Quyết định 432/QĐ-TTg

Quyết định 432/QĐ-TTg năm 2005 thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng,chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 432/QĐ-TTg thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế đổi tên thành Cục Y tế dự phòng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 432/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VIỆT NAM THUỘC BỘ Y TẾ VÀ ĐỔI TÊN CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÒNG,CHỐNG HIV/AIDS THÀNH CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VIỆT NAM .

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 49 /2003 /NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Căn cứ Quyết định số 36/2004/QĐ-TTG ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến l­ược Quốc gia phòngchống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020,
Xét đề nghị của Bộ tr­ưởng Bộ Y tế và Bộ tr­ưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức về phòng, chống HIV/AIDS từ Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS. Đổi tên Cục tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS tr­ước đây thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam:

Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có tư­ cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được hưởng kình phí từ ngân sách nhà n­ước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà n­ước; có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh là Vietnam Administration of HIV/AIDS Control (viết tắt là VAAC).

Điều 2. Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có chức năng giúp Bộ tr­ưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước và tổ chức thực hiện các hoạt động về lĩnh vực phòng, chống HIV/ AIDS trong phạm vi cả n­ước.

Điều 3. Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có 01 Cục tr­ưởng, không quá 03 Phó cục tr­ưởng; đ­ược tổ chức cấp phòng, số l­ượng không quá 07 phòng.

Bộ tr­ưởng Bộ Y tế qụy định cụ thể: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 432/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu432/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2005
Ngày hiệu lực20/05/2005
Ngày công báo29/05/2005
Số công báoTừ số 23 đến số 24
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 432/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 432/QĐ-TTg thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế đổi tên thành Cục Y tế dự phòng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 432/QĐ-TTg thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế đổi tên thành Cục Y tế dự phòng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu432/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành20/05/2005
     Ngày hiệu lực20/05/2005
     Ngày công báo29/05/2005
     Số công báoTừ số 23 đến số 24
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 432/QĐ-TTg thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế đổi tên thành Cục Y tế dự phòng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 432/QĐ-TTg thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế đổi tên thành Cục Y tế dự phòng

         • 20/05/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/05/2005

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/05/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực