Quyết định 44/QĐ-UBANHK

Quyết định 44/QĐ-UBANHK năm 2012 về Thẻ, Phù hiệu Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia

Nội dung toàn văn Quyết định 44/QĐ-UBANHK Thẻ, Phù hiệu Ủy ban An ninh hàng không dân


ỦY BAN AN NINH HÀNG KHÔNG
DÂN DỤNG QUỐC GIA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/QĐ-UBANHK

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH THẺ, PHÙ HIỆU ỦY BAN AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC GIA

CHỦ TỊCH ỦY BAN AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định s 1360/-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 ca Th tưng Chính ph v vic thành lp và quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hn, cấu t chc ca y ban An ninh hàng kng dân dng quc gia;

Xét đ ngh ca Chánh Văn phòng thưng trc y ban An ninh hàng không dân dng quc gia (Văn bản s 48/UBANHK-VP ngày 03 tháng 4 năm 2012),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Thẻ, Phù hiu y ban An ninh hàng không dân dụng quc gia (sau đây gọi tắt là Thẻ, Phù hiu) theo mẫu tại Phlc ban hành kèm theo Quyết đnh này.

Điều 2. Cp, đi và qun lý Thẻ, Phù hiu

1. Văn png thưng trc ca y ban là cơ quan tham mưu, giúp Ch tch y ban An ninh hàng không dân dụng quc gia thống nht qun lý Thẻ, Phù hiệu và tổ chc thc hin việc cấp (hoc đổi).

2. Ch tch y ban quyết đnh việc cp (hoặc đổi) Thẻ, Phù hiu cho các đồng chí lãnh đo và y viên y ban An ninh hàng không dân dụng quc gia.

3. Phó Ch tch thưng trc y ban quyết đnh việc cp (hoc đi) Thẻ, Phù hiu cho cán b, công chc làm công tác điu phi an ninh hàng kng dân dng quc gia theo đ ngh ca Chánh Văn phòng thưng trc y ban.

Điều 3. Quyền hn, nghĩa v ca ngưi được cấp Thẻ, Phù hiu

1. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân th các quy định v bảo đảm an ninh hàng kng dân dụng quc gia ti các cơ sở cung cấp dch v hàng không.

2. Tiếp cn và vào tất cả các khu vc hn chế, phương tin, thiết bị, tàu bay thuc phạm vi giám sát an ninh hàng không theo quy đnh; ra, vào Trung tâm chhuy khn nguy, khu vc hiện trưng các v can thiệp bất hp pháp vào hoạt động hàng kng dân dụng.

3. Yêu cu quan, đơn v, ngưi có thm quyền xut trình, cho sao chp tài liu có liên quan và thc hiện các biện pháp ngăn chn các hành vi vi phạm quy định ca pháp luật v bảo đảm an ninh hàng không.

4. Sử dụng Th đúng mc đích, nhiệm v liên quan đến công tác bo đm an ninh hàng kng; xuất trình Th còn hiu lc khi thc hin nhiệm v tại các khu vc hn chế thuộc ngành hàng không dân dng.

5. Bảo qun, gi n Thẻ; np lại Th khi đi th hoặc kết thúc nhiệm v ti y ban; báo ngay cho Văn phòng thưng trc v trường hợp mất Thvà chu trách nhiệm trước pháp lut khi s dng Th sai mc đích.

Điu 4. Nghĩa v ca lc lưng an ninh hàng không, t chc, cá nhân liên quan

1. Hp tác, to điều kin thuận lợi cho người được cp Thẻ, thực hin các yêu cầu ca ngưi được cấp Th khi đang thc hiện nhiệm v liên quan đến công tác bo đảm an ninh hàng không.

2. Khi phát hiện những trưng hợp s dng Thẻ có du hiu b ty a, làm gihoặc tht lc phi tm gi và thông báo ngay cho n png thưng trc y ban An ninh hàng không dân dng quc gia.

Điều 5. Phù hiu đưc s dụng làm biu ng in trên bin hiu, phương tin, Th và các tài liu ca y ban; làm rời bng cht liệu kim loại đ phc v hot động ca y ban An ninh hàng không dân dụng quc gia.

Điều 6.

1. Quyết định này hiu lc thi hành kt ngày ký ban hành.

2. Các thành viên y ban, Văn phòng thưng trc, Th trưng các cơ quan, đơn v và cá nhân liên quan tch nhim thi hành Quyết đnh này./.

 

 

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hi

 

PHỤ LỤC

QUY ĐNH VỀ THẺ, P HIỆU Y BAN AN NINH HÀNG KHÔNG N DỤNG QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định s 44/-UBANHK ngày 24 tháng 4 m 2012 ca Ch tch y ban An ninh ng không dân dụng quốc gia)

1. Thẻ y ban An ninh hàng không dân dụng quc gia

a) Kích thưc th: Chiu dài 9 cm, chiu rng 5,5 cm; ngôn ng: Tiếng Vit Nam.

b) Mt trưc:

- Nền màu đỏ.

- Phía trên có Quc hiu, ch màu vàng:

CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Trung tâm Thin hình Quốc huy.

- Phía dưi hình Quốc huy là hàng ch màu vàng:

                ỦY BAN AN NINH

HÀNG KHÔNG N DỤNG QUỐC GIA

c) Mặt sau:

- Nền hoa văn màu hồng in chìm, phía trên bên trái là Quốc huy thu nh, vạch chéo kép đơn, u đ t c tn bên ti Th xuống c dưi bên phi ca Th.

- Phía trên có Quc hiu, ch màu đen:

CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Trung tâm thcó nh Phù hiu y ban in chìm nm trên nn hoa văn.

- Trung tâm thcó ng ch màu xanh in đè lên Phù hiu:

                ỦY BAN AN NINH

HÀNG KHÔNG N DỤNG QUỐC GIA

S......................

- H và tên:

- Chc vụ:

- Bên trái Th là nh ca ngưi được cp thẻ, góc pa dưi bên phi ca nh có đóng du ni thu nhỏ ca y ban, phía dưới ca ảnh có ng ch: Ny cp...//

- Bên phi Th là ch ký ca ngưi cp th, đóng dấu thu nh ca y ban.

d) Cht liu làm Thẻ: được làm bng cht liu giấy in nh, màng bo hiểm và tem chống làm gi.

2. Phù hiệu y ban An ninh hàng không dân dụng quc gia

Là hình tròn; trung tâm là hình ni sao năm nh, tia sáng xung quanh ni sao; bao quanh ni sao là hình nh én ch điu có ba sc cánh vượt ra khi hình tròn ca Phù hiu; phía ngoài ni sao là nh ng lúa bao quanh; ngoài cùng ca Phù hiệu có dòng ch hình vòng cung, pa trên là quc hiu: CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; pa dưới là hàng ch: Y BAN AN NINH HÀNG KHÔNG N DỤNG QUỐC GIA.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/QĐ-UBANHK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/QĐ-UBANHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2012
Ngày hiệu lực24/04/2012
Ngày công báo11/05/2012
Số công báoTừ số 363 đến số 364
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/QĐ-UBANHK

Lược đồ Quyết định 44/QĐ-UBANHK Thẻ, Phù hiệu Ủy ban An ninh hàng không dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 44/QĐ-UBANHK Thẻ, Phù hiệu Ủy ban An ninh hàng không dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu44/QĐ-UBANHK
        Cơ quan ban hànhỦy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành24/04/2012
        Ngày hiệu lực24/04/2012
        Ngày công báo11/05/2012
        Số công báoTừ số 363 đến số 364
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 44/QĐ-UBANHK Thẻ, Phù hiệu Ủy ban An ninh hàng không dân

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/QĐ-UBANHK Thẻ, Phù hiệu Ủy ban An ninh hàng không dân

            • 24/04/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/05/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực