Quyết định 454/QĐ-TTg

Quyết định 454/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 454/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án đã được thay thế bởi Quyết định 363/QĐ-TTg Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng 2011-2015 Xử lý nợ xấu và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 454/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 454/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đ án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015”;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

3. Các thành viên gồm:

- Ông Đặng Thanh Bình, Phó Thng đốc Ngân hàng Nhà nước;

- Ông Phạm Văn Phượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ông Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ;

- Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng theo các mục tiêu, định hướng nêu tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” (sau đây gọi là Đề án).

2. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp xử lý những vấn đề quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Đ án.

3. Tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương xử lý các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành và địa phương trong phạm vi Đ án.

4. Tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương, đồng thời tăng cường trách nhiệm, sự tham gia, phối hợp của các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đ án.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại hệ thống các tchức tín dụng.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
-
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Kiểm toán Nhà nước;
- Ủ
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
-
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-
Lưu: Văn thư, KTTH (3b). XH 250

THỦ TƯỚNG
Nguyễn
Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 454/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu454/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2013
Ngày hiệu lực13/03/2013
Ngày công báo21/03/2013
Số công báoTừ số 165 đến số 166
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 454/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 454/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 454/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu454/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành13/03/2013
        Ngày hiệu lực13/03/2013
        Ngày công báo21/03/2013
        Số công báoTừ số 165 đến số 166
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 454/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 454/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án