Quyết định 437/QĐ-UBND

Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 02/2006/QĐ-UBND về quy chế quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 437/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 02/2006/QĐ-UBND quản lý môi trường nuôi tôm tập trung Cần Giờ


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 437/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận/phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 121/TTr-TP ngày 08 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp thành phố;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn;
- LĐVP-TH-TNHTHS;
- Lưu: VT, Huy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 437/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu437/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2014
Ngày hiệu lực13/05/2014
Ngày công báo01/06/2014
Số công báoSố 32
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 437/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 437/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 02/2006/QĐ-UBND quản lý môi trường nuôi tôm tập trung Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 437/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 02/2006/QĐ-UBND quản lý môi trường nuôi tôm tập trung Cần Giờ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu437/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Cách Mạng
        Ngày ban hành13/05/2014
        Ngày hiệu lực13/05/2014
        Ngày công báo01/06/2014
        Số công báoSố 32
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 437/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 02/2006/QĐ-UBND quản lý môi trường nuôi tôm tập trung Cần Giờ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 437/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 02/2006/QĐ-UBND quản lý môi trường nuôi tôm tập trung Cần Giờ

            • 13/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2014

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực