Quyết định 45-CP

Quyết định 45-CP năm 1978 về việc giao nhiệm vụ cho ban tổ chức của Chính phủ quản lý kế hoạch lao động và tiền lương thuộc các ngành không sản xuất vật chất do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 45-CP giao Chính phủ quản lý kế hoạch lao động tiền lương thuộc ngành không sản xuất vật chất


 
 

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 1978 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHO BAN TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG THUỘC CÁC NGÀNH KHÔNG SẢN XUẤT VẬT CHẤT

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào nghị định số 29-CP ngày 20-02-1973 của Hội đồng Chính phủ thành lập Ban tổ chức của Chính phủ;
Căn cứ vào quyết định số 190-CP ngày 19-12-1973 của Hội đồng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Ban tổ chức của Chính phủ cùng các cơ quan khác quản lý kế hoạch lao động thuộc các ngành không sản xuất vật chất;
Để tăng cường công tác quản lý lao động và tiền lương thuộc các ngành không sản xuất vật chất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay giao cho Ban tổ chức của Chính phủ nhiệm vụ giúp Hội đồng Chính phủ quản lý kế hoạch lao động và tiền lương thuộc các ngành không sản xuất vật chất trên cơ sở chi tiêu pháp lệnh tổng hợp về lao động và quỹ lương của kế hoạch Nhà nước. Cụ thể là:

 - Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức về quản lý kế hoạch lao động và tiền lương thuộc các ngành không sản xuất vật chất; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện những chính sách, chế độ, tiêu chuẩn ấy.

- Trên cơ sở phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch Nhà nước, hướng dẫn các ngành, các cấp lập dự án kế hoạch lao động và tiền lương thuộc các ngành không sản xuất vật chất; tổng hợp các dự án đó rồi gửi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ xét duyệt.

- Căn cứ vào chỉ tiêu tổng số lao động và quỹ tiền lương của kế hoạch Nhà nước, và sau khi trao đổi thống nhất với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, thông báo chỉ tiêu hướng dẫn về số người có mặt và quỹ tiền lương thuộc các ngành không sản xuất vật chất cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện các chỉ tiêu lao động và tiền lương thuộc các ngành không sản xuất vật chất và thường kỳ làm báo cáo lên Hội đồng Chính phủ về tình hình thực hiện các chỉ tiêu lao động và tiền lương ấy.

Điều 2. - Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Thống kê, theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình, phải phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức của Chính phủ trong việc quản lý kế hoạch lao động và tiền lương thuộc các ngành không sản xuất vật chất.

Điều 3. – Các ông Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/1978
Ngày hiệu lực17/03/1978
Ngày công báo30/04/1978
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 45-CP giao Chính phủ quản lý kế hoạch lao động tiền lương thuộc ngành không sản xuất vật chất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45-CP giao Chính phủ quản lý kế hoạch lao động tiền lương thuộc ngành không sản xuất vật chất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành02/03/1978
        Ngày hiệu lực17/03/1978
        Ngày công báo30/04/1978
        Số công báoSố 2
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 45-CP giao Chính phủ quản lý kế hoạch lao động tiền lương thuộc ngành không sản xuất vật chất

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 45-CP giao Chính phủ quản lý kế hoạch lao động tiền lương thuộc ngành không sản xuất vật chất

              • 02/03/1978

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/04/1978

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/03/1978

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực