Quyết định 45/2001/QĐ-BCN

Quyết định 45/2001/QĐ-BCN sửa đổi Điều 13 Quy chế làm việc của Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Quyết định 45/2001/QĐ-BCN quy chế làm việc Bộ công nghiệp sửa đổi điều 13 đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2001/QĐ-BCN quy chế làm việc Bộ công nghiệp sửa đổi điều 13


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 13, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 11/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 13, chương IV, Quy chế làm việc của Bộ Công nghiệp ban hành theo Quyết định số 31/1998/QĐ-BCN ngày 04-5-1998 thành Điều 13 mới như sau :

"Điều 13. Về trình ký các văn bản.

1. Các văn bản trình lãnh đạo Bộ ký đều phải chuyển qua Phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ, tuyệt đối không được trình trực tiếp Bộ - Thứ trưởng. Trình kỹ bản thảo trước, sau khi được duyệt mới ký văn bản chính thức.

2. Cấp trưởng của các đơn vị có văn bản trình ký phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, thể thức văn bản và phải ký tắt (hoặc uỷ quyền cho cấp phó ký tắt) vào văn bản trình ký"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Lưu VP.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Đặng Vũ Chư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2001/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2001/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2001
Ngày hiệu lực09/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2001/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 45/2001/QĐ-BCN quy chế làm việc Bộ công nghiệp sửa đổi điều 13


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2001/QĐ-BCN quy chế làm việc Bộ công nghiệp sửa đổi điều 13
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2001/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýĐặng Vũ Chư
       Ngày ban hành09/10/2001
       Ngày hiệu lực09/10/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 45/2001/QĐ-BCN quy chế làm việc Bộ công nghiệp sửa đổi điều 13

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2001/QĐ-BCN quy chế làm việc Bộ công nghiệp sửa đổi điều 13