Quyết định 443-TTg

Quyết định 443-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về công nghệ vật liệu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 443-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia công nghệ vật liệu đã được thay thế bởi Quyết định 102/1998/QĐ-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ vật liệu và được áp dụng kể từ ngày 17/06/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 443-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia công nghệ vật liệu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 443-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1997

]

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 88/CP ngày 31 tháng 12 năm 1996 về phát triển Khoa học và công nghệ vật liệu ở Việt Nam đến năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ vật liệu để giúp Thủ tương Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 88/CP ngày 31 tháng 12 năm 1996 về phát triển Khoa học và công nghệ vật liệu ở Việt Nam đến năm 2010.

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ vật liệu, kế hoạch dài hạn theo các giai đoạn và kế hoạch hàng năm để thực hiện Chương trình Quốc gia về Công nghệ vật liệu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia về Công nghệ vật liệu theo Quyết định 531/TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình Quốc gia; Phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định, duyệt và phân bổ kinh phí cho các dự án của Chương trình theo quy định hiện hành, đồng thời theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dự án này của các Bộ, ngành, địa phương; Có quyền kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức thực hiện các dự án của Chương trình; Trình Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Chương trình.

3. Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng các chính sách, chế độ, biện pháp để triển khai Chương trình Quốc gia về Công nghệ vật liệu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ban hành các văn bản hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Chính phủ.

4. Báo cáo định kỳ theo quy định tình hình thực hiện Chương trình và phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Chương trình.

Điều 3. Thành phần Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ vật liệu gồm có:

- Chủ nhiệm: Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Phó Chủ nhiệm thường trực: Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia.

- Phó Chủ nhiệm: Thứ trưởng Bộ Công nghiệp.

- Uỷ viên thư ký: Đại diện Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Các Uỷ viên là đại diện của các cơ quan:

+ Bộ Công nghiệp 1 người

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 người

+ Bộ Xây dựng 1 người

+ Bộ Quốc phòng 1 người Các thành viên cụ thể của Ban Chủ nhiệm sẽ do các cơ quan nói trên giới thiệu sau khi đã thống nhất ý kiến với Chủ nhiệm Chương trình.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ vật liệu được quy định như sau:

1. Chủ nhiệm phụ trách chung công tác của Ban, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Ban.

2. Phó Chủ nhiêm giúp việc Chủ nhiệm chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban theo sự phân công của Chủ nhiệm.

3. Các Uỷ viên Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ tham gia góp ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung hoạt động của Ban, thực hiện các nhiệm vụ được Chủ nhiệm phân công. Ban Chủ nhiệm Chương trình có thể có các Cộng tác viên giúp việc theo nhu cầu.

Điều 5. Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ vật liệu được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, có Văn phòng thường trực đặt tại Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, biên chế của Văn phòng lấy từ biên chế của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chánh Văn phòng là Uỷ viên thư ký của Ban Chủ nhiệm. Số lượng biên chế, nhiệm vụ và tổ chức của Văn phòng cũng như các quy định khác về hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình do Chủ nhiệm Chương trình quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chủ nhiệm và các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ vật liệu, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 443-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu443-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/1997
Ngày hiệu lực20/06/1997
Ngày công báo15/08/1997
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/1998
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 443-TTg

Lược đồ Quyết định 443-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia công nghệ vật liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 443-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia công nghệ vật liệu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu443-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVõ Văn Kiệt
        Ngày ban hành20/06/1997
        Ngày hiệu lực20/06/1997
        Ngày công báo15/08/1997
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/1998
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 443-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia công nghệ vật liệu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 443-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia công nghệ vật liệu