Quyết định 4442/QĐ-BNN-TY

Quyết định 4442/QĐ-BNN-TY năm 2017 về xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thái Bình phòng chống dịch bệnh động vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4442/QĐ-BNN-TY 2017 xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ Thái Bình


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4442/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH THÁI BÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 23/10/2017 về việc đề nghị hỗ trợ hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản sau mưa lũ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương NAVETCO xuất cấp (không thu tiền) 10.000 lít hóa chất Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Thái Bình để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Việc xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Công ty TNHH Tân An xuất cấp (không thu tiền) 25 tấn hóa chất Chlorine 65% min thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Thái Bình để phòng chống dịch bệnh thủy sản. Việc xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương NAVETCO, Giám đốc Công ty TNHH Tân An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục DTNN (Bộ TC);
- Vụ Kế hoạch;
- Vụ Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh Thái B
ình;
- Lưu: VT, TY (11).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4442/QĐ-BNN-TY

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4442/QĐ-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4442/QĐ-BNN-TY

Lược đồ Quyết định 4442/QĐ-BNN-TY 2017 xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4442/QĐ-BNN-TY 2017 xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4442/QĐ-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4442/QĐ-BNN-TY 2017 xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4442/QĐ-BNN-TY 2017 xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ Thái Bình

            • 31/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực