Quyết định 437/2001/QĐ-BTP

Quyết định 437/2001/QĐ-BTP ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án và Toà án nhân dân địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 437/2001/QĐ-BTP Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án Toà án nhân dân địa phương đã được thay thế bởi Quyết định 241/QĐ-BTP công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1981 đến nay hết hiệu và được áp dụng kể từ ngày 12/02/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 437/2001/QĐ-BTP Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án Toà án nhân dân địa phương


BỘ TƯ PHÁP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 437/2001/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC SỞ TƯ PHÁP, CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ TOÀ ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 4 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ Tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 06 /2001/TT-BTP ngày 08 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Tư pháp;
Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, Cơ quan thi hành án và Toà án nhân dân địa phương.

Điều 2: Bảng chấm điểm thi đua này được áp dụng trong việc xét thi đua khen thưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Điều 3: Các đồng chí Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và Đào tạo Bộ Tư pháp, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Viện TĐ - KT Nhà nước;
- TAND tối cao;
- Các Thành viên HĐTĐKT Ngành;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở Tư pháp;
- Các TAND cấp Tỉnh;
- Lưu Văn thư, TĐ.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 
Uông Chu Lưu

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 437/2001/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu437/2001/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2001
Ngày hiệu lực01/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 437/2001/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 437/2001/QĐ-BTP Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án Toà án nhân dân địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 437/2001/QĐ-BTP Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án Toà án nhân dân địa phương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu437/2001/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýUông Chu Lưu
        Ngày ban hành08/11/2001
        Ngày hiệu lực01/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 437/2001/QĐ-BTP Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án Toà án nhân dân địa phương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 437/2001/QĐ-BTP Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án Toà án nhân dân địa phương