Quyết định 436/QĐ-BNN-TC

Quyết định 436/QĐ-BNN-TC năm 2011 về phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa Trường Đại học Thủy lợi năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 436/QĐ-BNN-TC đầu tư sửa chữa Trường Đại học Thủy lợi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 436/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ SỬA CHỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ quy định về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 12/TT-BNNPTNT ngày 15/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức KHCN và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-BNN-TC ngày 21/01/2010 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán NSNN năm 2011 cho Trường Đại học Thủy lợi;
Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-BNN-TC ngày 09/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, chi thường xuyên và thu sự nghiệp khác năm 2011 của Trường Đại học Thủy lợi;
Xét Tờ trình số 253/TT-ĐHTL ngày 01/04/2011 của Trường Đại học Thủy lợi về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa Trường Đại học Thủy lợi năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương sửa chữa Trường Đại học Thủy lợi năm 2011 với nội dung sau:

1.1. Tổng kinh phí sửa chữa: 13.450.000.000 đồng

(Bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

1.2. Tên Dự án: Sửa chữa Trường Đại học Thủy lợi năm 2011;

1.3. Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý Dự án.

1.4. Địa điểm xây dựng:

- Trường Đại học Thủy lợi Cơ sở 1: Số 175 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

- Trung tâm ĐH2 Trường Đại học Thủy lợi: số 115 Trần phú – Thành phố Phan Rang – Tỉnh Ninh Thuận

1.5. Nguồn kinh phí: Trích từ nguồn kinh phí quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn chi thường xuyên, nguồn thu sự nghiệp khác của Trường năm 2011.

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật , thiết kế thi công và tổng dự toán chi tiết trình Bộ phê duyệt theo đúng các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cụ Quản lý xây dựng công trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-Kho bạc nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

PHỤ LỤC

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ SỬA CHỮA NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 436/QĐ-BNN-TC ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Trường Đại học Thủy lợi

Số TT

Tên hạng mục và nội dung đầu tư

Diện tích (m2)

Giá trị dự kiến (đồng)

I

Cơ sở 1 Hà Nội

 

11.450.000.000

1

Cải tạo nhà KTX số 1

Phá bỏ khu vệ sinh các phòng, làm mới khu vệ sinh tập chung tại khu thang, trát mới trong nhà và sơn bả lại tường trần, làm mới lại khu thang, xây cơi thêm tầng 3 khu lớp học tầng 3, đi lại điện các phòng làm việc

3.000

5.250.000.000

2

Cải tạo, nâng tầng nhà KTX cao học

- Cải tạo phòng ở, khu wc, lát nền hành lang, sơn bả tường.

- Nâng 2 tầng (một sàn BTCT và 1 mái tôn).

995

5.450.000.000

3

Sửa chữa khu bể bơi, sân đa năng

- Thay đường cấp nước cho 2 bể tắm tráng nam, nữ bể bơi.

- Làm bổ sung nắp cống bằng tấm đan BTCT.

- Cải tạo đường thoát nước bệ tiểu nam khu WC bể bơi.

- Sửa chữa toàn bộ cửa nhôm kính khu bể bơi.

- Cải tạo đường thoát nước bể rửa chân, khu WC nữ bể bơi.

- Lát lại nền phòng bán vé bể bơi.

- Lắp mái tôn chống hắt cho phòng bán vé và phòng cán bộ.

- Nhà vệ sinh khu để xe sân bóng đá.

- Quét vôi lại nhà phụ trợ bể bơi.

- Vệ sinh, thau rửa bể nước nhà KTX cao học.

- Sơn, hàn vá lại hàng rào sân đa năng, bể bơi.

 

300.000.000

4

Sửa chữa khu sân, nhà GDTC

- Sữa chữa chống thấm nhà GDTC.

- Làm lại mặt sân nhà GDTC, Láng lại mặt sân VXM 100# và sơn mặt sân bằng sơn Epoxi.

 

250.000.000

5

Sữa chửa khu Thư viện

- Sơn, sửa lại toàn bộ hệ thống cửa gỗ thư viện.

- Sửa chữa toàn bộ cửa nhôm kính khu thư viện, Hội trường A4.

- Sửa đường ống thoát nước mưa, đục tường nơi bị thấm dột trát vá lại và bả matit lăn sơn phần trát lại khu thư viện.

- Thông tắc đường ống thoát nước trong khu giếng trời thư viện.

 

200.000.000

II

Trung tâm ĐH2

 

2.000.000.000

1

Sửa chữa nâng cấp nhà A4 thành 4 giảng đường kiên cố, có dự kiến nâng tầng sau này

Nâng 2 tầng bằng kết cấu khung cột bê tông cốt thép

450

2.000.000.000

 

Tổng cộng: A+B

 

13.450.000.000

Bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 436/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu436/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2011
Ngày hiệu lực06/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 436/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 436/QĐ-BNN-TC đầu tư sửa chữa Trường Đại học Thủy lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 436/QĐ-BNN-TC đầu tư sửa chữa Trường Đại học Thủy lợi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu436/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhan Ngọc Thuỷ
        Ngày ban hành06/04/2011
        Ngày hiệu lực06/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 436/QĐ-BNN-TC đầu tư sửa chữa Trường Đại học Thủy lợi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 436/QĐ-BNN-TC đầu tư sửa chữa Trường Đại học Thủy lợi

            • 06/04/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/04/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực