Quyết định 433/QĐ-KL

Quyết định 433/QĐ-KL năm 2010 về công tác cán bộ do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 433/QĐ-KL công tác cán bộ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 433/QĐ-KL

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm;
Căn cứ nhu cầu công tác và ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động ông Đỗ Trọng Kim, Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm thường trực tại phía nam về Cục Kiểm lâm nhận nhiệm vụ công tác mới. Nhiệm vụ cụ thể của ông Đỗ Trọng Kim do Cục trưởng phân công.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các quyết định khác trái với quyết định này.

Điều 3. Các đồng chí Phó cục trưởng và Trưởng các Phòng, Đội và các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Hứa Đức Nhị (để báo cáo);
- Các Đ/c Lãnh đạo Cục;
- Các cơ quan Kiểm lâm vùng thuộc Cục;
- Các Chi cục KL;
- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 433/QĐ-KL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu433/QĐ-KL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2010
Ngày hiệu lực12/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 433/QĐ-KL

Lược đồ Quyết định 433/QĐ-KL công tác cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 433/QĐ-KL công tác cán bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu433/QĐ-KL
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành12/03/2010
        Ngày hiệu lực12/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 433/QĐ-KL công tác cán bộ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 433/QĐ-KL công tác cán bộ

            • 12/03/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực