Quyết định 44/2000/QĐ-UB-TH

Quyết định 44/2000/QĐ-UB-TH sửa đổi khoản 1 và 2 điều 8 chương III Quy chế kèm theo Quyết định 15/2000/QĐ-UB về quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

Quyết định 44/2000/QĐ-UB-TH quản lý vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay dự án đầu tư sửa đổi Quyết định 15/2000/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 20/2009/QĐ-UBND quy định thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc chương trình kích cầu trên địa bàn HCM và được áp dụng kể từ ngày 09/03/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2000/QĐ-UB-TH quản lý vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay dự án đầu tư sửa đổi Quyết định 15/2000/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2000/QĐ-UB-TH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 VÀ 2 ĐIỀU 8 CHƯƠNG III TRONG QUY CHẾ ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2000/QĐ-UB NGÀY 17/4/2000 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC QUẢN LÝ VIỆC VAY VỐN, TRẢ NỢ VAY, HỖ TRỢ LÃI VAY CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 1567/TT-KHĐT-TH ngày 14 tháng 6 năm 2000 ;

QUYẾT - ĐỊNH

Điều 1.- Nay sửa đổi khoản 1 và 2 điều 8 chương III trong Quy chế được ban hành kèm theo quyết định số 15/2000/QĐ-UB ngày 17/4/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố như sau :

1- Sửa đổi khoản 1 điều 8 :

“Đối với các dự án đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong danh mục dự án do ngân sách thành phố trả vốn gốc và lãi vay ; các dự án về giao thông, đường ống cung cấp nước, xây dựng trường học công lập hoặc bán công, bệnh viện và cơ sở y tế công lập hoặc bán công thì chủ đầu tư không phải thế chấp tài sản để vay vốn đầu tư. Đối với các dự án đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong danh mục dự án có nguồn thu trực tiếp để trả nợ vay nhưng không thể dùng tài sản hình thành bằng vốn vay để thế chấp vay vốn thì chủ đầu tư phải dùng nguồn thu từ dự án để đảm bảo nợ vay.

2- Sửa đổi khoản 2 điều 8 :

“Đối với các dự án đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong danh mục dự án đổi mới thiết bị hoặc dự án di dời doanh nghiệp vào các khu công nghiệp của các thành phần kinh tế, dự án đầu tư xây dựng trường học tư hoặc dân lập, dự án xây dựng hoặc đổi mới trang thiết bị của bệnh viện và cơ sở y tế của các thành phần kinh tế có nguồn thu trực tiếp từ dự án để trả nợ vay thì chủ đầu tư được sử dụng tài sản hình thành bằng vốn vay hoặc tài sản hợp pháp khác của chủ đầu tư để thế chấp vay vốn đầu tư khi tổ chức cho vay vốn có yêu cầu phải thế chấp”.

Điều 2.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc các Sở quản lý chuyên ngành, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và chủ đầu tư các dự án có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận  
- Như điều 2  
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước
- TT/TU, TT.HĐND/TP
- Thường trực UBND.TP
- Văn phòng Thành ủy
- Chi nhánh các NH Thương mại,
 NH Đầu tư, NH cổ phần trên địa bàn TP
- VPUB : CPVP, các tổ, Tổ TH (5b)  
- Lưu

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2000/QĐ-UB-TH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2000/QĐ-UB-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2000
Ngày hiệu lực27/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2000/QĐ-UB-TH

Lược đồ Quyết định 44/2000/QĐ-UB-TH quản lý vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay dự án đầu tư sửa đổi Quyết định 15/2000/QĐ-UB


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 44/2000/QĐ-UB-TH quản lý vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay dự án đầu tư sửa đổi Quyết định 15/2000/QĐ-UB
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu44/2000/QĐ-UB-TH
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýVõ Viết Thanh
     Ngày ban hành17/07/2000
     Ngày hiệu lực27/07/2000
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2009
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 44/2000/QĐ-UB-TH quản lý vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay dự án đầu tư sửa đổi Quyết định 15/2000/QĐ-UB

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2000/QĐ-UB-TH quản lý vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay dự án đầu tư sửa đổi Quyết định 15/2000/QĐ-UB