Quyết định 4339/QĐ-UBND

Quyết định 4339/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Đăng Ninh kéo dài tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4339/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất ở căn cứ bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất Hà Nội 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4339/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở LÀM CĂN CỨ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRẦN ĐĂNG NINH KÉO DÀI TẠI PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của B Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đt; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội do Luật Đt đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét Tờ trình số 5085/TTr-STNMT-KTĐ ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Trn Đăng Ninh kéo dài tại phường Dịch Vọng, quận Cu Giy như sau:

- Hệ số điều chỉnh giá đất thuộc vị trí 1 đường Cầu Giấy là 1,90 lần so với giá đất quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố; Tương ứng với giá đất là 91.441.000 đồng/m2 (Chín mươi mt triệu, bn trăm bn mươi mốt ngàn đồng mt mét vuông).

- Hsố điều chnh giá đất thuộc vị trí 2 đường Cầu Giấy là 1,81 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định s96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố; Tương ứng với giá đất là 45.242.000 đồng/m2 (Bn mươi lăm triệu, hai trăm bn mươi hai ngàn đồng một mét vuông).

- Hệ số điều chnh giá đất thuộc vị trí 3 đường Cầu Giấy là 1,88 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định s96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố; Tương ứng với giá đất là 37.988.000 đồng/m2 (Ba mươi by triu, chín trăm tám mươi tám ngàn đng một mét vuông).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà Nước Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Cu Giy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Ph
ó Chủ tịch TT Vũ Hồng Khanh;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, TNcg, TH, XDGT, TNqn;
- Lưu: VT.
(25415)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4339/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4339/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2015
Ngày hiệu lực28/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4339/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4339/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất ở căn cứ bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất Hà Nội 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4339/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất ở căn cứ bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất Hà Nội 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4339/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýVũ Hồng Khanh
       Ngày ban hành28/08/2015
       Ngày hiệu lực28/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4339/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất ở căn cứ bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất Hà Nội 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4339/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất ở căn cứ bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất Hà Nội 2015

           • 28/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực