Quyết định 438/QĐ-UBND

Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2013 công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp và giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2013 danh sách tổ chức giám định giám định viên tư pháp Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 438/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 41/TTr-STP ngày 21/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (có danh sách kèm theo).

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo) công khai danh sách tổ chức, giám định viên tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; đồng thời gửi danh sách tổ chức, giám định viên tư pháp về Bộ Tư pháp theo quy định.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 


DANH SÁCH

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP
(Kèm theo Quyết định số 438/QĐ -UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Điện thoại

Website

Khen thưởng (thành tích)

Ghi chú

01

Trung tâm giám định pháp y tâm thần - Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Giang

Km4 xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

(0240) 3.8521.801

 

không

 

02

Phòng Giám định pháp y - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

Đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

(0240)3.852.564

 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2004

 

03

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang

Số 03 đường Hoàng văn Thụ, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

(0240).3.869.353

 

Bằng khen của Bộ Công an năm 1998, 2012; UBND tỉnh năm 1998, 2011.

 

 

DANH SÁCH

GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Tình trạng

Lĩnh vực chuyên môn

Ngày, tháng năm bổ nhiệm

Khen thưởng, thành tích

Ghi chú

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

01

Bùi Đức Cường

30/8/1961

 

x

Kỹ thuật hình sự

10/3/1997

 

 

02

Phan Tuấn Hiệp

02/02/1962

 

x

Kỹ thuật hình sự

10/3/1997

 

 

03

Nguyễn Minh Ngọc

10/4/1977

 

x

Kỹ thuật hình sự

15/5/2008

 

 

04

Thân Ngọc Thắng

23/9/1976

 

x

Kỹ thuật hình sự

03/11/2006

 

 

05

Dương Thúy Loan

30/11/1977

 

x

Kỹ thuật hình sự

10/9/2003

 

 

06

Chu Anh Tuấn

13/11/1983

 

x

Kỹ thuật hình sự

26/8/ 2010

 

 

07

Phạm Hữu Nam

03/11/1983

 

x

Kỹ thuật hình sự

26/8/ 2010

 

 

08

Trương Quang Ngọc

06/4/1964

 

x

Pháp y

16/4/1999

 

 

09

Nguyễn Văn Hùng

11/4/1954

 

x

Pháp y

22/5/2001

 

Nghỉ hưu

10

Nguyễn Văn Hưng

16/9/1952

 

x

Pháp y

11/3/1997

 

Nghỉ hưu

11

Nguyễn Thái Long

05/8/1955

 

x

Pháp y tâm thần

10/3/1997

 

 

12

Lê Thị Ngọc

03/8/1965

 

x

Pháp y tâm thần

03/10/2003

 

 

13

Trịnh Xuân Tuấn

16/3/1969

 

x

Pháp y tâm thần

10/9/2003

 

 

14

Lê Minh Tuấn

10/8/1968

 

x

Pháp y tâm thần

10/9/2003

 

 

15

Đỗ Thị Lưu

11/12/1969

 

x

Pháp y tâm thần

11/10/2005

 

 

16

Trần Văn Hoà

04/01/1959

 

x

Tài chính kế toán

10/3/1997

 

 

17

Vũ Quốc Hoàn

12/02/1971

 

x

Tài chính kế toán

10/9/2003

 

 

18

Ngô Văn Chương

04/3/1970

 

x

Tài chính kế toán

24/12/2010

 

 

19

Nguyễn Văn Phong

13/9/1958

 

x

Tài chính kế toán

24/12/2010

 

 

20

Trần Văn Lạng

15/02/1953

 

x

Văn hoá nghệ thuật

10/3/1997

 

 

21

Nguyễn Tuấn Khương

10/6/1956

 

x

Văn hoá nghệ thuật

10/3/1997

 

 

22

Lưu Thế Hân

03/01/1961

 

x

Văn hoá nghệ thuật

10/3/1997

 

 

23

Phan Đình Oánh

05/6/1962

 

x

Văn hoá nghệ thuật

10/9/2003

 

 

24

Ngô Quang Toản

15/3/1951

 

x

Văn hoá nghệ thuật

10/3/1997

 

Nghỉ hưu

25

Ngô Văn Trụ

25/10/1952

 

x

Văn hoá nghệ thuật

10/3/1997

 

Nghỉ hưu

26

Lê Hải Bằng

15/4/1954

 

x

Khoa học - kỹ thuật

10/9/2003

 

 

27

Dương Văn Ngoạn

06/11/1960

 

x

Khoa học - kỹ thuật

10/3/1997

 

 

28

Nguyễn Tuấn Dương

28/12/1961

 

x

Khoa học - kỹ thuật

11/10/2005

 

Bộ Khoa học và công nghệ

29

Lê Ngọc Quang

27/12/1970

 

x

Xây dựng

24/12/2010

 

 

30

Nguyễn Tiến Hữu

05/7/1976

 

x

Xây dựng

24/12/2010

 

 

31

Nguyễn Ngọc Thuật

08/11/1952

 

x

Giao thông vận tải

24/12/2010

 

Nghỉ hưu

32

Trương Công Đại

03/12/1975

 

x

Tài nguyên - môi trường

24/12/2010

 

 

33

Nguyễn Quang Tuấn

24/4/1981

 

x

Thông tin - truyền thông

24/12/2010

 

 

34

Lê Hồng Việt

12/02/1978

 

x

Thông tin - truyền thông

24/12/2010

 

 

35

Trần Văn Hoành

08/8/1953

 

x

Thông tin - truyền thông

10/3/1997

 

Nghỉ hưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 438/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu438/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2013
Ngày hiệu lực28/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 438/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2013 danh sách tổ chức giám định giám định viên tư pháp Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2013 danh sách tổ chức giám định giám định viên tư pháp Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu438/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành28/08/2013
        Ngày hiệu lực28/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2013 danh sách tổ chức giám định giám định viên tư pháp Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2013 danh sách tổ chức giám định giám định viên tư pháp Bắc Giang

            • 28/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực