Quyết định 45/2017/QĐ-UBND

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về sửa đổi nội dung một số quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2017/QĐ-UBND sửa đổi nội dung một số quyết định quy phạm của Ủy ban Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 07 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI NỘI DUNG MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

“1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2017 và thay thế Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Lai Châu quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

2. Sửa đổi Điều 3, Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Lai Châu như sau:

“Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2017”.

3. Sửa đổi Khoản 1, Điều 6, Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu như sau:

“1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2017 và thay thế Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu”.

4. Sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu như sau:

“1. Sở Giao thông vận tải Lai Châu là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: đường bộ, đường thủy nội địa; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, hè phố, cầu vượt, cầu dành cho người đi bộ, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9/2017 và bãi bỏ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định quy phạm pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2017
Ngày hiệu lực18/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2017/QĐ-UBND sửa đổi nội dung một số quyết định quy phạm của Ủy ban Lai Châu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 45/2017/QĐ-UBND sửa đổi nội dung một số quyết định quy phạm của Ủy ban Lai Châu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu45/2017/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
     Người kýĐỗ Ngọc An
     Ngày ban hành07/09/2017
     Ngày hiệu lực18/09/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 45/2017/QĐ-UBND sửa đổi nội dung một số quyết định quy phạm của Ủy ban Lai Châu

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2017/QĐ-UBND sửa đổi nội dung một số quyết định quy phạm của Ủy ban Lai Châu

      • 07/09/2017

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 18/09/2017

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực