Quyết định 4426/QĐ-UBND

Quyết định 4426/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định 4426/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới sửa đổi áp dụng xã phường thị trấn Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định số 970/QĐ-UBND 2015 Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 30/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 4426/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới sửa đổi áp dụng xã phường thị trấn Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4426/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2890/TTr-STP ngày 10 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính được ban hành mới và 45 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tư pháp trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã, phường, thị trấn tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 và Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4426/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4426/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2013
Ngày hiệu lực20/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/03/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4426/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4426/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới sửa đổi áp dụng xã phường thị trấn Cần Thơ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4426/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới sửa đổi áp dụng xã phường thị trấn Cần Thơ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4426/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
     Người kýLê Hùng Dũng
     Ngày ban hành20/12/2013
     Ngày hiệu lực20/12/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/03/2015
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 4426/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới sửa đổi áp dụng xã phường thị trấn Cần Thơ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 4426/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới sửa đổi áp dụng xã phường thị trấn Cần Thơ