Quyết định 44/2004/QĐ-UB

Quyết định 44/2004/QĐ-UB về Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển Kinh tế -Xã Hội vùng cao giai đoạn đến năm 2010 do Tỉnh Điện Biên ban hành

Quyết định 44/2004/QĐ-UB phát triển kinh tế xã hội vùng cao tỉnh Điện Biên 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2004/QĐ-UB phát triển kinh tế xã hội vùng cao tỉnh Điện Biên 2010


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2004/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 06 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KT -XH VÙNG CAO GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐNĐ và UBND ngày 10/12/2003;

Căn cứ Quyết định số 41/2001/QĐ-UBND ngày 12/9/2001 của UBND tỉnh Lai Châu (Cũ) về việc phê duyệt Chương trình phát triển Kinh tế Xã hội vùng cao giai đoạn 2001 – 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2004 của HĐND tinh khóa XII, kỳ họp thứ 2 V/v điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý và chính sách đầu tư chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng cao;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển KT - XH vùng cao tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định số 22/2002/QĐ-UB ngày 01/4/2002 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy chế Quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển KT-XH vùng cao giai đoạn 2001-2005; Quyết định số 2417/2002/QĐ-UB ngày 26/12/2002 của UBND tỉnh Lai Châu V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển KT-XH vùng cao giai đoạn 2000-2005.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Quàng Văn Binh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2004
Ngày hiệu lực06/08/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 44/2004/QĐ-UB phát triển kinh tế xã hội vùng cao tỉnh Điện Biên 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 44/2004/QĐ-UB phát triển kinh tế xã hội vùng cao tỉnh Điện Biên 2010
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu44/2004/QĐ-UB
      Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
      Người kýQuàng Văn Binh
      Ngày ban hành06/08/2004
      Ngày hiệu lực06/08/2004
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThương mại
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 44/2004/QĐ-UB phát triển kinh tế xã hội vùng cao tỉnh Điện Biên 2010

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2004/QĐ-UB phát triển kinh tế xã hội vùng cao tỉnh Điện Biên 2010