Quyết định 445-TTg

Quyết định 445-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 445-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia Công nghệ Sinh học đã được thay thế bởi Quyết định 02/1999/QĐ-TTg lập Ban Chủ nhiệm chương trình kỹ thuật - kinh tế công nghệ sinh học và được áp dụng kể từ ngày 23/01/1999.

Nội dung toàn văn Quyết định 445-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia Công nghệ Sinh học


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 445-TTg

Hà Nội , ngày 20 tháng 6 năm 1997


 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về phát triển Công nghệ Sinh học ở Việt Nam đến năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học để giúp Thủ tương Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994 về phát triển Công nghệ Sinh học ở Việt Nam đến năm 2010.

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ quyền hạn:

1. Xây dựng chiến lược phát triển Công nghệ Sinh học, kế hoạch dài hạn theo các giai đoạn và kế hoạch hàng năm để thực hiện Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học theo Quyết định số 531/TTg ngày 8 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình Quốc gia; Phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định, duyệt và phân bổ kinh phí cho các dự án của Chương trình theo quy định hiện hành, đồng thời theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dự án này của các Bộ, ngành, địa phương; Có quyền kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức thực hiện các dự án của Chương trình; Trình Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Chương trình.

3. Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng các chính sách, chế độ, biện pháp để triển khai Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ban hành các văn bản hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Chính phủ.

4. Báo cáo định kỳ theo quy định tình hình thực hiện Chương trình và phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Chương trình.

Điều 3. Thành phần Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học gồm có:

1. Chủ nhiệm: Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Phó Chủ nhiệm: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3. Uỷ viên thư ký: Đại diện Hội đồng Công nghệ Sinh học.

Các Uỷ viên là đại diện của các cơ quan:

+ Bộ Y tế 1 người

+ Bộ Công nghiệp 1 người

+ Bộ Thuỷ sản 1 người + Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 người

+ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 2 người

+ Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia 2 người Các thành viên cụ thể của Ban Chủ nhiệm sẽ do các cơ quan nói trên giới thiệu sau khi đã thống nhất ý kiến với Chủ nhiệm Chương trình.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học được quy định như sau:

1. Chủ nhiệm phụ trách chung công tác của Ban, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Ban.

2. Phó Chủ nhiêm giúp việc Chủ nhiệm chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban theo sự phân công của Chủ nhiệm.

3. Các Uỷ viên Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ tham gia góp ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung hoạt động của Ban, thực hiện các nhiệm vụ được Chủ nhiệm phân công. Ban Chủ nhiệm Chương trình có thể có các Cộng tác viên giúp việc theo nhu cầu.

Điều 5. Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, có Văn phòng thường trực đặt tại Bộ Khoa học, công nghệ và Môi trường, biên chế của Văn phòng lấy từ biên chế của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chánh Văn phòng là Uỷ viên thư ký của Ban Chủ nhiệm. Số lượng biên chế, nhiệm vụ và tổ chức của Văn phòng cũng như các quy định khác về hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình do Chủ nhiệm Chương trình quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ nhiệm và các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 445-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu445-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/1997
Ngày hiệu lực20/06/1997
Ngày công báo15/08/1997
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/1999
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 445-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia Công nghệ Sinh học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 445-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia Công nghệ Sinh học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu445-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVõ Văn Kiệt
        Ngày ban hành20/06/1997
        Ngày hiệu lực20/06/1997
        Ngày công báo15/08/1997
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/1999
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 445-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia Công nghệ Sinh học

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 445-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia Công nghệ Sinh học