Quyết định 4539/QĐ-BCT

Quyết định 4539/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4539/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4539/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI XĂNG DẦU GIAI ĐOẠN 2010 – 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an về việc tham gia ý kiến báo cáo đầu tư hệ thống kho cảng chuyên dụng xuất nhập khẩu xăng dầu tại KCN Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh;

Xét ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 1585/UBND-TM1 ngày 17 tháng 4 năm 2012 về việc cung cấp thông tin về Quy hoạch kho trung chuyển xăng dầu từ huyện Tiên Yên đến thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025 như sau:

- Hủy bỏ vị trí kho trung chuyển xăng dầu Bình Ngọc, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (có số thứ tự 12, mục b, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025);

- Hủy bỏ vị trí kho trung chuyển xăng dầu Vạn Ninh, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (có số thứ tự 13, Mục b, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025).

- Điều chỉnh quy mô công suất kho trung chuyển xăng dầu tại khu công nghiệp Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (có số thứ tự 14, Mục b, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025) như phụ lục số 1 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025 không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Tổng cục Năng lượng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHĐT, TC, GTVT, CA;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 4539/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Thứ tự

Tên dự án

Địa điểm

Quy mô

Thời gian xây dựng

Ghi chú

1

Xây dựng kho trung chuyển Hải Hà

Khu công nghiệp – cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

GĐ 1: 30.000 m3

2012-2015

Công ty CP phát triển Hải Hà INDEVCO đang triển khai khảo sát (Theo Công văn số 1585/UBND-TM1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 17 tháng 4 năm 2012)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4539/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4539/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2012
Ngày hiệu lực07/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4539/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4539/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4539/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4539/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýNguyễn Cẩm Tú
       Ngày ban hành07/08/2012
       Ngày hiệu lực07/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4539/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4539/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống

           • 07/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực