Quyết định 448/QĐ-BCT

Quyết định 448/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 448/QĐ-BCT phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc Lạng Sơn 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 448/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH THỦY ĐIỆN NHỎ TOÀN QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Văn bản số 67/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015 về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch Dự án thủy điện hồ chứa nước Bản Lải (Dự án) vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc, kèm theo Báo cáo bổ sung quy hoạch do Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam lập tháng 01 năm 2016 (đã bổ sung, hoàn chỉnh theo ý kiến thẩm định của Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương);

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Dự án thủy điện Bản Lải vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với các nội dung chính như sau:

- Vị trí xây dựng công trình: Sau đập đầu mối công trình hồ chứa Bản Lải trên sông Kỳ Cùng thuộc địa bàn xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Công trình được xây dựng tại tọa độ 21°43'39" vĩ độ Bắc - 107°00'50" kinh độ Đông.

- Nhiệm vụ và sơ đồ khai thác của dự án: Dự án có nhiệm vụ chính là phát điện lên lưới điện quốc gia. Sơ đồ khai thác gồm đường ống nối tiếp từ sau Điểm chia nước trên đường ống thép của cống lấy nước bên vai trái đập dâng, dẫn nước vào nhà máy thủy điện phía sau đập, lượng nước sau khi phát điện được xả trở lại sông Kỳ Cùng.

- Các thông số chính của dự án: Diện tích lưu vực tính đến tuyến đập Flv = 457 km2, mực nước dâng bình thường MNDBT = 314,5 m, mực nước chết MNC = 296,5 m, mực nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất MNHLmin = 273 m, công suất lắp máy Nlm = 7 MW và điện lượng bình quân năm Eo = 21,75 triệu kWh.

Điều 2. Việc đầu tư xây dựng Dự án thủy điện Bản Lải phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch: Phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, sử dụng tài nguyên nước, phát triển điện lực; tuân thủ các quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các quy định khác có liên quan;

Điều 3. Trong các giai đoạn tiếp theo về đầu tư xây dựng công trình, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thiện Điều tra, khảo sát bổ sung, đánh giá đầy đủ các Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực dự án (địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn, dân sinh, kinh tế - xã hội...).

- Quy mô nhà máy thủy điện và các hạng Mục có liên quan của Dự án phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng mặt bằng chung của Dự án hồ chứa nước Bản Lải đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

- Khảo sát chi tiết địa hình khu vực Dự án, trên cơ sở đó tính toán chuẩn xác quan hệ mực nước và lưu lượng hạ lưu nhà máy, chuẩn xác hệ thống cao độ, tọa độ của nhà máy thủy điện Bản Lải đảm bảo đồng bộ với hệ thống cao độ, tọa độ của các hạng Mục khác thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Lải.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường - xã hội.

- Tiến độ đầu tư xây dựng của Dự án phải đảm bảo phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Bản Lải đã cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chế độ vận hành của nhà máy thủy điện Bản Lải phải đảm bảo xả cấp nước cho môi trường, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và Điều tiết một phần dung tích hồ nằm phía trên dung tích đảm bảo cấp nước; phù hợp với Quy trình vận hành Hồ chứa nước Bản Lải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Cập nhật hiện trạng lưới điện trong khu vực và Quy hoạch Phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn để có phương án đấu nối phù hợp.

- Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- Chủ đầu tư Dự án thủy điện Bản Lải phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thu phí sử dụng nước theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 448/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu448/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2016
Ngày hiệu lực29/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 448/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 448/QĐ-BCT phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc Lạng Sơn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 448/QĐ-BCT phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc Lạng Sơn 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu448/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành29/01/2016
        Ngày hiệu lực29/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 448/QĐ-BCT phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc Lạng Sơn 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 448/QĐ-BCT phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc Lạng Sơn 2016

         • 29/01/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/01/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực