Quyết định 432/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 432/QĐ-BNN-KHCN năm 2014 thành lập hội đồng an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi biến đổi gen do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 432/QĐ-BNN-KHCN hội đồng an toàn thực phẩm thức ăn chăn nuôi biến đổi gen


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG AN TOÀN THỰC PHẨM, THỨC ĂN CHĂN NUÔI BIẾN ĐỔI GEN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; Nghị định số 108/2011/NĐ-CP ngày 30/11/2011 sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định 38/2012/NĐ-CP của ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi biến đổi gen (danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi biến đổi gen có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được ghi tại các Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014.

Điều 3. Định mức chi cho các hoạt động của Hội đồng an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi biến đi gen theo Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN, được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế của “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” đến khi có thông tư hướng dẫn thu phí và lệ phí các hoạt động cấp, thu hi Giy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phm, thức ăn chăn nuôi.

Điều 4. Hội đng an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi biến đi gen có nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng an toàn thực phm, thức ăn chăn nuôi biến đổi gen chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG AN TOÀN THỰC PHẨM, THỨC ĂN CHĂN NUÔI BIẾN ĐỔI GEN
(Kèm theo Quyết định số 432/QĐ-BNN-KHCN ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Lê Huy Hàm

Viện Di truyn Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam .

Chủ tịch

2

ThS. Nguyên Xuân Dương

Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phó chủ tịch

3

PGS.TS. Nông Văn Hải

Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Viêt Nam

Uỷ viên

4

PGS.TS. Phạm Công Hoạt

Vụ Khoa học công nghệ các ngành KTKT, Bộ Khoa học và Công nghệ

Uỷ viên

5

TS. Nguyn Hùng Long

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế

Uỷ viên

6

ThS. Hoàng Thị Thanh Nhàn

Cục Bảo tn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Uỷ viên

7

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Viện Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Uỷ viên

8

TS. Nguyễn Quang Thảo

Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương

Uỷ viên

9

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Uỷ viên

10

TS. Dương Hoa Xô

Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh

Uỷ viên

11

PGS.TS. Phạm Văn Toản

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Uỷ viên, Thư ký

Thư ký hành chính:

TS. Nguyễn Kim Chiến, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

ThS. Trần Tuấn Quỳnh, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 432/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu432/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 432/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 432/QĐ-BNN-KHCN hội đồng an toàn thực phẩm thức ăn chăn nuôi biến đổi gen


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 432/QĐ-BNN-KHCN hội đồng an toàn thực phẩm thức ăn chăn nuôi biến đổi gen
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu432/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Quốc Doanh
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 432/QĐ-BNN-KHCN hội đồng an toàn thực phẩm thức ăn chăn nuôi biến đổi gen

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 432/QĐ-BNN-KHCN hội đồng an toàn thực phẩm thức ăn chăn nuôi biến đổi gen

            • 12/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực