Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH

Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH về giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia năm 2017 tại cửa kho dự trữ quốc gia của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH 2017 giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% vào dự trữ quốc gia


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4540/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ MUA BÙ HÓA CHẤT SÁT TRÙNG HAN-IODINE 10% ĐƯA VÀO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2017 TẠI CỬA KHO DTQG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Công văn số 9848/VPCP-KTTH ngày 15/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc “Bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia”;

Căn cứ Công văn số 7987/BNN-KH ngày 25/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về “Kế hoạch mua bù thuốc thú y đưa vào DTQG năm 2017”;

Căn cứ Quyết định số 2014/QĐ-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính về việc “Bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia cho Bộ Nông nghiệp và PTNT”;

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính về việc “Giá mua tối đa hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT”;

Căn cứ giá bán hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% trên thị trường hiện nay (Hóa đơn số 0009571 ngày 15/10/2017 của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia năm 2017 tại cửa kho dự trữ quốc gia của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y (đã có VAT) là: 152.250 đồng/lít.

Giá mua cụ thể hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia thực hiện theo Quyết định Phê duyệt kết quả đấu thầu nhưng không được vượt quá giá thị trường tại thời điểm mua và mức giá quy định tại Quyết định này.

Về quy cách, chất lượng sản phẩm

- Theo tiêu chuẩn chất lượng đăng ký số TW-X2-126 do Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp.

- Quy cách đóng gói: 1.000 ml/chai, 12 chai/thùng; Nhãn sản phẩm ghi rõ: HÀNG DTRỮ QUC GIA HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH BNH - KHÔNG ĐƯỢC BÁN; Hàng nguyên đai, nguyên kiện.

- Nơi sản xuất: Nhà máy GMP - WHO của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y.

- Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Địa điểm bảo quản

Tại kho đạt chuẩn GSP; Địa chỉ: Công ty TNHH Dược Hanvet - Khu công nghiệp Phố Nối A, Mỹ Hào, Hưng Yên.

Điều 2. Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y chịu trách nhiệm về hồ sơ, chứng từ và số liệu báo cáo xây dựng phương án giá gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng đối với số lượng 60.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% được nêu tại Công văn số 8245/BNN-KH ngày 02/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ T/C);
- Vụ Tài chính;
- Cục Thú y;
- Lưu: VT, KH.
(12)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4540/QĐ-BNN-KH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4540/QĐ-BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4540/QĐ-BNN-KH

Lược đồ Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH 2017 giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% vào dự trữ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH 2017 giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% vào dự trữ quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4540/QĐ-BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH 2017 giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% vào dự trữ quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH 2017 giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% vào dự trữ quốc gia

            • 06/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực