Quyết định 444/QĐ-TTg

Quyết định 444/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 444/QĐ-TTg 2018 xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Trà Vinh Bến Tre


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-TTg

Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC XUT CP HÓA CHT SÁT TRÙNG D TR QUC GIA CHO CÁC TNH: TRÀ VINH, BN TRE

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2371/BNN-TY ngày 27 tháng 3 năm 2018; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2172/BKHĐT-KTDV ngày 06 tháng 4 năm 2018, Tài chính tại văn bản số 4237/BTC-TCDT ngày 12 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 150 tấn hóa chất Chlorine 65% min từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre để phòng, chống dịch bệnh thủy sản, cụ thể:

- Tỉnh Trà Vinh: 90 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

- Tỉnh Bến Tre: 60 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;

- VPCP: BTCN, các PCN:
Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 444/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu444/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2018
Ngày hiệu lực26/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 444/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 444/QĐ-TTg 2018 xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Trà Vinh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 444/QĐ-TTg 2018 xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Trà Vinh Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu444/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành26/04/2018
        Ngày hiệu lực26/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 444/QĐ-TTg 2018 xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Trà Vinh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 444/QĐ-TTg 2018 xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Trà Vinh Bến Tre

            • 26/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực