Quyết định 44/2009/QĐ-UBND

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản không còn phù hợp Bình Dương 1997 đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 44/2009/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4 tháng 2 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp;
Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 30/TTr-SKHCN ngày 13 tháng 4 năm 2009 và Công văn số 1018/STC-HCSN ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp như sau:

1. Hỗ trợ mức phí, lệ phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong nước:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT

Nội dung hỗ trợ

Đối tượng sở hữu công nghiệp

Sáng chế (bao gồm cả giải pháp hữu ích)

Kiểu dáng công nghiệp

Nhãn hiệu

Chỉ dẫn địa lý (bao gồm tên gọi xuất xứ hàng hóa)

1

Lệ phí nộp đơn xét nghiệm, tra cứu phục vụ xét nghiệm đơn

180

180

180

180

2

Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ

120

120

120

120

3

Lệ phí công bố đơn

120

120

120

120

4

Lệ phí đăng bạ văn bằng bảo hộ

120

120

120

120

5

Lệ phí công bố Quyết định

120

120

120

120

6

Phí thẩm định nội dung đơn

420

300

300

420

7

Phí tra cứu thông tin

120

120

60

60

 

Tổng cộng

1.200

1.080

1.020

1.140

2. Hỗ trợ mức phí, lệ phí đăng ký ra nước ngoài:

Hỗ trợ 50% lệ phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ra nước ngoài trên cơ sở ba báo giá của các cơ sở dịch vụ về sở hữu trí tuệ cho một đơn/một nhãn hiệu/nước.

3. Việc hỗ trợ chỉ thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ có thông báo chấp nhận đơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 14/2/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí để đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2009
Ngày hiệu lực27/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýNguyễn Văn Hiệp
       Ngày ban hành17/06/2009
       Ngày hiệu lực27/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 44/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp