Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL 2019 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 446/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sn văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Kạn, Cao Bằng, Cần Thơ, Điện Biên, Hà Nam, Lào Cai, Phú Thọ, Quãng Ngãi, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Tuyên Quang và đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 17 di sản văn hóa phi vật thđược đưa vào Danh mục di sn văn hóa phi vật thể quốc gia (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc qun lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sn văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bc Kạn, Cao Bng, Cần Thơ, Điện Biên, Hà Nam, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Tuyên Quang và tổ chức, cá nhân liên quan ti di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sn văn hóa phi vật thể quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Nđiều 4;
-
Btrưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, DSVH
, HTP.85.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn
Ngọc Thiện

 

DANH MỤC

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA
(Ban hành theo Quyết định số: 446/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Số TT

Tên di sản văn hóa phi vật th

Loại hình

Địa điểm

1.

Lượn Cọi của người Tày

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

2.

Nghề rèn của người Nùng An

Nghề thcông truyền thống

Xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

3.

Hò Cần Thơ

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Huyện Thới Lai, quận Ô Môn, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

4.

Mền Loóng Phạt Ái (Tết Hoa mào gà) của người Cống

Lễ hội truyền thống

Xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tnh Điện Biên

5.

Lễ Gạ Ma Thú (Cúng bản) của người Hà Nhì

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Xã Sín Thầu, xã Chung Chải, xã Sen Thượng, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

6.

Lhội Chùa Bà Đanh

Lễ hội truyền thống

Xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

7.

Hát Dậm Quyển Sơn

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

8.

Lhội Làng Triều Khúc

Lễ hội truyền thống

Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

9.

Nghề cốm M Trì

Nghề thủ công truyền thng

Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

10.

Nghi lMo Tham Thát của người Tày

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

11.

Nghi lễ Then của người Giáy

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Huyện Bát Xát, tnh Lào Cai

12.

Lễ Cấp sắc của người Dao Quần Chẹt

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

13.

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hrê

Nghề thủ công truyền thống

Xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

14.

Nghệ thuật Rô-băm của người Khmer

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Xã Tài Văn, huyện Trần Đ, tỉnh Sóc Trăng

15.

Lễ hội Nghinh Ông

Lhội truyền thống

Thị trấn Trn Đề, huyện Trn Đề, tỉnh Sóc Trăng

16.

Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao Đỏ

Tri thức dân gian

Huyn Sơn Dương, huyện Hàm Yên, huyn Chiêm Hóa, huyện Na Hang, huyện Lâm nh, tỉnh Tuyn Quang

17.

Xường giao duyên của người Mường

Nghthuật trình diễn dân gian

Xã Cao Ngọc, xã Thạch Lập, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tnh Thanh Hóa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 446/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu446/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2019
Ngày hiệu lực29/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(16/02/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 446/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL 2019 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL 2019 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu446/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành29/01/2019
        Ngày hiệu lực29/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (16/02/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL 2019 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL 2019 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

            • 29/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực