Quyết định 44-CP

Quyết định 44-CP năm 1963 về việc định lại thời gian bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thanh Hóa do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỊNH LẠI THỜI GIAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP THUỘC TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Pháp lệnh ngày 18 tháng 01 năm 1961 quy định thể lệ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Căn cứ Quyết định số 08-CP ngày 24 tháng 01 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về việc ấn định thời gian bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 03 tháng 04 năm 1963.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện, thị xã, thị trấn và xã thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành trong thời gian từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 1963.

Ngày bầu cử chính thức sẽ do Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa quyết định.

Điều 2. Những điều quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhịêm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thuộc tính văn bản 44-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 44-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/04/1963
Ngày hiệu lực 25/04/1963
Ngày công báo 17/04/1963
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 44-CP định lại thời gian bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 44-CP định lại thời gian bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thanh Hóa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 44-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành 10/04/1963
Ngày hiệu lực 25/04/1963
Ngày công báo 17/04/1963
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 10/04/1963

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 17/04/1963

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 25/04/1963

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực