu Thôn, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

399. ĐÀO THỊ VÂN, sinh ngày 26/11/1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 3 số 9, phố Trung Nguyên, khóm 016, thôn Tân Lộ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

400. HÀ THỊ THU LỢI, sinh ngày 23/9/1977 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 1 ngách 18, ngõ 177, phố Trùng Khánh, khóm 011, phường Đại Ái, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

401. BÙI THỊ BAN, sinh ngày 29/9/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 3 số 6 ngõ 296, đoạn 2, đường Đại Đồng, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

402. LÊ THỊ THÚY, sinh ngày 02/3/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 34 ngõ 25, đường Bắc Long, khóm 025, thôn Trung Sơn, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

403. PHẠM THỊ TRÚC HƯƠNG, sinh ngày 16/10/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3-14 ngõ 1, phố Đại Dũng, khóm 011, phường Xã Hậu, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

404. THẠCH THỊ MỸ LINH, sinh ngày 20/4/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 156 đường Dân Sinh, khóm 006, phường Phong Ngư, quận Kim Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

405. DƯƠNG THỊ DIỆU HẢO, sinh ngày 23/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 19, ngõ 35, đoạn 2, đường Vĩnh An Bắc, khóm 012, phường Nhân Hòa, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

406. TỐNG THỊ HỒNG GẤM, sinh ngày 20/10/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5 số 45, ngõ 150, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 029, phường Đỉnh Thạc, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

407. NGÔ NGỌC NIỀM, sinh ngày 15/10/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 493 đường Bắc Cảng, khóm 010, phường Phúc An, quận Tây, TP Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

408. NGUYỄN THỊ NGỌC ĐOAN, sinh ngày 06/01/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 136, ngõ 531, đường Trung Cảng, khóm 020, phường Trung Tín, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

409. VŨ THỊ KIM LIÊN, sinh ngày 17/01/1977 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Lầu 4/1 số 6/5, ngõ 220, phố Long An, khóm 007, phường Đức Hậu, quận Nhân Ái, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

410. PHAN KIM ĐĂNG, sinh ngày 01/01/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 5 số 9, ngách 20, ngõ 316, đường Trí Hành, khóm 007, phường Quan Độ, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

411. ỪNG DÌNH DÌNH, sinh ngày 11/6/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 61 Bình Nguyên, khóm 008, phường Bình An, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

412. TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG, sinh ngày 23/12/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 342, đoạn 5, đường Tân Hồ, khóm 005, thôn Tân Thành, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

413. PHU MÀNH DẾNH, sinh ngày 28/7/1988 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 20 ngõ 62, phố Chính Ngôn, khóm 028, phường Nhân Thọ, quận Cương Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

414. NGUYỄN THỊ KIM KIỀU, sinh ngày 06/9/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 6/4 số 8, ngõ 27, phố Dân Sinh, khóm 017, phường Lonh Phố, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

415. ĐÀO THỊ THÚY KIỀU, sinh ngày 14/02/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 10, ngõ 146, đoạn 1, đường Tràng Giang, khóm 012, phường Hồng Thúy, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

416. LÊ BẢO LỘC, sinh ngày 07/4/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 13, số 78, phố Phúc An, khóm 001, phường Bái Bi, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

417. NGUYỄN HỒNG HUỆ, sinh ngày 29/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: số 5 ngõ 184 đoạn 2, đường Thủy Nguyên, khóm 017, phường Bạch Vân, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

418. VÒNG XÂY CHÁNH, sinh ngày 22/4/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5 số 14 ngách 102, đoạn 2, đường Minh Đức, khóm 023, phường Nhật Hòa, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

419. NGUYỄN THỊ LUYẾN, sinh ngày 10/3/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 5 số 6 ngách 23, đoạn 2, phố Bảo An, khóm 023, phường Kim Liêu, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

420. ĐOÀN THỊ MỘNG TUYỀN, sinh ngày 29/11/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 85, phố Vạn An, khóm 011, phường Triển Nghĩa, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

421. NGUYỄN THỊ THU CÚC, sinh ngày 14/10/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3-5 ngõ 200 đường Hòa Bình, khóm 002, phường Thọ Đức, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

422. LÊ NGỌC THỦY, sinh ngày 06/3/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1-3 Chương Khổng Tử, khóm 005, phường Điểu Đồ, quận Thạch Định, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

423. TRẦN THỊ THÙY NHUNG, sinh ngày 01/7/1973 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 20, ngõ 394, đường Long Giang, khóm 023, phường Hành Nhân, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

424. TRẦN NGỌC TIỀN, sinh ngày 04/9/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 19 ngách 1 ngõ 340 đường Đinh Châu, khóm 010, phường Vĩnh Công, quận Trung Chính, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

425. LƯƠNG THỊ NGỌC TUYỀN, sinh ngày 17/7/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 6, đoạn 2, đường Chì Nam, khóm 004, thôn Chì Nam, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

426. HỒ THỊ NHI, sinh ngày 30/9/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 15 ngõ 30, đường Khê Đầu, khóm 004, phường Đỉnh Phúc, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

427. VŨ THỊ HƯỜNG, sinh ngày 27/9/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 13-1 số 31, đường Nam Hoa, khóm 035, phường Nam Sơn, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

428. NGUYỄN BẢO XUYÊN, sinh ngày 04/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28 ngõ Phục Hưng, khóm 003, thôn Phục Hưng, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

429. ĐẶNG THỊ DUNG, sinh ngày 13/3/1983 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 88 ngõ 300, đoạn 1, phố Phú Nông, khóm 012, phường Phục Hưng, quận Đông, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

430. LÝ THỊ LIỀN, sinh ngày 06/02/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 5, số 67, phố Thủy Nguyên, khóm 005, phường Viên Tín, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

431. BÙI THỊ NGHI, sinh ngày 12/12/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 48/10 Đỉnh Oa, khóm 019, phường Thánh Hiền, quận Đông Sơn, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

432. LÂM THỊ TOÁN, sinh ngày 01/01/1991 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4 số 113, đường Giới Thọ, khóm 006, phường Vạn Thọ, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

433. NGUYỄN THỊ KIM CHI, sinh ngày 07/7/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 71 phố Hoa Mỹ, khóm 022, phường Đông Trang, thị trấn Đầu Phân, huyện Miệu Lật

Giới tính: Nữ

434. ĐÀO THỊ KIỀU EM, sinh ngày 26/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 25 ngõ 150 đường Hậu Kinh Bắc, khóm 002, phường Kim Điền, quận Nam Tử, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

435. HỒ THỊ BÉ CHÂU, sinh ngày 25/02/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 102, đường Lĩnh Cước, khóm 008, phường Cảng Biên, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

436. LOỌC LƯƠNG OANH, sinh ngày 08/3/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2 số 81, phố Vĩnh Minh, khóm 001, phường Vĩnh Xương, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

437. NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM LOAN, sinh ngày 20/4/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: số 52-2 ngõ 28, đoạn 1, đường Đại Quan, khóm 007, phường Phù Châu, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

438. VÒNG THU HẰNG, sinh ngày 20/11/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4 số 93 đường Cử Quang, khóm 010, phường Hoa Thúy, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

439. TẤT PHỤNG NHI, sinh ngày 03/5/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 63 phố Tân Dân, khóm 014, phường Văn Hóa, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

440. LẦM CẨU MÚI, sinh ngày 11/01/1979 tại Trung Quốc

Hiện trú tại: Lầu 2 số 33, phố Hồng nhân, khóm 013, phường Thái Sơn, quận Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

441. MAI THỊ KIM PHƯỢNG, sinh ngày 25/4/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6 số 34, phố Quang Hoa Nhất, khóm 024, phường Kim Hoa, quận Bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

442. LÊ THỊ THẢO, sinh ngày 12/12/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6-41, đường Nam Xương, khóm 003, thôn Nam Hồ, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

443. BÙI THỊ NA, sinh ngày 22/10/1965 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 3 số 116, đoạn 2, đường Thạch Bài, khóm 011, phường Trấn Hoa, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

444. TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ, sinh ngày 14/6/1986 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 131 Trung Luân, khóm 004, phường Trung Sa, quận An Định, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

445. NGUYỄN THỊ THU EM, sinh ngày 24/4/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 27 ngõ 138, phố Liêu Ninh, khóm 009, phường Phục Hoa, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

446. TRẦN NGỌC HẬN, sinh ngày 20/8/1974 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 30 ngõ 81 phố Viễn Đông, khóm 002, phường Đông Hải, quận Long Tỉnh, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

447. CAO THỊ KIM HIỀN, sinh ngày 06/02/1981 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 4-54 phố Dụ Dân, khóm 015, phường Nhân Thúy, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

448. SỲ TẠT MÙI, sinh ngày 23/6/1989 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 71 Hựu Tử Trạch, khóm 023, thôn Đồng nhân, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

449. TRẦN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 05/9/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 69 Khảm Tử Đầu, khóm 007, phường Khảm Đầu, quận Bạch Hà, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

450. VŨ TRUNG DŨNG, sinh ngày 05/01/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 1/17 ngõ 139, đường Liên Thành, khóm 011, phường Liên Thành, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nam

451. LƯU THỊ DUNG, sinh ngày 28/12/1964 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 438, đoạn 3, đường Thái Hòa, khóm 004, phường Cổ Di, TP Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

452. TRẦN THỊ MỸ DANH, sinh ngày 04/10/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 4 ngách 13 ngõ 72, phố Vĩnh Phúc, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

453. TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN, sinh ngày 02/6/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 38, đoạn 1, đường Thành Công, khóm 009, phường Tây Tân, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

454. THẠCH THỊ THU THẢO, sinh ngày 26/8/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5 số 30 ngách 53 ngõ 66, phố Đông Viên, khóm 007, phường Trung Đức, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

455. MAI THỊ NGỌC YẾN, sinh ngày 30/10/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 132, đường Nội Khanh, khóm 012, phường Nội Khanh, quận Đại Liêu, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

456. LÊ THỊ KIM BA, sinh ngày 03/02/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5 số 91, đoạn 3, Ngũ Công, khóm 015, phường Phúc Hưng, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

457. BÙI THỊ MỸ TIÊN, sinh ngày 13/7/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 1 ngách 6 ngõ 207, đoạn 3, đường Kim Thành, khóm 014, phường Diên Lộc, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

458. TRẦN THỊ HÀ, sinh ngày 20/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4 số 1 ngách 28 ngõ 1216, đường Trung Sơn, khóm 002, phường Long Tường, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

459. VÕ THỊ THANH LỘC, sinh ngày 27/02/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 74, phố Dục Lạc, khóm 013, phường Kiến Quốc, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

460. BÙI THỊ HUỲNH TRANG, sinh ngày 16/3/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 6 số 2/22, đường Vĩnh Ninh, khóm 004, phường Vĩnh Ninh, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

461. LÝ NGỌC VÂN, sinh ngày 23/12/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 10 Tân Hưng Xã, đoạn 3, đường Long Cương, khóm 006, phường Trấn Hưng, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

462. SÚ LÝ MÙI, sinh ngày 04/11/1970 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4 số 5, phố Quảng Minh, khóm 023, phường Phục Hưng, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

463. NGUYỄN HÂN LY, sinh ngày 15/02/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: số 453, đường Tân Minh, khóm 001, phường Hành Thiện, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

464. LÊ THỊ GẦN, sinh ngày 18/02/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 98, đường Tân Long, khóm 002, phường Cự Phố, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

465. LẠC BÍCH VÂN, sinh ngày 15/6/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3/18, phố Minh Lễ, khóm 008, phường Cảnh Văn, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

466. ĐỖ THỊ THU, sinh ngày 02/7/1966 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 5 số 1 ngách 1 ngõ 105, đường Dân An, khóm 006, phường Hậu Cảng, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

467. TRƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 07/9/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 259, đoạn 1, đường Giới Thọ, khóm 002, phường Tiêu Khê, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

468. TRẦN THỊ THÙY NHUNG, sinh ngày 15/12/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 5 ngách 1 ngõ 151, đường Bảo Bình, khóm 015, phường Thủy Nguyên, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

469. LÊ THỊ TRÚC NGỌC, sinh ngày 01/01/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 7 số 6, phố Trung Vinh, khóm 029, phường Trung Tín, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

470. CAO THỊ THANH TRÚC, sinh ngày 15/11/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 263, đường Trung Sơn Bắc, khóm 013, thôn Nội Hải, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

471. TRẦN KIM YẾN, sinh ngày 10/7/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 67 Ô Lâm, khóm 024, thôn Long Tường, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

472. NGUYỄN NGỌC THẢO, sinh ngày 26/10/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: số 1 ngách 12 ngõ 60, đường Đức Hòa, khóm 009, thôn Đông Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

473. NGUYỄN THỊ GIÀU, sinh ngày 08/3/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: lầu 4 số 1/8 ngõ 264, phố Xã Trung, khóm 020, phường Xã Viên, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

474. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 18/9/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 217, phố Thập Phân, khóm 008, phường Thập Phân, quận Bình Khê, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

475. NGUYỄN THỊ NGUYỆT, sinh ngày 19/02/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3 số 8 ngõ 286, đường Thanh Thủy, khóm 016, phường Vĩnh Phong, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

476. NGUYỄN THỊ LIỄU, sinh ngày 01/01/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7 ngách 19 ngõ 1, phố Trường Hưng, khóm 008, phường Hải Sơn, quận Hương Sơn, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

477. LÊ THỊ MỸ NGỌC, sinh ngày 10/02/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5 số 19 ngõ 148, đường Viên Sơn, khóm 030, phường Văn Nguyên, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

478. LÀU TẮC PHỤNG, sinh ngày 16/5/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 22 ngõ 70, phố Ngũ Phúc, khóm 033, phường Thành Công, TP Đấu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

479. NGÔ THỊ HẢI VÂN, sinh ngày 24/10/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 2/110, phố Tín Nghĩa, khóm 018, thôn Tân Sinh, xã Tân Thất, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

480. TRẦN THỊ THU, sinh ngày 08/4/1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 41 ngõ 170, đường Trung Sơn, khóm 010, phường Trúc Bắc, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

481. LÂM THỊ TÂM, sinh ngày 25/5/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 390, đường Trung Sơn, khóm 022, phường Lộc Liêu, quận Sa Lộc, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

482. LƯU THỊ OANH, sinh ngày 13/9/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 2 số 30 ngõ 117, phố Xa Lộ Đầu, khóm 010, phường Vĩnh Thịnh, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

483. NGUYỄN THỊ CHINH, sinh ngày 09/3/1984 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 2 số 25 ngõ 200, đường Cát Lâm, khóm 007, phường Trung Trang, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

484. NGUYỄN NGỌC TUYẾT MAI, sinh ngày 07/4/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 17-4, số 1/1000, đường Trung Sơn, khóm 023, phường Trung Tín, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

485. DƯƠNG A KÍU, sinh ngày 25/10/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5 số 59, đường Tam Hòa, đoạn 1, khóm 018, phường Khai Nguyên, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

486. TRẦN THỊ NGỌC DIỆU, sinh ngày 17/7/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 6 số 6 ngõ 418, đường Trung Chính, khóm 021, phường Bách Hòa, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

487. LÊ THỊ THANH XUÂN, sinh ngày 17/6/1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2, phố Tinh Văn Nhất, khóm 008, phường Lâm Sâm, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

488. NGUYỄN THỊ HẢI, sinh ngày 18/10/1978 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lầu 3 số 38 ngõ 216, đường Trung Chính, khóm 005, phường Cảng Đức, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

489. NGUYỄN THỊ THU VÂN, sinh ngày 10/9/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 12 ngách 78, đường Tân Hưng, khóm 006, phường Đạo Hương, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

490. PHẠM THỊ HOÀNG OANH, sinh ngày 04/4/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 13 ngách 4 ngõ 323, đường Nội Hồ, đoạn 1, khóm 017, phường Tây Hồ, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

491. NGUYỄN THỊ HỒNG, sinh ngày 21/8/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 4 số 665, đường Trung Chính, khóm 019, phường Hồ Lô, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

492. VÕ KIM PHƯƠNG, sinh ngày 02/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2 số 5 ngõ 64, phố Trĩ Huy, khóm 012, phường Hoa Hưng, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

493. LÊ THỊ PHƯƠNG NGA, sinh ngày 13/10/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 8 ngách 2 ngõ 19, phố Trường Thái, khóm 004, phường Thọ Đức, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

494. NGUYỄN THỊ THÚY, sinh ngày 02/8/1980 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 1-5 ngách 17 ngõ 120, đường Cử Quang, khóm 021, phường Đức Huê, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

495. LÊ THỊ MINH DIỆU, sinh ngày 01/01/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2 ngách 12 ngõ 383, phố Cảnh Tân, khóm 004, phường Cảnh Bản, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

496. HÀ NGỌC DUYÊN, sinh ngày 11/7/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 5 số 9 ngách 11 ngõ 109, phố Dân Quyền, đoạn 2, khóm 006, phường Phúc Sơn, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

497. CHÂU KIM OANH, sinh ngày 19/5/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7 số 116, đường Công Viên, khóm 003, phường Lập Đức, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

498. VÒNG NGỌC NGÀN, sinh ngày 15/8/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 48, đường Cơ Lập Đan, khóm 016, thôn Đức Dương, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

499. PHÙNG THỊ CHINH, sinh ngày 22/9/1968 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: số 151, đường Đại Tân, khóm 006, phường Đại Trúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

500. NGUYỄN THỊ NGỌC ANH, sinh ngày 20/12/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4 số 11 ngõ 426, đường Dân Tộc, khóm 012, phường Thủy Nam, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

501. LÊ THỊ YÊN, sinh ngày 18/5/1987 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 609-7, đường Tân Thụ, khóm 025, phường Tây Thịnh, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

502. NGUYỄN THỊ TUYẾT CƯỠNG, sinh ngày 06/5/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 2 Ngư Úc, khóm 016, phường Quy Hồng, quận Vạn Lý, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

503. TRẦN THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 16/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3 ngõ 716, đường Trung Hoa, khóm 021, phường Phố Đầu, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

504. VŨ THỊ NHÂM, sinh ngày 28/8/1978 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 98, đường Đông Hòa, khóm 010, phường Đông Hòa, quận Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

505. NGUYỄN THỊ LOAN, sinh ngày 28/12/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 6 số 20 ngõ 42, phố Trung Hưng, đoạn 2, khóm 039, phường Phố Dầu, quận Tam Chi, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

506. ĐÀO THỊ MINH, sinh ngày 05/8/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2 số 23 ngõ 7, phố Tân Dân, khóm 011, phường Phúc Khâu, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

507. TRẦN THỊ NGỌC TÂM, sinh ngày 06/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8 ngách 22 ngõ 13, phố Hưng Long, khóm 003, phường Lão Gia, quận Phượng Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

508. NGUYỄN THỊ ĐANG, sinh ngày 30/3/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5-3 số 1 ngõ 88, đường Đại Đồng, khóm 021, phường Trung Chính, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

509. ĐOÀN THỊ BÉ BA, sinh ngày 04/5/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: số 52 Xa Tử Lâm, khóm 005, phường Đại Lâm, quận Bạch Hà, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

510. NGUYỄN THỊ THU NHI, sinh ngày 03/8/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1/266, đường Trường Giang, đoạn 2, khóm 007, phường Khê Đầu, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

511. TRẦN MỘC MÙI, sinh ngày 11/12/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 11, phố Nhật Tân, khóm 009, phường Thụ Phúc, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

512. LÊ NGỌC DIỄM, sinh ngày 14/01/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 5 số 14/116, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 008, phường Đông khâu, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

513. VÒNG LAN TÂM, sinh ngày 24/12/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2 số 1 ngõ 258, đường Thanh Thủy, khóm 010, phường Vĩnh Phong, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

514. NGUYỄN THỊ HẬN, sinh ngày 04/11/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3/99, đường Đại Đồng Tây, khóm 013, phường Ngọc Sơn, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

515. NGÔ THỊ NGỌC, sinh ngày 09/7/1980 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lầu 3 số 2 ngõ 32, đường Ngũ Phúc, khóm 011, phường Ngũ Phúc, quận Ngũ Hổ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

516. HUỲNH THANH LOAN, sinh ngày 02/7/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 2 ngách 7 ngõ 39, phố Quốc Thái, khóm 013, phường Phúc Lộc, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

517. VÕ THỊ KIỀU, sinh ngày 10/10/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1/17 phố Minh Viên, khóm 008, phường Đại Hồ, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

518. VÕ MỘNG KIỀU, sinh ngày 23/02/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 10 số 24/118, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 025, phường Viên Sơn, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

519. TRẦN THỊ THANH THỦY, sinh ngày 28/01/1976 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 2/30 ngõ 53, phố Trung Thành, khóm 001, phường Trung Toàn, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

520. TRẦN THỊ LOAN, sinh ngày 10/9/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/169 đường Quốc Khánh, khóm 019, phường Trọng Khánh, quận Bản kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

521. HUỲNH KIM DUNG, sinh ngày 01/4/1973 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 425, đoạn 2, đường Nam Sơn, khóm 008, thôn Nội Thố, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

522. PHÙNG THỊ THỦY, sinh ngày 20/7/1982 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 5/17 Ma Bố Thụ Bài, khóm 002, thôn Thủy Thế, xã Bắc Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

523. TRẦN THỊ THẮM, sinh ngày 20/02/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 47, phố Dục Bình Nhị, khóm 032, phường Quốc Bình, quận An Bình, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

524. TRẦN THỊ LẮM, sinh ngày 01/01/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 8, phố Đồng An, khóm 016, phường Đồng An, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

525. PHAN THỊ LƠ, sinh ngày 15/12/1963 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 2 số 3/95, đường Dân An Tây, khóm 028, phường Dân An, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

526. VÒNG CHĂN LIÊN, sinh ngày 06/12/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 1 ngõ 63, phố Nhất Thọ, khóm 002, phường Chương Tân, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

527. ĐINH THỊ LIỄU, sinh ngày 17/8/1985 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Lầu 5 số 29, phố Hoa Phong Nhất, khóm 018, phường Cựu Thành, quận Bát Lý, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

528. VŨ THỊ HIỀN, sinh ngày 09/11/1985 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 31 ngõ 566, đoạn 1, đường Sa Điền, khóm 019, phường Phúc Sơn, quận Đại Đỗ, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

529. TRẦN THỊ BÍCH THU, sinh ngày 30/4/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1/13, đường Hải Bân, khóm 033, phường Thông Tây, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

530. NGUYỄN HOÀNG HẢO, sinh ngày 19/3/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2-50 Ba Lăng, khóm 008, thôn Hoa Lăng, xã Phục Hưng, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

531. LẰM BIẾCH VẰN, sinh ngày 07/11/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2 số 74, phố Cát Tường, khóm 021, phường Phú Quý, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

532. NGUYỄN THỊ HỢP, sinh ngày 26/5/1983 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 2, số 236, đường Trung Phong, khóm 015, phường Tân Phú, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

533. LÊ THỊ MỸ CHÂU, sinh ngày 01/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 10 số 1 ngõ 25, phố Dương Minh, khóm 004, phường Trung Thành, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

534. LÊ THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 12/5/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 66, phố Trĩ Quân, khóm 008, phường Hoa Hưng, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

535. PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 31/10/1979 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 1096, đường Xuân Nhật, khóm 009, phường Xuân Nhật, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

536. DƯỜNG A MÚI, sinh ngày 29/7/1970 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3 số 11 ngách 1 ngõ 317, đoạn 5, đường Trùng Tâm, khóm 005, phường Đức Hậu, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

537. NGUYỄN NGỌC HUỆ, sinh ngày 01/8/1957 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 4-5 ngõ 31, phố Thụy Hưng, khóm 003, phường Thụy Văn, quận Tiền Trấn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

538. NGÔ TƯ NHI, sinh ngày 01/9/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 88, đường Đông Tấn Đông, khóm 009, phường Tân Giang, quận Sa Lư, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

539. NGUYỄN THỊ DUYÊN, sinh ngày 11/4/1984 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 174 Phúc Cơ, khóm 006, thôn Phúc Cơ, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

540. MAI HỮU GIẢNG, sinh ngày 28/10/1976 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 3, số 8 ngõ 242, đường Đức Hưng, khóm 018, thôn Đông Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nam

541. NGUYỄN KIM NGUYÊN, sinh ngày 12/02/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 253-2, đoạn 3, đường Thành Thái, khóm 010, phường Thành Công, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

542. THÁI THỊ DIỄM, sinh ngày 16/6/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 118 ngách 236, ngõ 222, đường Tam Thục, khóm 001, phường Long Phố, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

543. NGUYỄN THỊ HIỀN, sinh ngày 17/12/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 47, đường Thụy Trúc, khóm 002, phường Cát Khánh, quận Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

544. LƯU THỊ THÚY VÂN, sinh ngày 18/10/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 98, phố Văn Xương, khóm 004, phường Đại Hòa, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

545. DƯƠNG KIM HÀ, sinh ngày 05/7/1976 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6/1 số 92, đoạn 2, đường Minh Đức, khóm 022, phường Nhật Hòa, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

546. DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 03/3/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 41 ngõ 84, đường Thúy Bình, khóm 021, phường Thần Nông, quận Đại Đỗ, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

547. THÔNG TÚ HOA, sinh ngày 01/7/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: số 1/4 ngõ 37, phố Khê Côn Nhị, khóm 007, phường Khê Bắc, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

548. HUỲNH THỊ THANH TUYẾT, sinh ngày 15/5/1965 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 238 Hữu Mộc, khóm 012, phường Hữu Mộc, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

549. NGUYỄN THỊ HIÊN, sinh ngày 30/6/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 8 Phú Thái, khóm 003, phường Nam Thế, TP Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

550. HUỲNH THỊ CHÚC LY, sinh ngày 15/6/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: số 7 ngõ 350, đường Bát Đức, khóm 042, phường Bát Quái, quận Nhân Vũ, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

551. NÔNG THỊ BẨY, sinh ngày 14/10/1970 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 6 Khổng Thánh, khóm 009, thôn Tượng Sơn, xã Đầu Thất, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

552. ĐINH THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 01/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 82, đường Trung Sơn Nhất, khóm 009, phường Hằng Đức, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

553. NGUYỄN THỊ LINH, sinh ngày 01/02/1973 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 174, phố Tự Lập, khóm 004, phường Tự Lập, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

554. TRẦN THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 24/4/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 111/2, phố Phúc Thọ, khóm 023, phường Tín Nghĩa, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

555. ĐẶNG THỊ LAN, sinh ngày 13/01/1990 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 38 ngõ 96, phố Quang Dụ Nam, khóm 020, phường Dụ Thành, TP Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

556. TRẦN THỊ DUNG, sinh ngày 15/10/1977 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 302, phố Triều Dương, khóm 017, phường Thanh Khê, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

557. ÂU ÁNH LAN, sinh ngày 16/02/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 55, đường Trung Chính, khóm 005, phường An Phúc, TP Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

558. NGUYỄN THỊ MỸ LINH, sinh ngày 14/8/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 89, đường Thủy Mỹ, khóm 006, phường Thủy Mỹ, quận Ngoại Phố, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

559. TRẦN THỊ THÚY, sinh ngày 28/9/1968 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 16 ngõ 417, đường Hoàng Hưng, khóm 004, phường Bảo An, quận Tam Dân, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

560. VÒNG HỮU LỘC, sinh ngày 06/8/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 17 ngõ 385, đoạn 2, đường Kim Hoa, khóm 009, phường Văn Hoa, quận Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nam

561. HÀ THỊ THÚY LOAN, sinh ngày 12/02/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 19 ngõ 630, đường Tiêm Phong, khóm 008, phường Tiêm Hạ, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

562. NGUYỄN NGỌC THỦY, sinh ngày 01/7/1974 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1/9 ngõ Lục Mỹ, khóm 001, thôn Tự Cường, xã Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

563. LÊ THỊ KIM NHỊN, sinh ngày 01/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4 số 5 ngõ 25, phố Trường An, khóm 011, phường An Tây, quận Giai Lý, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

564. BÙI THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 10/5/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 56 ngách 9 ngõ 540, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 014, phường Tấn Đường, quận Bát Lý, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

565. DIỆP THỊ TÚ EM, sinh ngày 01/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: số 87 ngõ 150, đường Đại Hưng, khóm 001, thôn Tân Trang, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

566. NGUYỄN THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 25/5/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: số 54 ngách 10 ngõ Tường Hưng Tam, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 018, phường Tường Hưng, quận Đại Lý, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

567. VÕ THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 17/02/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18, phố Trung An, khóm 011, phường Trung Hoa, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

568. TRẦN THỊ DUYÊN, sinh ngày 14/3/1979 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 2/1 số 91, đường Kiến Công Nhất, khóm 018, phường Vũ Công, quận Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

569. NGUYỄN THỊ HẠNH, sinh ngày 25/6/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 73 ngách 1 ngõ 138, phố Trường An, khóm 011, phường Hải Sơn, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

570. NGUYỄN THỊ THANH AN, sinh ngày 16/5/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 7/7 số 12, đường Truyền Nguyên, khóm 002, phường Trung Tâm, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

571. LÊ THỊ LƯƠNG, sinh ngày 02/4/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 36, phố Hoa Nguyên Nhị, khóm 018, phường Đông Tín, quận Tín Nghĩa, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

572. LƯ THỊ NY, sinh ngày 10/9/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 2/2 ngõ 70, phố Trung Thành, khóm 012, phường Trung Thành, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

573. TRẦN QUANG MINH, sinh ngày 10/6/2007 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 302, phố Triều Dương, khóm 017, phường Thanh Khê, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nam

574. NGÔ BỘI ĐÌNH, sinh ngày 16/8/2010 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 223, đường Chiêu Thắng, khóm 020, thôn Long Đàm, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

575. NGUYỄN PHƯƠNG PHI, sinh ngày 12/01/1968 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 161, đường Tứ Bình, khóm 005, phường Nhân Hòa, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

576. PHẠM THỊ HOÀNG DIỆU, sinh ngày 06/7/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 180, đường Phi Cơ, khóm 003, phường Thái Sơn, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

577. NGUYỄN NHỰT LAN, sinh ngày 24/9/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 120, đường Bát Đức, khóm 006, phường Bát Quái, khu Nhân Võ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

578. NINH THỊ NHUNG, sinh ngày 19/4/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 112, đường Khảo Đàm, khóm 008, phường Khảo Đàm, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

579. TRẦN BẠCH TUYẾT, sinh ngày 12/10/1970 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 31, phố Thoại Khánh, khóm 018, phường Thoại Khánh, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

580. NGÔ THỊ THANH VÂN, sinh ngày 07/12/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6/2, ngõ 1, đường Văn An, khóm 011, phường Văn An, khu Di Đà, TP.Cao Hùng

Giới tính: Nữ

581. LÊ THỊ THÚY OANH, sinh ngày 01/12/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 264, đường Long Phong, khóm 031, phường Sĩ Hòa, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

582. TRẦN THANH DIỄM, sinh ngày 02/3/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 22, đường Nội Phố, khóm 009, thôn Nội Phong, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

583. BẠCH THỊ QUYẾN, sinh ngày 20/8/1969 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 2/8/88, đường Tứ Duy Đông, phường Đỉnh Liêu, khu Ngô Thê, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

584. NGUYỄN THỊ DƯƠNG, sinh ngày 12/3/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 297/18, đường Sa Luân, khóm 002, phường Sa Luân, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

585. LÊ THỊ TUYẾT, sinh ngày 21/11/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 33/17, đường Khu Phố Liêu, khóm 010, phường Tân Phục, khu Tây Cảng, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

586. TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN, sinh ngày 19/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, phố Trúc Nhân, khóm 015, phường Phúc Đức, thị trấn Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

587. TRẦN NGỌC TRINH, sinh ngày 16/9/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 85, đường Kiên Nam, khóm 010, phường Trung Dương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

588. TRẦN MỸ DUNG, sinh ngày 27/4/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 313/11, đường Gia Triển, khóm 002, phường Giai Đông, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

589. NGUYỄN THỊ HIỀN, sinh ngày 25/12/1979 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 602, lầu 8/2, đường Gia Xương, khóm 045, phường Gia Xương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

590. NGUYỄN THỊ KHÁ, sinh ngày 15/4/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6/1, số 365, đoạn 1, đường Thành Công, khóm 031, phường Minh Chính, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

591. PHẠM THỊ HƯỜNG, sinh ngày 08/3/1974 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 7/19, số 2, ngõ 243, đoạn 3, đường Thái Nguyên, khóm 002, phường Bắc Đồn, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

592. NGUYỄN KIM TƯ, sinh ngày 18/4/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 23, đường Văn Võ, khóm 007, thôn Đông Trì, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

593. SƠN THỊ ĐẸT, sinh ngày 01/01/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 53/2, đường Lâm Vĩ, khóm 006, thôn Lâm Mỹ, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

594. NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH, sinh ngày 10/9/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 370, đường Đức Luân, khóm 016, phường Thượng Luân, khu Nhân Đức, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

596. LÂM LIÊN MINH, sinh ngày 08/5/1954 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 13, lầu 5, ngách 4, ngõ 96, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 012, phường Chương Thụ, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

597. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, sinh ngày 03/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 20, đường Học Phủ, khóm 002, phường San Hô, thị trấn Đầu Phấn, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

598. TRẦN THANH TUYỀN, sinh ngày 06/01/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 82, lầu 3, đường Kiến Quốc, khóm 004, phường Quốc Phong, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

599. NGUYỄN THỊ BÉ HAI, sinh ngày 20/9/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1/6, lầu 3, ngõ 2, đoạn 3, đường Thành Thái, khóm 001, phường Thành Thái, khu Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

600. TÔ THỊ HIÊN, sinh ngày 15/01/1989 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 31, đường Đại Đồng 13, khóm 001, phường Đại Đội, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

601. TRẦN THỊ BẠCH THƯƠNG, sinh ngày 19/12/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 46/38, đường Nội Hải Càn, khóm 004, thôn Nội Hải, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

602. NGUYỄN THỊ THANH TRÚC, sinh ngày 09/01/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 71, đoạn 1, đường Đại An, phường Tam An, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

603. TRẦN THỊ LỤA, sinh ngày 16/6/1976 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 382/46, đường Cổ Xung Tây, khóm 035, phường Trùng Lan, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

604. TRƯƠNG HỒNG DIỄM, sinh ngày 16/8/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 167, đoạn 1, đường An Lạc, khóm 008, phường Gia Nhân, khu An Lạc, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

605. LÊ NGỌC HÂN, sinh ngày 09/8/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 169, đường Nhân Nghĩa, khóm 008, thôn Hòa Mỹ, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

606. NGÔ THỊ LIÊN, sinh ngày 11/02/1975 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 35/1, đường Nam An, khóm 021, phường Phúc Hưng, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

607. LÊ THỊ HIỀN, sinh ngày 18/9/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 83, đoạn Tam Hợp, đường Đẩu Uyên, khóm 011, thôn Tam Hợp, xã Phương Uyên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

608. NGUYỄN THỊ VIỆT THÙY, sinh ngày 28/01/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 11, số 237, đường Văn Hóa 2, khóm 033, phường Phục Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

609. NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN, sinh ngày 05/11/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 118/27, đường Bình Sa, khóm 013, phường Bình Sa, khu Tướng Quân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

610. ĐẶNG THỊ LÀNH, sinh ngày 12/5/1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 67, đường Hoa Quang, khóm 022, thôn Cao Thụ, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

611. HOÀNG THỊ MÁY, sinh ngày 10/3/1964 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 2, đường Thanh Nhị, khóm 017, phường Nhật Nam, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

612. NGÔ THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 16/02/1973 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 38/3, đường Vạn An, khóm 002, phường Vạn An, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

613. HÍN THỊ THU NGUYỆT, sinh ngày 30/7/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2/50, số 10, đường Đại Trí, khóm 017, phường Phổ Nhân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

614. LÂM THỊ PHỤNG, sinh ngày 08/10/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 349, đường Trung Chính, khóm 013, phường Tây Lâm, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

615. NGUYỄN THỊ KIM HOA, sinh ngày 22/4/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 71, đường Đông Thành, khóm 001, phường Tự Cường, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

616. NGUYỄN THỊ HUYỀN, sinh ngày 28/6/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 25, đường Tế Sinh, khóm 008, phường Tân Vinh, khu Học Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

617. QUÁCH THỊ BẢO NGỌC, sinh ngày 14/02/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 90, phố Quy Tử Cảng, khóm 013, phường Quy Cảng, khu Lục Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

618. HỶ THỀNH PHÙI, sinh ngày 10/11/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 48/1, phố Phong Quỹ Vĩ, khóm 009, phường Phong Quỹ, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

619. ĐOÀN THỊ HỒNG ĐÀO, sinh ngày 15/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 25, đường Tùng Lĩnh, khóm 007, phường Khúc Khê, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

620. THÁI THỊ KIỀU YẾN, sinh ngày 22/5/1975 tại Long An

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 329, lộ Lâm Thâm, khóm 005, phường Việt Cảng, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

621. NGUYỄN NGỌC ĐÀNH, sinh ngày 03/4/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35/8, đường Đông Thạch, khóm 013, thôn Đông Thạch, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

622. LÊ THỊ HẠNH, sinh ngày 20/4/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 32/7, đường Phúc Thần, khóm 019, thôn Bắc Muối, xã Thổ Muối, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

623. NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, sinh ngày 24/12/1970 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27, ngõ Rồng Hưng, đoạn 2, đường Phong Hưng, khóm 002, thôn Tân Điền, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

624. NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY, sinh ngày 07/9/1977 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 221, lầu 9/2, đường Hoa Sơn, khóm 026, phường Sơn Minh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

625. HUỲNH QUANG KHẢI, sinh ngày 20/7/1997 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 66, hẻm 336, lộ Lê Minh Tam, khóm 009, phường Lê Minh, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nam

626. PHẠM SHU ĐỨC, sinh ngày 11/3/2004 tại Đài Loan

Hiện trú tại: Số 51, đoạn 3, đường Hoàn Thị, khóm 014, phường Doanh Bàn, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nam

627. LƯƠNG ANH TUẤN, sinh ngày 12/01/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 145, đoạn 3, đường Trung Chính, khóm 001, phường Nhất Giáp, quận Nhân Đức, TP Đài Nam

Giới tính: Nam

628. LƯU THỊ THU, sinh ngày 12/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 18 ngõ 260, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 008, phường Tây Đức, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

629. DU THỊ THO, sinh ngày 07/5/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 327, phố Nhất Tâm, khóm 022, phường Đông Tín, quận Đông, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

630. NGUYỄN THỊ PHÚ KHÁNH, sinh ngày 02/9/1980 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lầu 3 số 21, phố Đại Khánh, khóm 015, phường Tam Hưng, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

631. PHẠM THỊ THO, sinh ngày 26/11/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8, phố Phụng Cát 2, khóm 009, phường Phụng Phúc, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

632. ĐÀO THỊ LAN, sinh ngày 25/12/1978 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lầu 3 số 9 ngõ 2, đường Quốc Tế 2, khóm 014, phường Đại Hồ, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

633. NGUYỄN THỊ KHUYÊN, sinh ngày 15/02/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 5 số 93, phố Bảo Thuận, khóm 034, phường Bảo An, khu Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

634. NGUYỄN THỊ TRÚC LY, sinh ngày 20/10/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 7-6, đoạn 2, đường Song Thập, khóm 001, phường Long Thúy, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

635. VÕ THỊ BÉ DIỄM, sinh ngày 09/11/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 146, đoạn 2, phố Địch Hóa, khóm 002, phường Quốc Thuận, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

636. NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN, sinh ngày 05/9/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2 số 2, phố Tân Sinh, khóm 008, phường Cảng Vĩ, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

637. HÀ THỊ THÚY VÂN, sinh ngày 08/4/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 39 ngõ 94, đường Dục Lạc, khóm 028, thôn Long Tường, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

638. NGUYỄN THỊ LY, sinh ngày 06/02/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 32 ngõ 377, phố Nhân Ái, khóm 007, phường Ngũ Phúc, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

639. HÀNG THỊ NÊU, sinh ngày 16/10/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3 số 258, đoạn 2, đường Mộc Tân, khóm 007, phường Thuận Hưng, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

640. NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU, sinh ngày 07/7/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 67, thôn Hạnh Phúc Tân, khóm 005, phường Nhân Đức, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

641. TRẦN ANH THƯ, sinh ngày 07/3/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4 số 227, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 024, thôn Hồi Long, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

642. TRƯƠNG THỊ NGỌC MAI, sinh ngày 06/02/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 1 ngách 3 ngõ 91, đoạn 4, đường Bát Đức, quận Tùng Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

643. HỒ THỊ TRINH, sinh ngày 12/02/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 3-9 ngách 2 ngõ 32, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 007, phường Viên Sơn, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

644. LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG, sinh ngày 19/12/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7 số 69, đường Trung Nguyên, khóm 017, phường Trường An, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

645. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC, sinh ngày 16/8/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1-20, phố Hoa Phong Nhất, khóm 013, phường Hiệp Thành, quận Tân Xã, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

646. THÁI THỊ HỒNG NGA, sinh ngày 15/5/1989 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 32 ngõ 417, đoạn 2, đường Vĩnh Hòa, khóm 003, phường Hà Đê, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

647. VÒNG KIM LY, sinh ngày 25/6/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5 số 20 ngõ 245, đoạn 2, đường Tam Dân, khóm 010, phường Phúc Thọ, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

648. LÊ THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 19/6/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 39 ngõ 98, đường Cát Lâm, khóm 001, phường Trung Nguyên, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

649. LÊ THỊ THẢO, sinh ngày 06/01/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6-3 số 60, phố Dân Quyền 6, khóm 023, phường Nam Bảo, quận Quy Nhân, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

650. PHÙNG MỸ DẾNH, sinh ngày 13/10/1986 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 3 số 38 ngõ 55, đường Mai Quế, khóm 008, phường Cát Tường, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

651. THỊ SEN, sinh ngày 15/9/1990 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 76 Sơn Hạ, khóm 007, phường Sơn Hạ, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

652. TRẦN VĂN NINH, sinh ngày 24/12/1996 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 1-2 ngõ Tân Điếm, khóm 010, thôn Ngư Trì, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nam

653. TRẦN THỊ DỊU, sinh ngày 02/8/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 85, đường Quỳnh Phố, khóm 012, thôn Cựu Phố, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

654. TRƯƠNG THỊ MỸ LINH, sinh ngày 08/12/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 65 ngách 22 ngõ 9, đường Văn Hóa, khóm 017, phường Thượng Khê, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

655. NGUYỄN THỊ NGỌC LAN, sinh ngày 11/4/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4 số 6-15 ngõ 75, đoạn 2, đường Trúc Sư, khóm 014, phường Long Cương, quận Long Tỉnh, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

656. NGUYỄN THỊ NHƯ HOA, sinh ngày 18/8/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 5-3, số 9-2, đường Ái Quốc, khóm 018, phường Tiêu Khê, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

657. BÙI THỊ THỤY, sinh ngày 19/7/1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 30 ngõ 186, đoạn 4, đường Trường Hòa, khóm 014, phường Bố Đại, quận An Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

658. NGUYỄN THỊ ÚT, sinh ngày 19/8/1971 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3 số 23, phố Hạnh Mỹ Cửu, khóm 029, thôn Thố Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

659. TẠ THỊ HOA, sinh ngày 20/3/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 12 ngõ 1, đường Thân Dân, khóm 011, thôn Tam Loan, xã Tam Loan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

660. ĐỖ THỊ LOAN, sinh ngày 04/5/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20 ngách 5, ngõ Thông Sơn, đường Giáp Xương, khóm 018, phường Giáp Bắc, quận Bản Kiều, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

661. NGUYỄN THỊ HỒNG LAN, sinh ngày 15/9/1969 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 16, lầu 5, ngõ 238, đoạn 1, đường Đại Đồng, khóm 005, phường Pháp Hoa, khu Trung Tây, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

662. LÊ THỊ BÍCH VÂN, sinh ngày 08/01/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2/1, ngách 51, ngõ 128, đường Quang Phục, khóm 017, thôn Lê Luân, xã Bi Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

663. NGUYỄN THU YẾN, sinh ngày 28/8/1981 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 2, số 162, đoạn 1, đường Thụy Khê, khóm 017, phường Tam Dân, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

664. BÙI THỊ NGỌC YẾN, sinh ngày 01/11/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 80, đường Trung Hoa, khóm 009, phường Phú Cương, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

665. TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO, sinh ngày 01/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 30, ngõ 6, đường Khu công nghiệp I, khóm 014, phường Phúc Ân, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

666. TRẦN THỊ ÚT MƯỜI HAI, sinh ngày 01/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31/3, đường Loan Nghĩa, khóm 004, phường Trung Hòa, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

667. NGUYỄN THỊ THƠM, sinh ngày 10/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 26, đường Tam Nghĩa, khóm 009, phường Dân Bắc, khu Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

668. NGUYỄN THỊ NGỌC NGA, sinh ngày 23/10/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, ngõ 27, đường Phúc Hóa Tam, khóm 029, thôn Đại Hóa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

669. HUỲNH THỊ THÚY OANH, sinh ngày 18/3/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 26, đường Tam Long, khóm 009, phường Tam Long, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

670. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 06/8/1977 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 12, phố Sách Đông 4, khóm 002, phường Sách Nhơn, khu Nhơn Võ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

671. PHẠM THỊ NHUNG, sinh ngày 25/8/1983 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 6, lầu 4/4, ngõ 406, đường Trấn Đông 1, khóm 024, phường Tín Đức, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

672. NGUYỄN THỊ KIỀU TUYÊN, sinh ngày 20/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, ngõ 108, đường Phước Lạc, khóm 011, phường Nhân Ái, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

673. NGUYỄN THỊ TRUNG HIỀN, sinh ngày 19/01/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 14-7, số 18, ngõ 169, đường Trung Hiếu Tây, khóm 028, thôn Nam Hưng, xã Lộ Phúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

674. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY, sinh ngày 14/4/1969 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 6, lộ Vạn An, khóm 005, phường Thụ Vương, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

675. LÊ THỊ MỸ XUYÊN, sinh ngày 10/10/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 7, số 83, đường Thanh Sơn, khóm 021, phường Tế Nam, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

676. HOÀNG THỊ THANH, sinh ngày 15/02/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 14/3, ngõ 11, phố Dân Bổn, khóm 007, phường Dân Bổn, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

677. PHẠM THỊ KIỀU HƯƠNG, sinh ngày 27/9/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 258, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 022, thôn Nghi Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

678. HOÀNG THỊ XƯỜNG, sinh ngày 15/5/1964 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 580, lộ Thái Xương, khóm 013, thôn Thái Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

679. LÊ THỊ QUẠ, sinh ngày 01/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 511, đường Tú Tài, khóm 013, phường Tú Tài, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

680. PHAN THỊ THÙY, sinh ngày 15/02/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 16, đường Đại Bì, khóm 004, thôn Đại Bì, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

681. HUỲNH THỊ KIỀU, sinh ngày 13/8/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 140/1, đường Phụng Cát 2, khóm 007, phường Phụng Phúc, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

682. TRẦN MỸ HƯƠNG, sinh ngày 12/8/1980 tại Long An

Hiện trú tại: Số 4-2, ngõ 52, đường Ngọc Sơn, khóm 002, phường Thái Sơn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

683. TRẦN CẨM TÚ, sinh ngày 03/10/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 64, ngách 77, ngõ 361, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 023, phường Đại Hoa, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

684. NGUYỄN THỊ THU THỦY, sinh ngày 06/02/1988 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 157, đoạn 1, đường Đẩu Uyển, khóm 008, phường Ngũ Quyền, thành phố Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

685. BÙI THỊ HẰNG YẾN, sinh ngày 01/6/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 228, đường Văn Xương, khóm 013, phường Vĩnh Định, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

686. NGUYỄN THỊ THU BA, sinh ngày 21/11/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 151, đường Đồ Thành, khóm 002, phường Đồ Thành, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

687. LÊ THỊ CHI, sinh ngày 16/10/1979 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 1/8, ngõ 40, đường Thuận Phàm, khóm 002, phường Tây Kỳ, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

688. TRẦN THỊ NGHE, sinh ngày 09/4/1973 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 178, đường Trung Hưng, khóm 024, phường Trung Chính, khu Ngũ Thê, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

689. PHAN THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 21/9/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2/3, ngõ 155, đường Tu Văn, khóm 022, phường Thạnh Hưng, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

690. TRẦN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 01/6/1963 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 28-3, đường Nhi Kết, khóm 003, thôn Nhi Kết, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

691. ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG, sinh ngày 12/6/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 397, đường Thái Sơn, khóm 009, phường Tú Nguyên, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

692. VÕ NGỌC TRÚC, sinh ngày 11/8/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 14, ngõ 29, đường Thanh Sơn 6, khóm 027, phường Thanh Sơn, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

693. PHẠM THỊ DƯ, sinh ngày 19/11/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 42, đường Thạch Môn, khóm 016, phường Chiếu Môn, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

694. LÝ THỊNH HÀ, sinh ngày 24/12/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 63, đường Trung Hòa, khóm 005, phường Trung Nguyên, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

695. TRƯƠNG THỊ THOA, sinh ngày 15/10/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 36, đường Điếm Tử Đỉnh, khóm 009, phường Thánh Hậu, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

696. NGUYỄN THỊ TRANG, sinh ngày 09/6/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 124, đường Giai Lý Hưng, khóm 012, phường Giai Hóa, khu Giai Lý, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

697. NGUYỄN THỊ NGỌC ANH, sinh ngày 21/02/1985 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 213, đường Bình Đẳng, khóm 011, phường Tử Hòa, khu Tử Quản, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

698. PHẠM THỊ CHINH, sinh ngày 27/5/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3/4, số 23, ngõ 12, đường Gia Bắc, khóm 013, phường Nhân Ái, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

699. VÕ NGỌC CHI, sinh ngày 20/9/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 46, đường Ngõa Diêu, khóm 003, thôn Ngõa Diêu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

700. NGUYỄN THỊ LƯU, sinh ngày 02/6/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1, đường Phúc Đức, khóm 003, phường Phúc Đức, khu Gia Định, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

701. BÙI THỊ TÚ TRINH, sinh ngày 09/6/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 49, đường Cửu Long, khóm 011, phường Hiệp Vinh, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

702. MAI THỊ TRANG, sinh ngày 15/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 4, ngách 11, ngõ 65, đường Tam Tuấn, khóm 006, phường Tam Long, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

703. LÊ THỊ PHẤN EM, sinh ngày 03/11/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 109, đường Phúc An, khóm 010, phường Phúc Hưng, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

704. UNG THỊ YẾN LINH, sinh ngày 17/8/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 152, đoạn 2, đường Trường An, khóm 024, phường Đại Phúc, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

705. LƯU THỊ MỸ LINH, sinh ngày 11/9/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 198, đường Luyện Võ, khóm 019, phường Phong Đài, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

706. TRẦN THỊ LAN, sinh ngày 20/6/1979 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 11, ngách 79, ngõ 67, đoạn 2, đường Hưng Nhân, khóm 002, phường Hưng Nhân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

707. LÊ THỊ NGỌC CẨM, sinh ngày 21/5/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 297, đoạn 1, đường Lao Ninh, khóm 016, phường Tùng An, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

708. PHAN THỊ CẨM TUYỀN, sinh ngày 06/4/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 55, đường Tam Xã, khóm 007, phường Tam Giác, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

709. VŨ THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 20/7/1979 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 1, lầu 3-2, ngõ 289, đường Trung Hòa, khóm 007, phường Đông Hòa, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

710. PHẠM THÚY HOA, sinh ngày 22/10/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 37, đường Tứ Duy, khóm 029, phường Kỳ Lưu, khu Gia Định, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

711. NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN, sinh ngày 10/6/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 600, đường Đông Lâm, khóm 015, thôn Đông Hải, xã Phường Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

712. NGUYỄN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 10/12/1975 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 255/1, đường Phúc Cơ, khóm 011, thôn Phúc Cơ, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

713. NGUYỄN THỊ ĐIỂM, sinh ngày 24/01/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 269, đường Thảo Nư, khóm 018, thôn Thảo Nư, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

714. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 09/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 83/11, đường Nhị Giáp, khóm 008, phường Nhị Giáp, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

715. PHAN THỊ DIỄM KIỀU, sinh ngày 27/11/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9, ngách 11, ngõ 189, đoạn 1, đường Học Phủ, khóm 003, phường Học Phủ, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

716. NGUYỄN THỊ COI, sinh ngày 10/9/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 160/1, đường Quỳnh Lâm, khóm 009, phường Quỳnh Lâm, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

717. NGUYỄN NGỌC HÂN, sinh ngày 25/8/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 16, Quách Sầm Liêu, khóm 007, phường Tân Sầm, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

718. CHU THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 29/10/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 36, đường Thụy Văn, khóm 014, phường Thụy Văn, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

719. NGUYỄN HỒNG VẸN, sinh ngày 18/9/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 53, đường Hạ Phố, khóm 006, phường Hạ Phố, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

720. MẠC THỊ ÁI, sinh ngày 04/10/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 16, ngách 2, ngõ 361, đường Tam Dân, khóm 002, phường Phúc Đức, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

721. NGÔ THỊ NGOAN, sinh ngày 06/9/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 39, ngách 2, ngõ 88, đường Vinh Hoa, khóm 010, thôn Kỳ Đỉnh, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

722. LƯU THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 01/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 325, đường Đạo Hương, khóm 004, thôn Bình Nguyên, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

723. HỒ THỊ KIM THIỆT, sinh ngày 10/10/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 134/30, đường Thảo Hồ, khóm 011, thôn Thảo Hồ, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

724. LÊ THỊ THẢO, sinh ngày 28/12/1980 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 96, Cao Dương Nam, khóm 012, thôn Cao Bình, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

725. NGÔ THỊ TIẾN, sinh ngày 04/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1, ngách 105, ngõ 296, đường Oanh Đào, khóm 028, phường Vĩnh Cát, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

726. ĐINH THỊ LIÊN, sinh ngày 05/10/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 11, ngách 65, ngõ 460, đoạn Nam Thế 2, đường Trung Phong, khóm 001, phường Bình Nam, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

727. ĐINH THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 20/10/1981 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 5-73, ngõ 1, đường Dân Sinh, khóm 011, phường Long Bô, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

728. VÕ MAI LÝ, sinh ngày 01/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 38, ngách 48, ngõ 53, hẻm 243, đoạn 3, đường Long Cang, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

729. NGUYỄN NGỌC DIỄM, sinh ngày 27/02/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 21, đường Tân Mai 8, khóm 030, phường Dương Mai, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

730. HUỲNH PHƯỢNG YẾN, sinh ngày 09/4/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 268, đường Vinh Bình, khóm 013, phường Cao Vinh, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

731. LÂM THỊ KIM THOA, sinh ngày 01/02/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 13, số 76, đường Thiên Tường 1, khóm 019, phường Đồng An, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

732. VÕ THỊ ANH THƯ, sinh ngày 20/6/1991 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 12-3, hẻm 122, đoạn 1, đường Tam Dân, khóm 007, thôn Hải Khẩu, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

733. KIM CHAN THA, sinh ngày 16/8/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 50, phố Phụng Hóa, khóm 004, phường Hoa Mỹ, khu Điểu Tùng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

734. TRẦN THỊ SON, sinh ngày 19/11/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 65/1, đường Đông Hải, khóm 007, phường Trung Nhơn, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

735. TRẦN THỊ ÁNH, sinh ngày 09/5/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 15, đường Đông Phát, khóm 004, phường Trung Nhơn, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

736. BÙI THỊ DIỆU, sinh ngày 08/3/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ Thị Trường, đường Tây Lâm, khóm 007, phường Tây Lâm, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

737. NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG, sinh ngày 04/8/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1, ngách 2, ngõ 6, đoạn 1, đường Tân Đàm, khóm 001, phường Đế Đàm, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

738. NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU, sinh ngày 22/5/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 410, đoạn 6, đường Trung Hoa, khóm 005, phường Nội Hồ, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

739. NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN, sinh ngày 04/10/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 17, đường Tùng Giang Tam, khóm 029, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

740. PHẠM THỊ LƯƠNG, sinh ngày 14/6/1963 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 28, đường Lãnh Kỵ, khóm 002, phường An Định, khu An Định, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

741. NGUYỄN HỒNG DIỄM, sinh ngày 03/7/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 418, đường Trường Khê, khóm 009, phường Trường An, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

742. VÒNG SY MÚI, sinh ngày 25/8/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 1361, đường Trung Hoa 5, khóm 021, phường Chấn Hưng, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

743. DƯƠNG THỊ THƠM, sinh ngày 12/02/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 74, ngõ 45, đường Nam Vinh, khóm 009, phường Thiện Mỹ, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

744. NGUYỄN ĐỨC TRÍ, sinh ngày 02/7/1973 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 255, đường Trung Chính, khóm 032, phường Lục Giác, quận Lục Giác, TP. Đài Nam

Giới tính: Nam

745. HÀ THỊ NGUYÊN, sinh ngày 03/01/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 91/5, đường Hậu Trấn, khóm 010, thôn Hậu Trấn, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

746. NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU, sinh ngày 30/10/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 402, lầu 8-1, đoạn 1, đường Hướng Thượng, khóm 005, phường Công Đức, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

747. LÊ THỊ NGỌC, sinh ngày 24/11/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Nam Khang, đường Thủy Nguyên, khóm 010, phường Nam Thủy, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

748. NGUYỄN THỊ HỒNG LIỄU, sinh ngày 10/12/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 27, đường Thủy Vi, khóm 003, phường Thủy Vi, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

749. LÊ THỊ LOAN, sinh ngày 02/3/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28, Tây Phương Xã Khu, khóm 002, thôn Tây Khẩu, xã Liệt Dữ, huyện Kim Môn, Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

750. NGUYỄN THỊ LAN, sinh ngày 11/10/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 136/2, đường Trúc Sâm, khóm 015, thôn Trúc Sâm, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

751. CAO THỊ BÍCH LIÊN, sinh ngày 21/6/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 38/43, Phương Thố Liêu, khóm 004, phường An Chính, khu Ma Đậu, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

752. BÙI THỊ VỆ, sinh ngày 22/4/1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 5/1, hẻm Giang Sơn, khóm 007, phường Vạn Hợp, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

753. PHAN THỊ TUYẾT, sinh ngày 22/12/1972 tại Long An

Hiện trú tại: Số 30/2, đường Thách Sa, khóm 011, phường Thủy Tuyền, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

754. NGUYỄN THỊ THANH THỦY, sinh ngày 26/9/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5/2, số 28, ngõ 584, đoạn 1, đường Tứ Duy, khóm 015, phường Trúc Vi, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

755. TRẦN THỊ SUỐT, sinh ngày 16/01/1967 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 55, ngõ 180, đường Canh Sinh, khóm 017, phường Dân Sinh, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

756. DƯƠNG THỊ DIỄM PHƯƠNG, sinh ngày 01/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 36, đường Hòa Bình, khóm 019, phường Vĩnh Quán, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

757. THẠCH THỊ HẬU, sinh ngày 12/9/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 7, ngách 7, ngõ 267, đường Nhân Lâm, khóm 025, phường Ô Lâm, khu Nhân Võ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

758. NGUYỄN THỊ THỦY, sinh ngày 12/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7/4, đường Phúc Thọ, khóm 008, phường Lập Nhơn, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

759. NGUYỄN THỊ THANH, sinh ngày 21/01/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 31, đường Hoa Sơn, khóm 002, thôn Hoa Sơn, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

760. HÀ GIANG HỒNG THỦY, sinh ngày 10/12/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 107, đoạn 2, đường Hà Bắc, khóm 020, phường Bình Đức, khu Bắc Thuận, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

761. NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG, sinh ngày 10/8/1982 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 1451/46, đường Diên Bình, đoạn 2, khóm 005, thôn Cảng Nam, xã Hương Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

762. PHẠM THỊ KIỀU YẾN, sinh ngày 10/6/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 88, đường Dân Quyền, khóm 014, phường Tân Dân, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

763. NGUYỄN BÉ HON, sinh ngày 07/3/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 599, đường Dân Quyền 2, khóm 018, phường Trung Hiếu, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

764. TRẦN KIM TƯ, sinh ngày 08/11/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1/2, ngách 3, ngõ 125, đường Trang Kính, khóm 016, phường Hòa Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

765. NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG, sinh ngày 25/5/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 19, đường Long Bắc, khu 007, phường Điền Trung, khu Long Giếng, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

766. NGUYỄN THỊ KIM QUYỀN, sinh ngày 07/11/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 47, đường Đẩu Trung, đoạn 1, khóm 007, phường Tây Lộ, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

767. LÊ THỊ TÂM, sinh ngày 18/8/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 94, phố Dân Tộc, khóm 005, phường Đông Bình, thị trấn Thố Khổ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

768. CA THỊ LỆ THỦY, sinh ngày 01/12/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 95, ngõ 800, đường Đại Tân, khóm 001, phường Đại Tân, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

769. PHẠM NGỌC THẬT, sinh ngày 28/10/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 155, đường Tam Dân, khóm 008, phường Bình An, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

770. ĐẶNG THỊ HIỀN, sinh ngày 01/01/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 12, đường Thanh Nhất, khóm 006, phường Nhật Nam, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

771. LÝ THU NHANH, sinh ngày 06/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 921, đường Tam Phong, khóm 012, phường Tây Nam, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

772. HÀ KIM LÝ, sinh ngày 18/6/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 140, đường Lục Cổ, khóm 011, phường Lục Cổ, khu Ô Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

773. VÕ THỊ THU LAN, sinh ngày 10/9/1972 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Nam Tứ, đường Trường Thọ, khóm 016, phường Nam Cao, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

774. LÊ KIỀU NƯƠNG, sinh ngày 12/4/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 98, ngõ 34, đường Tín Nghĩa, khóm 012, phường Dân Hòa, khu Lu Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

775. PHẠM LỆ HUYÊN, sinh ngày 27/11/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 21, đường Tân Kì, khóm 015, phường Tân Thắng, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

776. NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 14/01/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 236, đường Giao Thắng, khóm 004, thôn Long Đàn, xã Nội Thế, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

777. BÙI THỊ NINH KIỀU, sinh ngày 29/9/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 4, đường Đại Tây Sơn, khóm 034, phường Đại Sơn, khu Hạnh Quang, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

778. LÊ THỊ HẰNG, sinh ngày 16/6/1991 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 367, đường Trung Sơn, khóm 012, thôn Đinh Trang, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

779. NGUYỄN THỊ LÊN, sinh ngày 22/3/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 4/10, ngõ 1, đường Hào Kim, khóm 011, thôn Tam Tỉnh, xã Bổ Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

780. CHẮNG THỦY KIM, sinh ngày 26/10/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 14/4, đường Cương Thành, khóm 012, phường Cảng Khẩu, khu Tiểu Cảng, TP.Cao Hùng

Giới tính: Nữ

781. BÙI KIM LOAN, sinh ngày 02/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 51, đường Đài Hưng, khóm 018, thôn Đài Tử, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

782. DƯƠNG THỊ THU TRANG, sinh ngày 18/01/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 36/4, đường Tam Giác Tử, khóm 007, thôn Tam Giác, làng Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

783. NGUYỄN THỊ NGỌC QUÝ, sinh ngày 15/10/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 79, đường Vạn Hưng, khóm 006, phường Vạn Hưng, khu Thạch Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

784. NGUYỄN THỊ HƯỜNG, sinh ngày 17/7/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 449, đường Kiến Quốc 3, khóm 001, phường Thiên Tuế, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

785. VŨ THỊ HOÃN, sinh ngày 19/11/1977 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 37, ngõ Hợp Sâm, khóm 013, phường Sam Lâm, khu Sam Lâm, TP.Cao Hùng

Giới tính: Nữ

786. LƯ MẪN QUÂN, sinh ngày 09/01/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9/4, ngõ 284, đường Nam Kinh, khóm 003, phường Tân Phú, khu Phụng Sơn, TP.Cao Hùng

Giới tính: Nữ

787. NHAN THỊ HỒNG THẮM, sinh ngày 21/4/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 57, hẻm 247, đường Nam Công, khóm 010, phường Tam Hợp, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

788. LÊ THỊ YẾN NHI, sinh ngày 12/10/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 168, đường Thắng Lợi, khóm 027, thôn Trúc Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

789. NGUYỄN THỊ MỊNH, sinh ngày 10/11/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 124, đường Thái Thố, khóm 004, thôn Thái Thố, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

790. HUỲNH THỊ KIỀU, sinh ngày 20/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, đường Thập Phân, khóm 001, phường Thập Phân, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

791. LA PHỤNG HƯƠNG, sinh ngày 02/02/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7, ngách 140, ngõ 61, đoạn 1, đường Tây Thành, khóm 006, phường Nam Lý, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

792. ĐẶNG THỊ THU BA, sinh ngày 10/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 66, đường Hải Cảng, khóm 006, phường Trung Môn, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

793. NGUYỄN THỊ KIM LOAN, sinh ngày 12/02/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 43, đường Đại Bì Cước, khóm 007, phường Lộc Liêu, khu Đông, TP. Gai Nghĩa

Giới tính: Nữ

794. LÊ THỊ HUỆ, sinh ngày 12/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 15, lầu 13, ngõ 91, đoạn 2, đường Thành Thái, khóm 016, làng Ngũ Cổ, khu Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

795. NGUYỄN THỊ MỸ CHI, sinh ngày 04/10/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 179, ngõ 301, đoạn 3, đường Đại Độ, khóm 009, phường Quan Độ, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

796. TRẦN THỊ MỸ TUYẾT, sinh ngày 07/10/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 96, đường Ngưu Khiêu Loan, khóm 013, phường Mai Hoa, thị trấn Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

797. BÙI NGỌC THI, sinh ngày 12/6/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 55, ngõ 27, phố Quá Hùng, khóm 024, phường Quá Bì, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

798. MA THỊ TRÌNH, sinh ngày 15/8/1980 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 31, đường Đại Khản, khóm 002, thôn Hoa Nguyên, xã Thái Ma, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

799. TRẦN THỊ MY, sinh ngày 15/01/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 115/1/9/2F, đoạn 2, đường Trung Sơn Bắc, khóm 001, phường Tu Diệp, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

800. CHÂU THỊ HUỲNH TRÂN, sinh ngày 04/01/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 12, số 76, đường Chính Phúc Ngũ, khóm 025, phường Đại Chính, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

801. LÊ MỸ HẠNH, sinh ngày 27/9/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 165/12, đoạn 1, đường Thanh Vân, khóm 007, phường Nhi Thành, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

802. NGUYỄN HUYỀN VY, sinh ngày 04/10/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 153, đoạn 3, đường Trang Tân, khóm 003, thôn Quá Linh, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

803. NGÔ THU ĐÔNG, sinh ngày 29/8/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 165, đường Thủy Nguyên, khóm 003, thôn Tân Cảng, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

804. ĐỖ THỊ LOAN, sinh ngày 16/02/1976 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 67, đường Khê Bắc, khóm 015, thôn Bạch Sa, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

805. TRƯƠNG THỊ THU DIỄM, sinh ngày 15/9/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 121, đường Trung Hưng, khóm 010, thôn Phong Sơn, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

806. HUỲNH NGỌC TUYẾT, sinh ngày 31/7/1978 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 26, đường Châu Giang, khóm 018, phường Sơn Thủy, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

807. NGUYỄN KIM CƯƠNG, sinh ngày 06/3/1977 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, ngõ 1, hẻm 410, đường Dân An Tây, khóm 003, phường Quang Hoa, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

808. LÊ THỊ HẰNG, sinh ngày 19/7/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 12/1, ngõ 259, đường Phúc Hưng, khóm 008, phường Đức An, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

809. NGUYỄN THANH LOAN, sinh ngày 01/8/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 37, đường Đạo Hương, khóm 002, phường Đạo Hương, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

810. HUỲNH THỊ KIM QUANH, sinh ngày 27/9/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 92-5, đường Sa Lôn, khóm 017, thôn Sa Lôn, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

811. LÝ THỊ THANH KIỀU, sinh ngày 17/10/1970 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 53, hẻm 1720, đường Trung Sơn, khóm 017, phường Quyến Tiền, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

812. NGUYỄN THỊ THÚY LOAN, sinh ngày 21/3/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 13, lầu 7, ngõ 69, đường Trung Chính, khóm 027, phường Kim Mỹ, khu Kim Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

813. SƠN THỊ BÍCH THẢO, sinh ngày 12/10/1972 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 53/3, đoạn 2, đường Bắc Thâm, khóm 013, phường Bổ Tân, khu Thâm Hang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

814. DƯƠNG TÚ MY, sinh ngày 21/02/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 42/2, lầu 2, đường Tự Cường, khóm 042, phường Phục Hưng, thị trấn Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

815. ĐINH THỊ ĐỨC, sinh ngày 15/6/1966 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 45 ngõ 95, đường Phúc Hưng, khóm 006, phường Hưng Vương, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

816. LÊ THỊ YẾN, sinh ngày 06/7/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9 ngách 7 ngõ 8, phố Hợp Thuận, khóm 027, phường Cựu Trang, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

817. BÙI THỊ DỊU, sinh ngày 10/02/1981 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 5 ngách 29 ngõ 220, đường Kha Hồ, đoạn 1, khóm 007, phường Kha Hồ, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

818. DƯƠNG THỊ HUẾ, sinh ngày 25/4/1980 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 5 số 183, đường Văn Hóa 7, khóm 030, thôn Đại Hoa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

819. VĂN THỊ KIM PHƯỜNG, sinh ngày 12/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 137, phố Bác Ái, khóm 005, phường Thụ Đông, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

820. ĐOÀN THỊ LUỘL, sinh ngày 16/6/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 29 ngõ 58, phố Hợp Giang, khóm 007, phường Chu Phức, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

821. TRẦN THỊ CẨM THÚY, sinh ngày 15/5/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5 số 59, đường Tam Hòa, đoạn 1, khóm 018, phường Khai Nguyên, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

822. NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG, sinh ngày 14/02/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 9 ngách 15 ngõ 145, đường Phú Dan, khóm 016, phường Hưng Đức, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

823. NGUYỄN THỊ XOA, sinh ngày 12/5/1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: số 14, phố Ngũ Phúc 13, khóm 016, phường Tân Phố, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

824. LÊ THỊ KIM THÚY, sinh ngày 22/3/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 96, Đông Trang, khóm 015, phường Đức Cao, thị trấn Quan Sơn, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

825. LÊ THỊ LY, sinh ngày 14/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 7 ngõ 172, đường Mộc Tân, đoạn 3, khóm 003, phường Chương Thụ, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

826. THÁI THỊ KIM HOA, sinh ngày 11/10/1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 3-65, phố Trấn Tam, khóm 009, phường Thanh Khê, TP Đài Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

827. ĐẶNG PHƯƠNG THÚY, sinh ngày 16/7/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 17, phố Nghĩa Phong, khóm 001, phường Doanh Bàn, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

828. BÙI THỊ TRANG, sinh ngày 05/3/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: số 43 Hạ Khảm, khóm 021, phường Khang An, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

829. TRẦN THANH TUYỀN, sinh ngày 21/5/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 6-2 số 2-5, phố Nhân Đức 5, khóm 009, phường Nhân Hòa, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

830. NGUYỄN THỊ THO, sinh ngày 02/01/1990 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 19 số 43, đường Trung Hoa, đoạn 1, khóm 032, phường Dụ Sinh, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

831. PHAN THỊ BÍCH NGÀ, sinh ngày 04/11/1987 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 28 ngõ 133, đường Đại Đồng Bắc, khóm 009, phường Đại Viên, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

832. NGUYỄN THỊ LAN, sinh ngày 24/8/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 8 ngách 11 ngõ 312, đường Đại Đồng, đoạn 2, khóm 012, phường Đại Đồng, quận Tích Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

833. LÊ THỊ TÂM, sinh ngày 16/7/1981 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 10 ngách 29 ngõ 379, phố Tân Hưng, khóm 015, thôn Trung Phúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

834. HOÀNG THỊ VÂN, sinh ngày 10/01/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 45 ngõ 5, phố Quang Hoa, khóm 018, phường Sài Trình, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

835. NGUYỄN THỊ THỦY, sinh ngày 27/4/1985 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 4 số 2, phố Cung Khẩu, khóm 001, phường Ấp Tú, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

836. LÝ THỊ KIM DUNG, sinh ngày 15/12/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 55 Hoành Cương Hạ, khóm 006, thôn Cao Nguyên, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

837. TRẦN THỊ THUYỀN, sinh ngày 06/4/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 14 số 172, đường Trùng Tân, đoạn 4, khóm 010, phường Phúc Chỉ, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

838. NGUYỄN THỊ TRINH, sinh ngày 27/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 59, phố Lạc Lợi 3, khóm 020, phường Trường Lạc, quận An Lạc, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

839. NGUYỄN THỊ XUYẾN, sinh ngày 19/6/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1-1 ngõ 36, phố Lạc Lợi 3, khóm 007, phường Ngũ Phúc, quận An Lạc, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

840. TẰNG QUẢNG PHÙNG, sinh ngày 02/5/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 15 ngõ 18, đường Bình Đức, khóm 013, phường Đại Đức, quận Bắc Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

841. NGUYỄN THỊ NGÁT, sinh ngày 11/11/1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 7 số 3-589, đường thanh Vân, khóm 015, phường Thanh Hóa, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

842. NGUYỄN THỊ HUỆ, sinh ngày 06/7/1974 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 161 Điền Thố, khóm 013, phường Long Tân, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

843. MẠC THỊ HẰNG, sinh ngày 23/3/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 182 ngõ 585, đường Trung Hưng, khóm 017, thôn Trung Phúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

844. NGUYỄN THỊ TÂN, sinh ngày 19/12/1963 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 126 ngõ 271, đường Liêm Thôn, khóm 011, phường Liêm Thôn, quận Phong Nguyên, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

845. VŨ THỊ HÙY, sinh ngày 12/5/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6 ngách 2 ngõ 263, đường Trung Chính, đoạn 1, khóm 004, thôn Trung Chính, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

846. TRẦN THỊ NGỌC TRINH, sinh ngày 15/4/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 2 ngõ 75, phố Hoài Đức, khóm 017, phường Dục Dân, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

847. NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM, sinh ngày 01/01/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 19-4 số 73, đường Nam Sơn, đoạn 1, khóm 004, thôn Ngõa Dao, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

848. HOÀNG THU HẰNG, sinh ngày 28/8/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 5 số 14 ngõ 303, đường Trung Hoa, đoạn 2, khóm 005, phường Trung Cần, quận Trung Chính, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

849. DƯƠNG THỊ THÙY LINH, sinh ngày 19/11/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 24 ngõ 75, đường Đại Quan, đoạn 1, khóm 020, phường Phù Châu, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

850. NGUYỄN THỊ NGÀ, sinh ngày 15/01/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 215, đường Chương Tân, đoạn 6, khóm 012, phường Địa Đàm, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

851. NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI, sinh ngày 20/9/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 174, phố Thái Xương 3, khóm 015, phường Trung Nguyên, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

852. CHÂU THỊ KIM THỦY, sinh ngày 08/7/1971 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3 ngách 1 ngõ 16, đường Nam Cảng, đoạn 3, khóm 011, phường Tây Tân, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

853. DƯƠNG THỊ DUYÊN, sinh ngày 10/7/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 35 ngách 648, đường Chí Hàng, đoạn 1, khóm 028, phường Nam Vinh, TP Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

854. VŨ THỊ YÊN, sinh ngày 21/02/1977 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 190, đường Tô Hoa, đoạn 3, khóm 001, phường Đông Áo, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

855. NGUYỄN THỊ LUYẾN, sinh ngày 14/4/1974 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 6-1 số 150, đường Trung Dung, khóm 024, phường Kim Tinh, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

856. ĐOÀN THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 29/11/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 80, đường Quang Minh, khóm 004, phường Vĩnh Xuân, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

857. NGUYỄN VĂN BỘI, sinh ngày 14/9/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 16 ngõ 85, đường Quang Minh, khóm 016, phường Lễ Kha, quận Tử Quan, TP Cao Hùng

Giới tính: Nam

858. TENG VĂN THUẬN, sinh ngày 08/4/1987 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 55, đường Văn Trung, khóm 002, phường Huệ Lai, quận Tây Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

859. NGUYỄN THỊ TỐ ANH, sinh ngày 25/9/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 1-10 ngõ 51, đường Mai Quế, khóm 004, phường Cát Tường, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

860. NGUYỄN THỊ KHÁ, sinh ngày 06/10/1976 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 126, phố An Khánh, khóm 005, phường An Khánh, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

861. LÊ THỊ NGỌC DIỂM, sinh ngày 27/7/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3 số 9 ngõ 120, đường Trùng Khánh Bắc, đoạn 3, khóm 003, phường Quốc Khánh, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

862. LÂM NGỌC YẾN, sinh ngày 16/9/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23, phố Thủy Đôi, khóm 002, phường Tân Xương, quận Tích Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

863. PHÙNG THỊ HOA, sinh ngày 17/8/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 5 số 7 ngách 5 ngõ 212, đường Dân An Tây, khóm 014, phường Quang Minh, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

864. PHẠM THỊ CẨM ANH, sinh ngày 31/3/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 5 ngách 11 ngõ 22, phố Đại Thành, khóm 006, phường Thành Công, quận Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

865. NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU, sinh ngày 02/7/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 25/891, đường Trung Chính, khóm 005, phường Long Phượng, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

866. NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU, sinh ngày 06/01/1986 tại Long An

Hiện trú tại: số 13, ngõ 51, phố Ngũ Phúc, khóm 029, thôn Trung Sơn, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

867. TẠ THỊ HỒNG LOAN, sinh ngày 16/01/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 6 số 5-30, đường Dân Hữu Đông, khóm 021, phường Hội Kê, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

868. TRẦN THỊ KIM NGỌC, sinh ngày 30/11/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 324, đường Công Minh, khóm 004, phường Trung Ương, quận Đông, TP Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

869. PHAN THỊ THANH THÚY, sinh ngày 05/5/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 1-79, đường Trung Ương Nam, khóm 007, phường Phúc Lợi, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

870. TRẦN THỊ THÚY, sinh ngày 27/12/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2-547, đường Dân Sinh, khóm 011, phường Bắc Môn, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

871. TRẦN THỊ DIỆU, sinh ngày 09/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 29/15, đường Đại Đông, khóm 002, phường Nghĩa Tín, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

872. TRẦN THỊ BÉ HAI, sinh ngày 12/6/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2 số 21 ngõ 451, phường thanh Vân, khóm 026, phường Thanh Hòa, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

873. HỒ THỊ TRINH, sinh ngày 12/12/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3 số 210, đường Nhân Ái, khóm 019, phường Trung Khê, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

874. TRẦN QUẾ HƯƠNG, sinh ngày 25/8/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1-18, phố Trung Hòa, khóm 005, phường Đông Môn, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

875. NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG, sinh ngày 16/12/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 15-2 số 953, đường Cửu Như Tứ, khóm 039, phường Trung Chính, quận Cổ Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

876. LÊ THỊ HUỆ, sinh ngày 22/3/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 17 ngách 80 ngõ 685, đường Quốc Tế, đoạn 1, khóm 019, phường Trung Đức, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

877. NGUYỄN THỊ THU THỦY, sinh ngày 02/10/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 33 ngõ 479, đường Trung Sơn, khóm 013, phường Xã Nam, quận Thần Cương, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

878. ĐẶNG THỊ MAI, sinh ngày 26/3/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: số 5 ngách 6 ngõ 113, đường Hán Sinh Đông, khóm 004, phường Hương Khâu, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

879. NGÔ THỊ MỸ EM, sinh ngày 01/01/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4 số 347, phố Đàm Mỹ, khóm 017, phường Thạch Đàm, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

880. LƯU THỊ BÍCH HẰNG, sinh ngày 24/3/1985 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Số 301, đường Trung Chính, khóm 018, thôn Tam Loan, xã Tam Loan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

881. NGUYỄN THỊ DIỄM, sinh ngày 11/5/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 29 Lý Kim Quán, khóm 009, thôn Nam Giang, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

882. TRƯƠNG THỊ NGỌC DIỂM, sinh ngày 01/01/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 1-6 số 309, phố Vũ Lĩnh, khóm 027, phường Ngoại Liêu, quận An Lạc, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

883. HÀ THỊ KIM OANH, sinh ngày 12/10/1977 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 110, đường Phong Niên, đoạn 2, khóm 005, phường Phong Niên, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

884. TẠ NHƯ Ý, sinh ngày 08/7/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 7 số 1-512, đường Đại Hữu, khóm 005, phường Đại Hữu, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

885. LÊ THỊ NGỌC LÀNH, sinh ngày 03/12/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 18 ngách 10 ngõ 329, đường Diêm Điền, khóm 001, phường Diêm Điền, quận An Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

886. PHẠM THỊ HỒNG, sinh ngày 20/6/1978 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 252, đường Quy Sơn, khóm 005, phường Quy Sơn, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

887. TRẦN TINH TINH, sinh ngày 23/01/1979 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 4-3 số 16 ngõ 15, phố Đức Tường, khóm 020, phường Thụ Đức, quận Nam, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

888. DƯƠNG HUỆ TRÂN, sinh ngày 19/4/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 42 ngõ 113, đường Trung Chính, khóm 020, phường Bắc Hoa, quận Quan Triều, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

889. ĐINH THỊ HƯỜNG, sinh ngày 06/8/1984 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 6 ngách 7 ngõ 219, đường Dục Đạt, khóm 035, phường Nghĩa Hưng, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

890. NGUYỄN THỊ OANH, sinh ngày 05/7/1976 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 7 ngách 4, phố Đức An, khóm 008, phường Bái Bi, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

891. LƯU MẨY VA, sinh ngày 29/11/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 21 ngách 21 ngõ 2, đường Đầu Tiền, khóm 004, phường Đầu Tiền, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

892. NGUYỄN THỊ HIẾU, sinh ngày 04/8/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 38 ngõ 394, đường Long Giang, khóm 024, phường Hành Nhân, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

893. ĐẶNG THỊ LÀNH, sinh ngày 20/01/1989 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Lầu 7 số 84, đường Ái Tâm, khóm 031, phường Tân Lý, quận Đại Lý, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

894. PHAN THỊ QUẾ ANH, sinh ngày 26/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 183, đường Diên Bình, đoạn 3, khóm 001, phường Cảng Bắc, quận Bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

895. HOÀNG THỊ HẬU, sinh ngày 03/02/1982 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 574, đường Văn Xương, khóm 032, phường Đại Trang, quận Ngô Thê, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

896. NGUYỄN THỊ LAN, sinh ngày 24/11/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: số 51 ngõ 24, phố Tân Thị, khóm 005, phường Thanh Giang, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

897. PHẠM THỊ MUỘI, sinh ngày 29/4/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 364, đường Tây Định, khóm 002, phường Tây Khang, quận Trung Sơn, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

898. TRẦN THỊ NGUYỆT, sinh ngày 18/12/1982 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 2 số 22 ngõ 71, phố Thế Giới, khóm 022, phường Thương Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

899. LÌU THỊ KIM, sinh ngày 26/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 2/22 ngõ Phương Bình, khóm 002, phường Hạ Bình, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

900. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 28/12/1988 tại Long An

Hiện trú tại: Số 489, đường Thanh Vân, khóm 002, phường Thanh Hòa, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

901. ĐỖ THỊ TRANG, sinh ngày 20/8/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2 số 377, đường Thượng Hưng, khóm 005, thôn Trung Phúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

902. LƯƠNG THỊ NGỌC DUNG, sinh ngày 13/10/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: số 197, đường Nam Điền, khóm 012, thôn Bộ Hạ, xã Minh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

903. LÊ NGỌC NHI, sinh ngày 13/5/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 10-121, phố Diên Thọ, khóm 007, phường Trung Lộ, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

904. LÊ THÙY LINH, sinh ngày 03/3/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 412, đường Trung Chính, khóm 010, phường Bảo Tân, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

905. NGUYỄN THỊ TRÚC ƯỚC, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5 số 14 ngõ 65, đường Văn Hóa Nam, khóm 007, phường Quang Huy, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

906. BÙI THỊ LANH, sinh ngày 10/3/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 122, đường Đại Khê, đoạn 2, khóm 004, thôn Bi Cước, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

907. MAI THỊ LOAN HỒNG, sinh ngày 16/8/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 76 ngõ 51, đường Đại Quyến, đoạn 3, khóm 024, phường Nội Thố, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

908. NGUYỄN THỊ TUYẾT GIAO, sinh ngày 01/01/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2-3 số 90 ngõ 727, đường Trung Hoa, khóm 003, phường An Khang, quận Vĩnh Khang, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

909. NGUYỄN THỊ HỮU, sinh ngày 10/8/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 1-24 Thổ Khố Tử, khóm 007, thôn Trấn Bắc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

910. NGUYỄN THỊ HOA, sinh ngày 23/3/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 21 ngõ 37, phố Đông Tân, khóm 020, phường Trường Hưng, quận Thất Đỗ, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

911. NGUYỄN THỊ MI, sinh ngày 14/4/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 1-3 số 16 ngõ 225, phố Ngọc Thành, khóm 009, phường Hồng Phúc, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

912. NGUYỄN THỊ HIÊN, sinh ngày 01/10/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 3 số 907, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 039, phường Quý Hòa, quận Thái Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

913. LÊ THANH THÚY, sinh ngày 10/8/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: số 8 Nội Oa, khóm 018, phường Song Khê, quận Song Khê, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

914. THÁI HÀ, sinh ngày 02/11/1949 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 12 số 40, đường Thúy Phong, khóm 004, phường Hải Thắng, quận Tả Doanh, TP Cao Hùng

Giới tính: Nam

915. PHẠM THỊ TRANG, sinh ngày 23/5/1980 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 34, đường Tuy Đông, khóm 008, phường Trung Liêu, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

916. NGUYỄN THỊ MẾN, sinh ngày 08/02/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 11-36, đường Hòa Nhất, khóm 002, phường Hòa Hiến, quận Trung Chính, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

917. NGUYỄN THỊ KIM CÚC, sinh ngày 25/11/1985 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 25 ngõ 60, phố Phúc Quốc Bắc, khóm 010, phường Đại Đồng, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

918. NGUYỄN THỊ BÉ CHÍNH, sinh ngày 29/6/1973 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 12 ngách 25 ngõ 236, đường Trùng Khánh Bắc, đoạn 3, khóm 029, phường Lân Giang, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

919. PHAN THỊ XUÂN, sinh ngày 19/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7 số 3, phố Phúc Thọ 7, khóm 030, phường Hạnh Phúc, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

920. NGUYỄN THỊ DƯƠNG, sinh ngày 31/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 202, đường Gia Đông, khóm 001, phường Gia Đông, quận Tích Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

921. NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU, sinh ngày 19/9/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: số 53 ngõ Trúc Điền, đường Quang Minh, khóm 003, thôn Điền Đầu, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

922. NGUYỄN THANH THẢO, sinh ngày 08/01/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 4 ngõ 265, đường Tịch Vạn, đoạn 1, khóm 017, phường Giang Bắc, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

923. TRẦN THỊ HỒNG DIỆU, sinh ngày 28/9/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 152, đường Lâm Cảng, đoạn 6, khóm 007, phường Hải Tân, quận Thanh Thủy, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

924. NGUYỄN THỊ QUÝ, sinh ngày 01/10/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 32-4 ngõ Ngọc Bình, khóm 015, phường Bắc Thế, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

925. THÁI CÀ TIỀN, sinh ngày 27/11/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 2-5 số 52, đường Trùng Tân, đoạn 1, khóm 002, phường Vĩnh Hưng, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

926. ỪNG TRƯỚNG LÌM, sinh ngày 18/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3-6 số 11 ngách 1 ngõ 249, đường Tây Đồn, đoạn 2, khóm 016, phường Thượng Thạch, quận Tây Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

927. KHƯU THỊ MỸ NGỌC, sinh ngày 14/10/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 47, đường Thiên Tường, khóm 014, phường Tập Anh, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

928. NGUYỄN THỊ DUNG, sinh ngày 08/12/1963 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 15, phố Minh Nha, khóm 012, thôn Lưu Thố, xã Hoa Tường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

929. MA THỊ ĐẸP, sinh ngày 12/9/1971 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Phòng 11 số 19 ngõ 148, đường Bắc Hưng, đoạn 2, khóm 025, phường Nhân Ái, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

930. LÂM THANH LIÊN, sinh ngày 10/7/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 4 ngõ 303, đường Dân Tộc Tây, khóm 008, phường Lân Giang, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

931. NGUYỄN THỊ HIỀN LƯƠNG, sinh ngày 18/12/1962 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 10 số 67, phố Vĩnh Lạc, khóm 010, phường Thành Công, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

932. NGUYỄN THỊ NĂM, sinh ngày 01/01/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 707, đường Phú Quốc, khóm 005, phường Tân Phố, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

933. NGUYỄN NGỌC LỆ, sinh ngày 15/5/1976 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 234, đường Nhất Tâm, khóm 008, phường Xã Bì, quận Phong Nguyên, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

934. NGUYỄN NGỌC CHẦM, sinh ngày 23/10/1994 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 234, đường Nhất Tâm, khóm 008, phường Xã Bì, quận Phong Nguyên, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

935. LÊ THỊ BÍCH NGÂN, sinh ngày 16/8/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 23, phố Giang Nam 4, khóm 004, phường Long Cương, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

936. ĐẶNG THỊ NGỌC NỬ, sinh ngày 22/9/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 5 ngách 24 ngõ 92, phố Dương Quang, khóm 011, phường Tử Dương, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

937. TRẦN THỊ MANG NHI, sinh ngày 29/01/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 12 ngõ 181, đường Côn Minh, khóm 023, phường Phúc An, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

938. NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC, sinh ngày 02/4/1976 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 22, phố Quang Hòa, khóm 019, thôn Phong Thụ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

939. NGUYỄN THỊ THUYỀN, sinh ngày 01/5/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5 số 3 ngách 14 ngõ 342, phố Cương Sơn Nam, khóm 020, phường Thụy Bình, quận Tiền Trấn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

940. NGUYỄN NGỌC BÍCH TUYỀN, sinh ngày 16/8/1989 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4/3 số 15 ngõ 395, phố Trấn Đông 1, khóm 005, phường Trấn Hải, quận Tiền Trấn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

941. TRẦN THỊ CHI, sinh ngày 29/9/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 53 ngõ 137, đường Tân Sinh Bắc, đoạn 2, khóm 017, phường Tân Sinh, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

942. NGUYỄN THỊ HÀ, sinh ngày 23/02/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 18 ngách 11 ngõ 62, đường Tân Đàm, đoạn 2, khóm 008, phường Đồ Đàm, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

943. LÊ THỊ HIẾU, sinh ngày 16/9/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 41, phố Đại Hoa 5, khóm 024, phường Đông Phố, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

944. LÊ THỊ PHƯƠNG TRANG, sinh ngày 09/3/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 1 ngõ 81, phố Liêu Ninh, khóm 011, phường Lực Hoành, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

945. NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG, sinh ngày 18/5/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 23 ngõ 6, đường Bạch Vân 5, khóm 006, thôn Bạch Vân, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

946. ĐINH THỊ NGỌC HÂN, sinh ngày 21/11/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 11-7 ngõ 79, đường Trung Hoa, đoạn 1, quận Bát Lý, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

947. HUỲNH NHỤC MÚI, sinh ngày 28/6/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 15 ngách 21 ngõ 28, phố Tự Cường 2, khóm 024, phường Thảo Nam, quận Ngô Lầu, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

948. NGUYỄN THỊ THANH LINH, sinh ngày 25/10/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3-1 số 30 ngõ 352, đường Trung Hoa Nam, đoạn 2, khóm 013, thôn Phố Đỉnh, xã Tân Thất, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

949. NGUYỄN THỊ LÊN, sinh ngày 16/7/1971 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 29-1 ngõ 653, đường Quan Phố, đoạn Vân Đông, khóm 004, phường Nội Lập, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

950. ĐẶNG THỊ THU HIỀN, sinh ngày 08/01/1997 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 29-1 ngõ 653, đường Quan Phố, đoạn Vân Đông, khóm 004, phường Nội Lập, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

951. NGUYỄN THỊ YẾN, sinh ngày 13/02/1984 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 388, đường Diên Hải, đoạn 1, khóm 019, thôn Mạch Thố, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

952. TRẦN THỊ KIM PHỤNG, sinh ngày 15/8/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: số 13 ngõ 101, đường Quỳnh Lâm Nam, khóm 020, phường Quỳnh Lâm, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

953. BẠCH HUỆ DINH, sinh ngày 03/01/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 10 Kim Ấn Sơn Trang, khóm 016, phường Diên Khánh, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

954. NGUYỄN THỊ THU HIỀN, sinh ngày 14/8/1974 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 7 Thành Tử Đỉnh, khóm 020, phường Đại Hưng, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

955. LÊ THỊ HƯỜNG, sinh ngày 17/5/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 20 ngõ 152, đường Hoàn Hà, đoạn 1, khóm 016, phường Đại Nguyên, quận Đại Lý, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

956. NGUYỄN THỊ TUYỀN, sinh ngày 15/10/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 98/3, đường Hải Thông, phường Văn Hóa, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

957. TRƯƠNG THỊ NGỌC GIÀU, sinh ngày 16/01/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 178, Song Khê Khẩu, khóm 006, phường Khê Khẩu, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

958. PHẠM THỊ HỒNG PHƯỢNG, sinh ngày 22/4/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 431, đường Lạc Nghiệp, khóm 018, phường Đông Anh, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

959. HUỲNH KHÁNH CHÂU, sinh ngày 19/6/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 15, ngách 63, đường Yến Mu, khóm 002, thôn Hoa Đàm, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

960. VÕ THỊ KIM LUYẾN, sinh ngày 17/7/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 74/8, đường Tân Đan, khóm 003, thôn Vạn Đan, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

961. NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN, sinh ngày 19/10/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 34, đường Ngũ Phúc 13, khóm 020, phường Tân Phố, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

962. HUỲNH THỊ THANH YẾN, sinh ngày 26/12/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 138, đoạn 2, đường Thụy An, khóm 001, phường Khang An, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

963. LƯU THỊ KIM YẾN, sinh ngày 10/7/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 105, đường Vĩnh Khang, khóm 017, phường Nam Dương, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

964. NGUYỄN THỊ THU HÀ, sinh ngày 13/3/1963 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 58, ngõ 546, đường Văn Hiền, khóm 007, phường Văn Thành, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

965. NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU, sinh ngày 26/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 131, đường Cao Bình 3, khóm 015, phường Bình Đỉnh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

966. NGUYỄN NGỌC HẠNH, sinh ngày 10/10/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 513, đoạn 5, đường Công Học, khóm 006, phường Công Uấn, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

967. LÊ THỊ TRÚC GIANG, sinh ngày 06/3/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 13, số 237, đường Đông Hưng, khóm 027, phường Tân Đông, khu Tân Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

968. ĐINH THỊ HÀ NHỚ, sinh ngày 21/8/1985 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 204, đường Thủy Khố, khóm 009, phường Đông Thế, khu Nam Tây, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

969. TRẦN THỊ HIỀN, sinh ngày 05/3/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 4, ngách 3, ngõ 56, đoạn 2, đường Bắc Nghị, khóm 008, phường Thanh Đàm, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

970. LÊ THỊ THANH THỊ, sinh ngày 22/3/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 317, đường Trung Hưng, khóm 006, thôn Võ Hán, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

971. NGUYỄN THỊ LAN, sinh ngày 25/11/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 489, đường Đông Hải, khóm 010, thôn Đông Hải, xã Phường Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

972. ĐẶNG THỊ THÂN, sinh ngày 01/02/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5, ngách 2, ngõ 86, đường Minh Thắng, khóm 014, phường Trung Thố, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

973. NGÔ THỊ HIỀN, sinh ngày 10/9/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 15/15, lầu 3, ngõ 122, đoạn 2, đường Đại Phong, khóm 009, phường Đại Phong, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

974. ÂU THỊ HỒNG TƯƠI, sinh ngày 16/6/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 240/14/15, đoạn 1, đường Phục Hưng, khóm 019, phường Tân Sanh, thị xã Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

975. NGUYỄN THỊ SẮC, sinh ngày 16/01/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 43, đường Vĩnh Hưng 2, thôn Trúc Viên, xã Nội Bộ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

976. VŨ THỊ VÂN, sinh ngày 25/12/1979 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 100, đường Hậu Kinh Bắc, khóm 008, thôn Kim Điền, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

977. NGUYỄN THỊ MAI ANH, sinh ngày 23/3/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 19/17, ngách 6, ngõ 267, đường Nhân Lâm, khóm 025, phường Hắc Lâm, khu Nhân Vũ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

978. NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM, sinh ngày 05/01/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 44, đoạn 1, đường Phân Thảo, thôn Gia Lão, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

979. NGUYỄN KIỀU OANH, sinh ngày 09/6/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 22, ngách 12, ngõ 178, đoạn 2, đường Trung Chánh, khóm 017, thôn Nhân Phường, xã Điền Cuối, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

980. BÙI THỊ MAI THẢO, sinh ngày 28/02/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 828, đường Trung Lập, khóm 037, phố Lau Công, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

981. ĐỖ THỊ BÉ, sinh ngày 07/9/1960 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 589, đoạn 1, đường Thành Công, khóm 015, thôn Thụ Lâm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

982. VÕ THỊ BẰNG LĂNG, sinh ngày 16/4/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 14/54, đường Thuyền Đầu, khóm 015, thôn Thuyền Đầu, xã Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

983. NGUYỄN THỊ YẾN HOA, sinh ngày 17/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 19, đường Thái Bình, khóm 003, phường Mai Phương, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

984. CAO THỊ MAI TRINH, sinh ngày 03/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 305, đoạn 2, đường Dân Tân, khóm 017, phường An Hải, khu Trung Tây, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

985. NGUYỄN THỊ DIỆU TUYỀN, sinh ngày 03/4/1972 tại Đắc Lắc

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 231, đường Canh Sinh Bắc, khóm 019, phường Bì Nam, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

986. CÚN SAY VẰN, sinh ngày 10/8/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 23/1, đường Hậu Trang, khóm 013, thôn Đại Nghĩa, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

987. NGUYỄN THỊ BÌNH, sinh ngày 04/4/1976 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 146, đường Trung Sơn, khóm 005, phường Nhân Ái, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

988. LƯU THỊ NGUYỆT NGA, sinh ngày 15/5/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 239, khóm 009, thôn Giới Thọ, xã Nam Đẩu, huyện Liên Giang, Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

989. NGUYỄN THỊ ĐIỆP, sinh ngày 28/10/1981 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 5, ngõ 873, đoạn 2, đường Vạn Thọ, khóm 030, thôn Quy Sơn, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

990. LIÊN THỊ TÂM, sinh ngày 26/5/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 7/3, ngõ 77, đường Bích Đàm, khóm 013, phường Thái Bình, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

991. NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ, sinh ngày 23/6/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 625, đoạn 7, đường Trung Hiếu Đông, khóm 005, phường Trung Nam, khu Nam Cảng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

992. GỊP TÚ TRINH, sinh ngày 07/7/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Hợp Hưng, đường Thanh Thủy, khóm 012, phường Nguyệt Mi, khu San Lâm, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

993. NGUYỄN THỊ XO, sinh ngày 09/5/1974 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 346, đường Trung Chính, khóm 016, phường Trung Chính, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

994. NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN, sinh ngày 11/7/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 45, đường Trung Ương, đoạn 2, khóm 023, phường Viên Lâm, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

995. TRẦN THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 27/12/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 251, đoạn 3, đường Trung Hoa, khóm 008, phường Phong Lý, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

996. NGUYỄN THỊ HIẾU, sinh ngày 18/9/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26, đường Hậu Nam, khóm 032, phường Thảo Nha, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

997. LÝ THỊ BÌNH, sinh ngày 17/7/1976 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 94, đường Bạch Tây, khóm 014, phường Bạch Tây, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

998. TRẦN THỊ LY, sinh ngày 15/4/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 505, đoạn 4, đường Chương Thủy, khóm 021, thôn Lễ Luân, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

999. NGUYỄN NGỌC THƠ, sinh ngày 04/5/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 54/3, ngõ 20, đường Thông Nhân, khóm 012, phường Thông Hóa, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

1000. TRẦN THỊ ĐÀO, sinh ngày 05/7/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 37, hẻm 89, đoạn 2, đường Ích Dân, khóm 011, phường Trường Vinh, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

1001. NGUYỄN THỊ HIỀN, sinh ngày 16/02/1984 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 3, đường Hồ Tử, khóm 005, phường Tam Thôn, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1002. TỪ THỊ MỘNG THÙY, sinh ngày 02/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21/1, ngõ 1, đường Sùng Văn, khóm 021, phường Chính Linh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1003. FAN TIẾN PHƯỚC, sinh ngày 17/10/2004 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 171, ngõ 2, đường Trung Hoa, đoạn 1, khóm 012, phường Tiền Khê, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nam

1004. NGUYỄN THẢO VÂN, sinh ngày 07/6/2001 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 3, số 907, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 039, phường Quý Hòa, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1005. TRẦN THỊ LANH, sinh ngày 03/8/1960 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 53, đường Bắc Viên, khóm 007, phường Tân Thắng, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

1006. TRẦN THỊ RẢNH, sinh ngày 15/01/1979 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: Số 12, lầu 4, ngõ 141, đường Phúc Đức, khóm 005, phường Hưng Phúc, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1007. PHAN THỊ TUYẾT, sinh ngày 09/02/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 77, đường Trường Thọ, khóm 001, phường Đồng An, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

1008. PHAM THỊ ÚT GIỎI, sinh ngày 26/7/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 158, đường Kiên Hành, khóm 015, phường Vinh Tuyền, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

1009. LƯU THỊ HUYỀN, sinh ngày 02/8/1987 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 4/3, ngách 29, ngõ 48, đường Duy An, khóm 012, phường Nhị Linh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1010. NGUYỄN THỊ THU NGÂN, sinh ngày 18/3/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 483, Nã Bạt Lâm, khóm 006, phường Dương Lâm, khu Tân Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

1011. THÁI THỊ QUYÊN, sinh ngày 01/01/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 61, đường Đức Hóa, khóm 018, phường Trúc Lâm, khu Cát Lục, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

1012. VÕ THỊ BÉ TRANG, sinh ngày 09/4/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 18/2, đường Phúc Thuận, khóm 006, phường A Dĩ, thị trấn Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1013. TRẦN KIM NGA, sinh ngày 24/02/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 39, đường Thụy Tường, khóm 048, phường Trung Trang, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1014. VÒNG KIM NGỌC, sinh ngày 22/4/1992 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1, ngõ Hưng Thụ, đường Lý Lâm Đông, khóm 018, phường Đông Lâm, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1015. LIÊU THỊ ÚT BỒNG, sinh ngày 09/10/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 280, hẻm 299, đường Đại Đồng, khóm 006, thôn Vạn Kiên, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1016. CHÂU NGỌC MỸ, sinh ngày 11/8/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 49, ngõ 155, đường Ngũ Phòng, khóm 020, thôn Ngũ Phòng, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1017. LÊ THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 01/02/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 87, đường Tử Quan, khóm 004, phường Tử Bình, khu Tử Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1018. NGUYỄN THỊ ĐÀO, sinh ngày 15/10/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 250/1, đường Kiến Quốc, khóm 031, phường Thanh Khê, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1019. NGUYỄN THỊ NGÂN, sinh ngày 08/9/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 146, đường Trung Hiếu, khóm 018, phường Giáp Đông, khu Lục Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

1020. LỶ NHỊT NGỒ, sinh ngày 10/7/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1/5, đường Sơn Cam, khóm 001, phường Sơn Cam, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1021. LÊ THỊ THU HẰNG, sinh ngày 01/10/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 332, đoạn 2, đường Kì Giáp, khóm 007, phường Viên Phú, khu Kì Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1022. NGUYỄN THỊ QUYỀN, sinh ngày 26/3/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 16, đường An Định, khóm 006, phường Kim Trúc, khu Nội Môn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1023. PHAN MỘNG TUYỀN, sinh ngày 12/5/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 7, đường Oách Tử Thổ, khóm 002, thôn Nghĩa Nhân, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1024. PHAN THỊ CHƠN, sinh ngày 01/10/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 152, đường Trung Thố, khóm 009, phường Trung Thố, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1025. PHÙ SAO DIN, sinh ngày 25/12/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 21, đường Trượng Trúc, khóm 014, phường Trượng Trúc, khu Kỳ Tân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1026. PHẠM HỒNG DIỄN, sinh ngày 26/8/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 3/3, số 389, đường Nhân Đức, khóm 015, thôn Thụ Lâm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nam

1027. NGUYỄN THỊ THANH NHANH, sinh ngày 19/01/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 9, đường Hành Nghĩa, khóm 024, phường Chính Linh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1028. NGUYỄN THỊ GIÀU, sinh ngày 02/10/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6, đường Lạc Quần, khóm 003, phường Quảng Dân, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

1029. LƯU THỊ HẬU, sinh ngày 04/01/1973 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 97, đường Cát An, khóm 012, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1030. NGUYỄN THỊ SÁU, sinh ngày 17/6/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, đường Tử Hòa, khóm 017, phường Trúc Luân, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc, Đài Loan

Giới tính: Nữ

1031. PHẠM THỊ LIÊN, sinh ngày 13/01/1982 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 51, đoạn 2, đường Dân An, khóm 016, phường Tân Điền, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

1032. TRẦN THỊ THÚY LOAN, sinh ngày 14/4/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 43/1, đoạn 2, phố Tây Xuyến, khóm 002, phường Bắc Viên, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1033. LÊ THỊ MỘNG NỞ, sinh ngày 06/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1/9, ngõ 280, đường Nam Thượng, khóm 003, thôn Nam Mỹ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1034. LÊ ĐÌNH KIM LOAN, sinh ngày 20/9/1975 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3, ngách 6, ngõ Tân Hưng, đường Bạch Thụ, khóm 015, phường Bạch Thụ, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1035. NGUYỄN THỊ KIM THOA, sinh ngày 24/7/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 8, ngách 47, ngõ 790, đoạn 5, đường Trung Hiếu Đông, khóm 021, phường Đại Đạo, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1036. VÕ THỊ HỒNG PHƯỢNG, sinh ngày 28/12/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 16, ngách 8, ngõ 131, đường Long Quốc, khóm 037, phường Bộ Viên, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

1037. NGUYỄN THỊ ÁI LINH, sinh ngày 19/3/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 12/6, số 919, đường Trung Chính, khóm 013, phường Trung Ninh, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1038. NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN, sinh ngày 23/3/1975 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 2/2, ngõ 515, đoạn 3, đường Kiến Quốc, khóm 002, thôn Văn Phúc, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1039. NGÔ THỊ TUYẾT NGA, sinh ngày 24/3/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 67, đường Đài Hưng, khóm 018, thôn Đài Tử, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1040. NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH, sinh ngày 08/9/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9, ngách 11, ngõ 81, đường Vĩnh Nghiệp, khóm 008, phường Mỹ Thành, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1041. NGUYỄN HOÀNG LAN, sinh ngày 20/6/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4/2, đường Trung Hoàng, khóm 010, thôn Đại Trung, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1042. PHẠM THỊ A, sinh ngày 28/7/1985 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 13/1, đường Tiền Hẻm, khóm 003, thôn Đại Trang, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1043. NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY, sinh ngày 03/12/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 804, đoạn 5, đường Viên Tập, khóm 001, thôn Phục Hưng, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1044. KÁ PHƯỢNG, sinh ngày 22/4/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 39, ngõ 5, đoạn 2, đường Vĩnh An Bắc, khóm 004, phường Nhân Hoa, khu Tân Trang, TP.Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1045. PHẠM THỊ NHI, sinh ngày 09/7/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 48/7, đường Trĩ Huy, khóm 010, phường Hoa Hưng, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1046. PHAN THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 30/5/1971 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 712, đường Ngũ Giáp Nhị, khóm 036, phường Trấn Nam, khu Phụng Sơn, TP.Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1047. LÊ THỊ NHÀN, sinh ngày 10/02/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 6, đường Hán Lâm Viên, khóm 019, phường Long Phụng, thị trấn Nam Trúc, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1048. NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 21/7/1989 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 29/3F, đường Trung Hưng, khóm 011, phường Sơn Giai, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1049. NGUYỄN THỊ MỸ LINH, sinh ngày 18/9/1990 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 151, đường Tân Sinh, khóm 001, phường Trung Hoa, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1050. ĐINH THỊ KHÁ, sinh ngày 22/12/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 2018, đường Công Chánh Tây, khóm 013, phường Bạch Địa, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1051. THÁI THỊ MẠI, sinh ngày 10/9/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 8, đường Bì Tử Đầu, khóm 009, phường Thăng An, khu Bạch Hà, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

1052. VÕ THỊ BÉ LÀNH, sinh ngày 14/01/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 121, đường Lâm Sâm, khóm 011, phường Nam Hòa, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1053. CAO THỊ KIỀU ANH, sinh ngày 01/5/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 569/1/74, đường Thảo Khê, khóm 006, phường Thương Lâm, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1054. VÕ THỊ HỒNG CẨM, sinh ngày 18/8/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 30/8, đường Đôn Tử Cước, khóm 002, phường Nội Môn, khu Nội Môn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1055. VÕ THỊ NGỌC HÀ, sinh ngày 22/01/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 335, đường Trung Sơn, khóm 004, phường Dục Anh, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1056. VÕ THỊ BÍCH, sinh ngày 06/9/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Đầu Bình, đường Thạch Cương, khóm 004, phường Kim Tinh, khu Thạch Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

1057. NGÔ THỊ HÀ, sinh ngày 12/4/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 10, Gia Hoa Tân Thôn, khóm 008, phường Dân Sinh, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1058. NGUYỄN THỊ HẠNH, sinh ngày 10/10/1976 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 189, đường Dục Anh, khóm 023, phường Đại Đông, khu Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

1059. TRẦN THỊ HÓN, sinh ngày 01/01/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 108, đường Tì Bà, khóm 013, phường Tì Bà, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1060. BÙI THỊ CÀ TUỐC, sinh ngày 20/7/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 27, đường Mã Cái Đán, khóm 009, thôn Nhật Nguyệt, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1061. LÂM THỊ KIM CHI, sinh ngày 01/4/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 24/13, đường Ôn Cảng, khóm 012, thôn Ôn Cảng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1062. PHẠM THỊ MAI, sinh ngày 19/10/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 136/1, đường Ôn Cảng, khóm 007, thôn Ôn Cảng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1063. ĐỖ KIM NGOAN, sinh ngày 23/7/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 224/3, đoạn 1, đường Giới Thọ, khóm 011, phường Đại Phúc, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1064. NGUYỄN ÚT EM, sinh ngày 16/02/1989 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 5/2, số 5, ngõ 66, đường Tăng Thố, khóm 016, phường Bổn Xã, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

1065. LÝ HOA HỒNG, sinh ngày 30/9/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 236, lầu 12/1, đường Vĩnh Cát, khóm 005, phường Ngũ Toàn, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1066. NGUYỄN THỊ TRANG, sinh ngày 01/7/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: số 8 ngõ 129, phố Hoa Thanh, khóm 004, phường Phúc An, TP Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1067. PHẠM THỊ MỸ HẰNG, sinh ngày 21/3/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 2-2 ngõ 393, đường Nam Vinh, khóm 009, phường Anh Nhân, quận Nhân Ái, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

1068. THÁI THỊ HẠNH, sinh ngày 04/6/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11 ngách 1 ngõ Tân Hưng, khóm 005, thôn Thảo Hồ, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1069. NGUYỄN THỊ HẢI ANH, sinh ngày 01/6/1984 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: số 4-19, đường Thuấn Canh, khóm 012, phường Tây Đức, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1070. HỒ THỊ LAM, sinh ngày 29/11/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Tự Cường 2, đường Trang Kính, khóm 020, phường Sĩ Hòa, quận Kiều Đầu, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1071. TRẦN HUỆ LINH, sinh ngày 15/12/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 9 ngõ 66, đường Trung Chính, khóm 003, phường Trương Bắc, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1072. TRƯƠNG THỊ THANH THẢO, sinh ngày 13/6/1973 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 6 số 20 ngõ 153, phố Tây Thịnh, khóm 019, phường Dân Hữu, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1073. PHAN THỊ MỸ CHI, sinh ngày 21/12/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2 số 112, đường Ngự Thành, khóm 022, phường Thành Thái, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1074. TỐNG THỊ SAO MAI, sinh ngày 30/12/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 132 Thanh Tuyền, khóm 008, thôn Đào Sơn, xã Ngũ Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1075. NGUYỄN THỊ NHIỀU, sinh ngày 20/5/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 65, Gia Thiêm, khóm 004, phường Gia Thiêm, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1076. NGUYỄN THỊ DIỆU, sinh ngày 10/02/1982 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 168, đường Trung Sơn Đông, đoạn 1, khóm 004, phường Đức Nghĩa, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1077. HUỲNH KIM VÀNG, sinh ngày 27/9/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 64, đường Đông Bạn, khóm 001, thôn Nam Càn, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1078. DƯƠNG MỸ HỒNG, sinh ngày 01/10/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2-3 số 7 ngõ 42, đường Phục Hưng, khóm 026, phường Long Phố, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1079. NGUYỄN NGỌC THANH, sinh ngày 23/11/1966 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 24 ngách 47 ngõ 790, đường Trung Hiếu Đông, khóm 021, phường Đại Đạo, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1080. NGUYỄN THỊ BÚP, sinh ngày 03/4/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 55 ngõ 3, đường Hòa Bình, khóm 015, thôn Đại Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1081. ĐỖ THỊ THU THỦY, sinh ngày 19/01/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 19 ngõ 432, đường hưng Đại, khóm 017, phường Tích Thiện, quận Nam, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

1082. DƯƠNG THỊ TRÚC PHƯƠNG, sinh ngày 23/01/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 33 ngõ 104, đường Công kiến, khóm 009, phường Lục Đỗ, quận Thất Đỗ, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

1083. SÚ SỔI HÀ, sinh ngày 13/4/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 56, đường Sơn Cước, đoạn 3, khóm 010, thôn Thái An, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1084. TRẦN NGUYỆT HỈ, sinh ngày 30/4/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 80 ngách 100 ngõ 216, đường Đại Xã, đoạn 1, khóm 005, phường Long Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1085. ĐINH THỊ ĐAM, sinh ngày 02/5/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 1-35 Trung Khanh, khóm 005, thôn Trung Khanh, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1086. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP, sinh ngày 10/7/1966 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 1 số 2 ngõ 110, đường Tam Dân, khóm 001, phường Nhân Ái, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1087. HUỲNH THỊ MỘNG HIỀN, sinh ngày 10/4/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 11 ngõ 137, đường Trung Sơn Nhị, khóm 011, phường Đắc Thắng, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1088. CHÍ THU HẰNG, sinh ngày 15/8/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3 số 19 ngõ 321, đường Tân Minh, khóm 001, phường Chu Mỹ, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1089. TRẦN THỊ XA MY, sinh ngày 10/5/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 125, đường Chính thần, khóm 016, phường Trung Nguyên, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1090. VÕ THỊ THU, sinh ngày 05/4/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 104, phố Đông Hưng, khóm 024, thôn Mai Đông, xã Dương Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1091. HUỲNH THỊ SƯƠNG, sinh ngày 20/9/1967 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 19 ngõ 18, đường Dân Tộc, khóm 001, phường Đông Môn, quận Mỹ Nông, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1092. NGUYỄN THỊ HÀ, sinh ngày 24/5/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 37 ngách 86 ngõ 92, đường Dương Hồ, đoạn 4, khóm 007, phường Thượng Hồ, TP Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1093. NGUYỄN THỊ OANH, sinh ngày 20/10/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 551, đường Trường Sinh, khóm 018, phường Thiết Sơn, quận Ngoại Phố, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

1094. NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH, sinh ngày 16/02/1977 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 112, phố Dân Sinh, khóm 007, thôn Ái Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1095. HONG CHÔI LÀN, sinh ngày 10/6/1982 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 1-526 Khanh Tử Khẩu, khóm 012, thôn Thượng Khanh, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1096. NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM, sinh ngày 20/9/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1-32 ngõ 129, đường Hà Hồ, đoạn 1, khóm 023, phường Đầu Trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1097. PHẠM PHƯƠNG HUYỀN, sinh ngày 28/8/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 118, đường Tiệp Vận, khóm 016, phường Cát Hưng, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1098. TRẦN THỊ NHIÊN, sinh ngày 01/01/1989 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 27-2 Tư Mã Khổ Tư, khóm 014, thôn Ngọc Phong, xã Tiêm Thạch, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1099. LÊ THỊ LEL, sinh ngày 03/11/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 6 số 83, đường Gia Đông, khóm 011, phường Sùng Đức, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1100. LÊ THỊ HỒNG KHUYÊN, sinh ngày 28/8/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 30 ngách 6 ngõ 37, phố Lâm Hoa Động, khóm 003, phường Hoa Ái, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1101. HỒ THỊ TRÚC LY, sinh ngày 13/12/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 156 ngõ 198, đường Tân Quang, đoạn 4, khóm 024, phường Trấn Hưng, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1102. VÕ THỊ HUYỀN, sinh ngày 16/01/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 1-37, khóm 013, thôn Phú Hưng, xã Nga Mi, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1103. NGUYỄN MỸ LINH, sinh ngày 03/5/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3 số 138, đường Sùng Đạo, khóm 002, phường Sùng Thành, quận Đông, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

1104. NGUYỄN THỊ HỒNG XUYẾN, sinh ngày 10/9/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 3 số 14 ngõ 736, đường Cảnh Bình, khóm 027, phường Phúc Thiện, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1105. HUỲNH THỊ THU, sinh ngày 25/9/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 99, đường Tân Hoa, đoạn 1, khóm 001, thôn Thạch Lỗi, xã Tân Thất, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1106. TRƯƠNG THỊ HUYỀN VÂN, sinh ngày 21/10/1980 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 6-4 số 465, đường Trung Chính, khóm 002, phường Vĩnh An, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1107. HOÀNG THỊ HỒNG MINH, sinh ngày 10/6/1979 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 2/448, đường Trung Chính, khóm 015, phường Chính Sa, quận Trung Chính, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

1108. LÊ THỊ ÁNH VÂN, sinh ngày 22/3/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 244, Đại Khánh, khóm 012, thôn Đại Khanh, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1109. NGÔ KIM HƯỜNG, sinh ngày 25/11/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5 số 71 ngõ 130, đường Trung Hoa, đoạn 2, khóm 023, phường Đỉnh Thạc, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1110. PHÓNG VIẾT HỒNG, sinh ngày 18/11/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 41, đường Trung Hưng, đoạn 5, khóm 011, phường Phong Điền, TP Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

1111. NGUYỄN THỊ ĐÀO, sinh ngày 17/5/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 17 ngõ 387, đường Long Giang, khóm 008, phường Hạ Bì, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1112. TRẦN THỊ LIÊN, sinh ngày 12/3/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 25 ngõ 217, đường Thái Bình Tây, khóm 036, phường Đông thế, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1113. TRẦN THI THU NGUYỆT, sinh ngày 07/01/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 83, đường Nam Đài, khóm 004, phường Trường Dịch, quận Tân Hưng, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1114. NGUYỄN QUANG NHẬT, sinh ngày 06/02/2003 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 15, phố Trung Tâm, khóm 004, phường Lâm Tuyền, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nam

1115. TRƯƠNG KIM THƠM, sinh ngày 26/01/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1, ngõ 615, đường Trung Càng, khóm 017, phường Trung Nguyên, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1116. ĐÀO THỊ KIỀU OANH, sinh ngày 14/5/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 436, đường Văn Hoa, khóm 024, phường Văn Hoa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1117. SÚ NHỤC PHÓN, sinh ngày 16/11/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 139/2, đường Ngọc Tuyền, khóm 006, thôn Ngọc Tuyền, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1118. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 10/11/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 10/2, ngõ 37, đường Tùng Văn, khóm 010, phường Tùng Sơn, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1119. ĐINH THỊ MỸ HÀ, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 26, đường Quang Minh, khóm 016, thôn Tân Cảng, xã Thần Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1120. TRỊNH THỊ MINH, sinh ngày 24/02/1976 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 648, đoạn 4, đường Chương Thủy, khóm 002, phường Hồ Đông, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1121. DƯƠNG THỊ DIỆU HIỀN, sinh ngày 31/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 81, đường Thành Long, khóm 005, thôn Thành Long, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1122. ĐINH THỊ HIỀN, sinh ngày 02/8/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 61/102, đường Trung Sơn, khóm 007, thôn Tam Thạnh, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1123. TRƯƠNG THỊ TUYẾT NGA, sinh ngày 18/8/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 18, đường Dân Sinh, khóm 001, thôn Khê Đông, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1124. ĐINH THỊ KIM LOAN, sinh ngày 19/10/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 70, đường Thống Lĩnh, khóm 006, phường Thống Lĩnh, khu Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1125. TRẦN THỊ XUÂN NGÔN, sinh ngày 30/8/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 661, đường Hạnh Phúc, khóm 011, phường Trung Càng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1126. MAI THỊ THI, sinh ngày 14/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 395, đường Đại Kiết 2, khóm 010, thôn Đại Kiết, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1127. ĐINH THỊ NHỚ, sinh ngày 30/11/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 29, lầu 4, ngõ 407, đường Cát Lâm, khóm 012, phường Tâm Trúc, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1128. VÕ THỊ VÔ, sinh ngày 12/4/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 9, ngách 23, ngõ 40, đường Tống An, khóm 012, phường Tống Văn, khu Nhân Ái, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

1129. NGUYỄN THỊ HUYỀN CHÂU, sinh ngày 01/12/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 429, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 041, phường Nam Hưng, khu Quy Nhân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

1130. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN, sinh ngày 08/02/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28, ngách 82, ngõ 1, đường Triều Tiền, khóm 002, phường Vĩnh An, khu Kỳ Tân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1131. LÊ THỊ ĐEN, sinh ngày 15/4/1968 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, khu 4, khóm 013, thôn Bình Hòa, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

1132. PHAN THỊ DIỄM, sinh ngày 17/8/1970 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 137, đường Quang Phong, khóm 028, thôn Phong Tân, xã Phong Tân, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

1133. PHẠM THỊ NĂM, sinh ngày 01/01/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 92, đường Phan Hoa, khóm 001, thôn Hoa Đàn, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1134. NGUYỄN THỊ MỘNG THU, sinh ngày 16/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21, ngách 30, ngõ 75, đường Phúc Nhân, khóm 003, phường Vĩnh Ninh, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1135. NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM, sinh ngày 15/8/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 76, đường Phan Hoa, khóm 001, thôn Hoa Đán, xã Hoa Đán, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1136. NGUYỄN THỊ DUNG NHỎ, sinh ngày 06/9/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 42, đường Phúc Sơn, khóm 022, phường Phúc Sơn, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1137. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, sinh ngày 02/01/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 110, đường Thái Bình, khóm 003, thôn Thái Bình, xã Bì Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

1138. NGUYỄN THỊ HIỆP, sinh ngày 23/6/1980 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 2, ngách 33, ngõ 301, đoạn 4, đường Trung Thanh, khóm 022, phường Lục Bảo, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

1139. NGUYỄN THỊ LỀ, sinh ngày 10/10/1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 510, đoạn 3, đường Đông Đại, khóm 002, phường Khang Lạc, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1140. VÕ THỊ MỸ HOA, sinh ngày 08/9/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 209, đường Nam Hóa, khóm 010, phường Nam Hóa, khu Nam Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

1141. ĐẶNG THỊ KIM XUYẾN, sinh ngày 01/8/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 94, đường Quân Hiệu, khóm 009, phường Vĩ Tây, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1142. NGUYỄN THỊ CO, sinh ngày 16/10/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 81, đường Trung Sơn Tây, khóm 011, phường Hoa Mỹ, khu Út Tùng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1143. NGUYỄN THỊ THANH TRÚC, sinh ngày 22/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 11 số 40 ngõ 150, phố Tinh Vân, khóm 007, phường Thanh Bạch, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1144. CAO THỊ HẬU, sinh ngày 10/10/1967 tại Nghệ An

Hiện trú tại: số 4 ngách 3 ngõ 51, đường Song Phong, khóm 011, phường Đại Hưng, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1145. HÀ THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 24/12/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 144, đường Vĩnh Khang, khóm 002, thôn Lư Liêu, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1146. NGUYỄN THỊ HỒNG HOA, sinh ngày 24/9/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 56-46, đường Khê Liêu, khóm 015, phường Khê Liêu, quận Đại Liêu, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1147. NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 04/5/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 21 ngách 48 ngõ 502, đường Kiến Quốc, khóm 013, phường Thụy Hưng, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1148. HUỲNH THỊ KIỀU, sinh ngày 02/4/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 68 ngõ 93, đường Hải Sơn, khóm 004, thôn Hải Hồ, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1149. BÙI THỊ XUÂN, sinh ngày 16/02/1970 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 62-6, đường Tân Điếm, khóm 020, thôn Quý Tân, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1150. LÝ THỊ KIM THƠ, sinh ngày 16/10/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 256, phố Kim Môn 2, khóm 012, phường Đại Phong, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1151. PHÙNG QUẾ ANH, sinh ngày 11/5/1970 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 38-1 Đại Khâu Điền, khóm 012, phường Lão Mai, quận Thạch Môn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1152. PHẠM THÁI ÂU, sinh ngày 28/11/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2-3, số 498, phố La Trang, khóm 008, phường La Trang, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1153. TRẦN THỊ HẰNG, sinh ngày 02/10/1983 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 17 ngõ 124, đường Cát An, đoạn 2, khóm 019, thôn Cát An, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

1154. BÙI THỊ LÀ, sinh ngày 28/12/1974 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 5 Nam Khê, khóm 006, thôn Đại Pha, xã Từ Thượng, huyện Đài Đông, Đài Nam

Giới tính: Nữ

1155. PHAN THỊ THẾ MỸ, sinh ngày 19/02/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: số 20 ngách 20 ngõ 318, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 007, phường Phố Càn, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1156. NGUYỄN THỊ HUỆ, sinh ngày 07/5/1973 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 5 số 39, phố Bát Đức, khóm 011, phường Bát Đức, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1157. NGUYỄN THỊ XUÂN, sinh ngày 10/10/1965 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 56, phố Nhân Ái, khóm 009, phường Thân Nhân, quận Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1158. NGUYỄN THỊ THANH THÚY, sinh ngày 12/12/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 76/9 ngõ 401, đường Đông Tây, khóm 006, thôn Vĩnh Phong, xã Bi Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1159. LÊ MỘNG THÚY, sinh ngày 05/8/1973 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5/5 số 163, đường Hướng Thượng Nam, đoạn 1, khóm 005, phường Đại Đồng, quận Nam Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

1160. NGUYỄN THỊ THANH HẰNG, sinh ngày 12/7/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2 số 3-7, phố Đại Phố, khóm 007, phường Đỉnh Thạc, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1161. PHẠM THỊ THU THỦY, sinh ngày 05/11/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 102 ngách 1 ngõ 138, đường Giới Thọ, đoạn 2, khóm 015, phường Khê Nam, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1162. ÂU THỊ KIM HỒNG, sinh ngày 29/12/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 20 ngách 7 ngõ 92, đường Dân Quyền Đông, đoạn 2, khóm 010, phường Tân Sinh, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1163. SÚ VÀY KÍN, sinh ngày 13/11/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 22-199 Phúc Cơ, khóm 007, thôn Phúc Cơ, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1164. TRẦN THỊ QUỲNH YẾN, sinh ngày 08/01/1985 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 11 Hậu trang, khóm 005, phường Đại Phát, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1165. NGUYỄN NGỌC LINH, sinh ngày 20/3/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 27 ngõ 48, đường Thành Công 2, khóm 014, phường Kiến Công, quận Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1166. LÊ THỊ PHÚ, sinh ngày 10/6/1977 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 336, đường Tín Nghĩa, khóm 005, phường Nguyệt Mi, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1167. NGUYỄN THỊ LIN CÔ SIÊN, sinh ngày 09/9/1990 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 8 số 156, đường Trung Dung, khóm 024, phường Kim Tinh, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1168. NGUYỄN THỊ NÁ, sinh ngày 19/02/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 215, phố Hướng Dương, khóm 012, phường Hướng Dương, TP Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1169. PHAN NGỌC YẾN, sinh ngày 11/02/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2 số 111, đường Thủy Nguyên, đoạn 1, khóm 009, phường Tự Cường, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1170. TRẦN VĂN VŨ, sinh ngày 18/02/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2 số 99, phố An Khánh, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nam

1171. ĐOÀN THỊ MỸ HƯỜNG, sinh ngày 31/7/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 203, phố Lục Trương, khóm 011, phường Lục Hợp, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1172. NGUYỄN THỊ GHI, sinh ngày 03/02/1981 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 51 ngõ Đầu Trang, khóm 006, phường Đầu Nam, thị trấn Lư Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1173. NGUYỄN THỊ XINH, sinh ngày 10/9/1978 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 20-42 Diêm Khanh, khóm 014, thôn Tượng Sơn, xã Đầu Thất, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1174. NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM, sinh ngày 15/12/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 12 ngách 15 ngõ 44, phố Phúc Sơn, khóm 007, phường Trung Nghiên, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1175. DANH THỊ HƯƠNG, sinh ngày 01/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 11 Tiểu Trung Liêu, khóm 002, phường Trung Hòa, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1176. NGUYỄN THỊ KIM CHÂU, sinh ngày 03/01/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6 số 12 ngõ 14, phố Lập Nhân, khóm 008, phường Tú Nhân, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1177. TRẦN THỊ KIM PHỤNG, sinh ngày 24/12/1970 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 12 ngách 48 ngõ 286, đường Phúc Nguyên, khóm 019, thôn Cao Nguyên, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1178. NGUYỄN THỊ THÀNH, sinh ngày 20/9/1983 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 3 số 2 Liên Phúc Tân Thành, khóm 004, phường Thụy Tân, quận Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1179. TRẦN THỊ SÁU, sinh ngày 29/12/1971 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 38 ngõ 105, đường Hưng Long, đoạn 4, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1180. THIỀU THANH LOAN, sinh ngày 13/9/1973 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 43 ngõ 109, đường Hưng Long, đoạn 4, khóm 018, phường Minh Nghĩa, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1181. LÊ ÁNH TUYẾT, sinh ngày 02/6/1971 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3 số 16, phố Nhất Thọ, khóm 011, phường Chương Tân, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1182. NGUYỄN THỊ NGOAN, sinh ngày 16/6/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2 số 126, đường Bảo An, khóm 011, phường Văn Hóa, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1183. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 25/12/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 12, phố Thụ Lâm 7, khóm 023, phường Đại Phong, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

1184. VÕ THỊ LINH, sinh ngày 18/9/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 267-7 Loan Nội, khóm 8, thôn Loan Bắc, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1185. NGUYỄN THỊ HƯỜNG, sinh ngày 11/12/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 329, đường Tân Thái, khóm 010, phường Lập Thái, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1186. HUỲNH THỊ LAN, sinh ngày 02/6/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 12, phố Vinh Quang, khóm 013, phường Hưng Nhân, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1187. NGUYỄN VŨ THÚY PHƯỢNG, sinh ngày 07/02/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 279, đường Quảng Thái, khóm 032, phường Bình Hưng, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1188. ĐẶNG THỊ THI, sinh ngày 02/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1-15, đường Hòa Bình, đoạn 2, khóm 031, phường Lê Sơn, khu Hòa Bình, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

1189. PHẠM THỊ THỦY, sinh ngày 12/9/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 37-396, đường Trung Hưng, khóm 019, thôn Trung Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1190. LÊ THÙY TRANG, sinh ngày 02/01/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 4 ngõ 45, đường Bảo Trường, khóm 018, phường Bảo Trường, khu Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1191. NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN, sinh ngày 10/4/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, phố Đông Phúc, khóm 026, thôn Mai Đông, xã Dương Sơn, huyện Gia Nghĩa.

Giới tính: Nữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 431/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu431/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo08/03/2014
Số công báoTừ số 275 đến số 276
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 431/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 431/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam Chủ tịch nước ban hành 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 431/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam Chủ tịch nước ban hành 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu431/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành18/02/2014
        Ngày hiệu lực18/02/2014
        Ngày công báo08/03/2014
        Số công báoTừ số 275 đến số 276
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 431/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam Chủ tịch nước ban hành 2014

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 431/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam Chủ tịch nước ban hành 2014

             • 18/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/03/2014

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực