Quyết định 4477/QĐ-UBND

Quyết định 4477/QĐ-UBND năm 2008 giao 20.974,7m2 đất - đợt 1 (giao đất có thu tiền sử dụng đất) tại khu Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu cho Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình để đầu tư xây dựng: Khu biệt thự - du lịch Thanh Bình do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4477/QĐ-UBND 2008 giao đất xây dựng Khu biệt thự Thanh Bình Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4477/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO 20.974,7M2 ĐẤT - ĐỢT 1 (GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT) TẠI KHU CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU CHO CÔNG TY TNHH TV-DV-TM THANH BÌNH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: KHU BIỆT THỰ - DU LỊCH THANH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số:181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; Nghị định số: 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năn 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Theo Quyết định số: 300/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự-du lịch Thanh Bình tại phường 10, thành phố Vũng Tàu;

Theo Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thu hồi 126.625,8m2 đất tại khu Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng: Khu biệt thự du lịch Thanh Bình;

Theo Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc hủy bỏ một phần nội dung Quyết định số: 1113/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thu hồi 126.625,8m2 đất tại khu Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng: Khu biệt thự du lịch Thanh Bình;

Xét Đơn xin giao đất có thu tiền sử dụng đất của Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số: 3576/TTr-STNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao 20.974,7m2 đất - đợt 1 (giao đất có thu tiền sử dụng đất) tại khu Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu cho Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình để đầu tư xây dựng: Khu biệt thự - du lịch Thanh Bình.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày ký Quyết định giao đất.

Vị trí ranh giới khu đất giao được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính khu đất, tỷ lệ 1/2000, số: GT25-VT-08/BĐ-ĐC đã được UBND thành phố Vũng Tàu xác nhận ngày 07 tháng 11 năm 2008 (phần diện tích đã hoàn thành công tác bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng - đợt 1) và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

Điều 2:

1- Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình có trách nhiệm:

Thực hiện đúng như Điều 1 của Quyết định này. Khi sử dụng đất, tuân thủ Luật Đất đai, Pháp luật Nhà nước hiện hành, bảo đảm yêu cầu về môi trường theo quy định pháp luật.

Xây dựng công trình theo đúng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đúng dự án đầu tư, đúng thiết kế công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đúng diện tích được giao.

Tiền sử dụng đất của diện tích đất giao và tổng số tiền sử dụng đất Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau khi nhận được Quyết định này phải làm việc trực tiếp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để lập thủ tục tính tiền sử dụng đất. Đồng thời phải liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thực hiện các công việc tiếp theo sau Quyết định giao đất.

Nộp tiền sử dụng đất của lô đất giao vào tài khoản Ngân sách Nhà nước tại kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phải quản lý giữ gìn khu đất được giao, không để bị lấn chiếm.

2- UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Vũng Tàu chủ trì cùng UBND phường 10 tiến hành xác định mốc ranh giới ngoài thực địa, bàn giao khu đất cho Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình để đầu tư xây dựng: Khu Biệt thự - du lịch Thanh Bình.

3- Sở Tài chính xác định đơn giá tiền sử dụng đất của diện tích đất giao và tổng số tiền sử dụng đất của lô đất giao mà Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình phải có trách nhiệm nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch UBND phường 10, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu, Giám đốc Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình, Thủ trưởng các tổ chức đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP-TH.

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4477/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4477/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực12/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4477/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4477/QĐ-UBND 2008 giao đất xây dựng Khu biệt thự Thanh Bình Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4477/QĐ-UBND 2008 giao đất xây dựng Khu biệt thự Thanh Bình Bà Rịa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4477/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýHồ Văn Niên
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực12/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4477/QĐ-UBND 2008 giao đất xây dựng Khu biệt thự Thanh Bình Bà Rịa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4477/QĐ-UBND 2008 giao đất xây dựng Khu biệt thự Thanh Bình Bà Rịa

            • 12/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực