Quyết định 4313/QĐ-BCT

Quyết định 4313/QĐ-BCT năm 2015 về việc Gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 6226/QĐ-BCT về bổ sung mặt hàng sản xuất từ Vương quốc Campuchia nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua cửa khẩu biên giới tỉnh Kiên Giang dưới hình thức mua, bán, trao đổi cư dân biên giới do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4313/QĐ-BCT 2015 Gia hạn thời gian thực hiện 6226/QĐ-BCT bổ sung hàng nhập khẩu Campuchia


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4313/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 6226/QĐ-BCT NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2013 VỀ BỔ SUNG MỘT SỐ MẶT HÀNG ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA NHẬP KHẨU VÀO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUA CỬA KHẨU BIÊN GIỚI TỈNH KIÊN GIANG DƯỚI HÌNH THỨC MUA, BÁN, TRAO ĐỔI CƯ DÂN BIÊN GIỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại công văn số 104/UBND-KTTH ngày 27 tháng 01 năm 2015 về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 6226/QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; ý kiến thống nhất của các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới với Vương quốc Campuchia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 6226/QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung một số mặt hàng được sản xuất từ Vương quốc Campuchia nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua cửa khẩu biên giới tỉnh Kiên Giang dưới hình thức mua, bán, trao đổi cư dân biên giới.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới các mặt hàng tại Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 6226/QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và có báo cáo đánh giá định kỳ hàng tháng cũng như báo cáo theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2015 cho đến khi có văn bản thay thế Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành: NG, QP, TC, CA, YT, NN&PTNT, GTVT, VHTT&DL, NHNN;
- UBND, SCT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục: KV1, KH, PC, XNK;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, BGMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4313/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4313/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2015
Ngày hiệu lực05/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4313/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4313/QĐ-BCT 2015 Gia hạn thời gian thực hiện 6226/QĐ-BCT bổ sung hàng nhập khẩu Campuchia


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4313/QĐ-BCT 2015 Gia hạn thời gian thực hiện 6226/QĐ-BCT bổ sung hàng nhập khẩu Campuchia
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4313/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýNguyễn Cẩm Tú
       Ngày ban hành05/05/2015
       Ngày hiệu lực05/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4313/QĐ-BCT 2015 Gia hạn thời gian thực hiện 6226/QĐ-BCT bổ sung hàng nhập khẩu Campuchia

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4313/QĐ-BCT 2015 Gia hạn thời gian thực hiện 6226/QĐ-BCT bổ sung hàng nhập khẩu Campuchia

           • 05/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực