Quyết định 442-TTg

Quyết Định 442-TTg năm 1976 sửa đổi Nghị định 12-CP quy định thể lệ cung cấp và tiêu thụ điện thế, và cho thi hành Nghị định này trong cả nước do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 442-TTg

Hà Nội , ngày 11 tháng 11 năm 1976 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12-CP NGÀY 21-05-1960 QUY ĐỊNH THỂ LỆ CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ ĐIỆN THẾ, VÀ CHO THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH NÀY TRONG CẢ NƯỚC.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xét đề nghị của Bộ Điện thế và than trong công văn số 3011-DT/VP4 ngày 17-08-1976 về việc đề nghị xin sửa đổi Nghị định số 12-CP ngày 21-05-1960 và thi hành trong toàn quốc;
Căn cứ vào ý kiến của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trong công văn số 2246-UB/CNA ngày 26-10-1976;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 23-09-1976
.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- a) Nay sửa đổi điều 2 trong Nghị định số 12-CP ngày 21-05-1960 như sau:

Kể từ nay việc cung cấp điện thế cho khách hàng mới hoặc xin thêm điện thế lượng đều do Bộ Điện và than giải quyết.

b) Các từ Bộ Công nghiệp nặng trong Nghị định này thay bằng các từ Bộ Điện và than.

Điều 2.- Nghị định số 12-CP ngày 21-05-1960 sửa đổi được thi hành trong cả nước kể từ ngày ký kết quyết định này.

Điều 3.- Ông Bộ trưởng Bộ Điện và than, Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Duy Trinh

 

Thuộc tính văn bản 442-TTg
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 442-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/11/1976
Ngày hiệu lực 11/11/1976
Ngày công báo 15/11/1976
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết Định 442-TTg sửa đổi Nghị định 12-CP quy định thể lệ cung cấp và tiêu thụ điện thế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết Định 442-TTg sửa đổi Nghị định 12-CP quy định thể lệ cung cấp và tiêu thụ điện thế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 442-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Duy Trinh
Ngày ban hành 11/11/1976
Ngày hiệu lực 11/11/1976
Ngày công báo 15/11/1976
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 11/11/1976

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/11/1976

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 11/11/1976

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực