Quyết định 45/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định 45/2006/QĐ-BGTVT về Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 45/2006/QĐ-BGTVT Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại đã được thay thế bởi Thông tư 01/2011/TT-BGTVT Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu và được áp dụng kể từ ngày 27/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2006/QĐ-BGTVT Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  45/2006/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 19  tháng 12  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ KHAI THÁC TRỰC THĂNG VẬN TẢI THƯƠNG MẠI QCHK-KT3)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam  ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam,]

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3).

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, VTải (2).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 


 

FILE  ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

    

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2006/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2006/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2006
Ngày hiệu lực24/01/2007
Ngày công báo09/01/2007
Số công báoTừ số 15 đến số 16
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2006/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 45/2006/QĐ-BGTVT Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2006/QĐ-BGTVT Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2006/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýHồ Nghĩa Dũng
       Ngày ban hành19/12/2006
       Ngày hiệu lực24/01/2007
       Ngày công báo09/01/2007
       Số công báoTừ số 15 đến số 16
       Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 45/2006/QĐ-BGTVT Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2006/QĐ-BGTVT Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại