Quyết định 45/2000/QĐ-BCN

Quyết định 45/2000/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2000/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP NHÀ MÁY CƠ KHÍ THUỐC LÁ VÀO NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 08 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 43/CP-ĐMDN ngày 18 tháng 07 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Công văn số 21/TLVN-CV-TC ngày 20 tháng 07 năm 2000) về việc sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Điều 2. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn việc sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Giám đốc Nhà máy Cơ khí Thuốc lá và Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như trên,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ban Tổ chức-Cán Bộ CP,
- Ban ĐMQLDNTW,
- UBND TP Hà Nội,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Huy Côn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2000/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2000/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2000
Ngày hiệu lực05/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2000/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 45/2000/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/2000/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/2000/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýLê Huy Côn
        Ngày ban hành21/07/2000
        Ngày hiệu lực05/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 45/2000/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2000/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long

              • 21/07/2000

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/08/2000

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực