Quyết định 453/QĐ-BQP

Quyết định 453/QĐ-BQP năm 2019 công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 453/QĐ-BQP 2019 công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 453/QĐ-BQP

Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHN XP HNG CÁC ĐƠN V S NGHIP Y T TRONG QUÂN ĐI

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần tại Tờ trình số 48/TTr-HC ngày 07 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xếp hạng cho 34 bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trong Quân đội

1. Bệnh viện Hạng I

a) Bệnh viện quân y 175 trực thuộc Bộ Quốc phòng;

b) Viện Y học cổ truyền Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng;

c) Bệnh viện quân y 103 trực thuộc Học viện Quân y;

d) Viện Bỏng Lê Hữu Trác trực thuộc Học viện Quân y;

đ) Bệnh viện quân y 354 trực thuộc Tổng cục Hậu cần;

e) Bệnh viện quân y 105 trực thuộc Tổng cục Hậu cần;

g) Bệnh viện quân y 87 trực thuộc Tổng cục Hậu cần;

h) Bệnh viện quân y 110 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1;

i) Bệnh viện quân y 109 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 2;

k) Bệnh viện quân y 7 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 3;

l) Bệnh viện quân y 17 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5;

m) Bệnh viện quân y 7A trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7;

n) Bệnh viện quân y 121 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9;

o) Bệnh viện quân y 211 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 3;

p) Viện Y học Phóng xạ và U bướu Quân đội trực thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần.

2. Bệnh viện Hạng II

a) Viện Y học Phòng không - Không quân trực thuộc Cục Hậu cần, Quân chủng Phòng không - Không quân;

b) Viện Y học Hải quân trực thuộc Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân;

c) Bệnh viện quân y 91 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1;

d) Bệnh viện quân y 6 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 2;

e) Bệnh viện quân y 5 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 3;

g) Bệnh viện quân y 4 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4;

h) Bệnh viện quân y 268 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4;

i) Bệnh viện quân y 13 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5;

k) Bệnh viện quân y 7B trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7;

l) Bệnh viện quân y 120 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9;

m) Bệnh viện quân y 4 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 4;

n) Bệnh viện quân dân y 16 trực thuộc Binh đoàn 16;

o) Bệnh viện quân dân y miền Đông trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7.

3. Bệnh viện Hạng III

a) Bệnh viện quân y 15 trực thuộc Binh đoàn 15;

b) Bệnh viện quân dân y tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, Quân khu 9;

c) Bệnh viện quân dân y tỉnh Trà Vinh trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh, Quân khu 9;

d) Bệnh viện quân dân y tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, Quân khu 9;

đ) Bệnh viện quân dân y tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu, Quân khu 9;

e) Bệnh viện quân dân y tỉnh Cà Mau trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, Quân khu 9.

Điều 2. Công nhận xếp hạng cho 13 đơn vị y tế dự phòng trong Quân đội

1. Đơn vị y tế dự phòng Hạng I

a) Viện Y học dự phòng Quân đội trực thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần;

b) Trung tâm Y học dự phòng Quân đội phía Nam trực thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần.

2. Đơn vị y tế dự phòng Hạng II

a) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1;

b) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 2;

c) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 3;

d) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4;

đ) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5;

e) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7;

g) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9.

3. Đơn vị y tế dự phòng Hạng III

a) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 1;

b) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 2;

c) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 3;

d) Đội Y học dự phòng trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 4.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.

Điều 4. Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thủ trưởng BQP;
- Bộ Nội vụ, Bộ Y tế;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Cục Kiểm tra văn bản/B Tư pháp;
- Các cục: Quân lực, Nhà trường/BTTM;
Cán bộ/TCCT, Quân y/TCHC;
- Vụ Pháp chế/BQP;
- Các đơn vị thuộc Điều 1, Điều 2 Quyết định này;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ, BQP;
- Lưu: VT, THBĐ; Trg 146b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Trần Đơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 453/QĐ-BQP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu453/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2019
Ngày hiệu lực18/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(18/03/2019)

Download Văn bản pháp luật 453/QĐ-BQP

Lược đồ Quyết định 453/QĐ-BQP 2019 công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 453/QĐ-BQP 2019 công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu453/QĐ-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýTrần Đơn
        Ngày ban hành29/01/2019
        Ngày hiệu lực18/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (18/03/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 453/QĐ-BQP 2019 công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 453/QĐ-BQP 2019 công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội

            • 29/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực